A+
a-

Akreditācija

PIKC VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pašvērtējuma ziņojums

Pasnovertejuma zinojums 2017/2018