A+
a-
21st Century Soft Skills for Teachers in VET partneru tikšanās Dānijā

Aktuāli

26.11.2021

21st Century Soft Skills for Teachers in VET partneru tikšanās Dānijā

Projekta 21st Century Soft Skills for Teachers in VET pirmā starpvalstu projekta partneru tikšanās (Project Transnational meeting) norisinājās 16. novembrī, partnerorganizācijā MBO Airport C. Amsterdamā.

Tikšanās laikā, projekta partneri, pārrunāja projekta progresu, tā norisi un sasniegtos rezultātus. Tāpat arī, projekta partneri, uzsvēra svarīgumu par projektā veiktā pētījuma “BŪTISKĀKĀS 21. GADSIMTA VISPĀRĪGĀS PRASMES PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM” rezultātiem un tā tālāko ietekmi projekta izstrādātajos rezultātos un dažādos izstrādātajos intelektuālajos materiālos. 

Esot klātienē, partneroganizācijas, organizēja tiešsaistes pasākumu, lai informētu par pētījuma “BŪTISKĀKĀS 21. GADSIMTA VISPĀRĪGĀS PRASMES PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM” rezultātātiem, kurš norisinājās projekta Facebook lapā “21st Century Soft Skills for Teachers in VET”, kur ikviens interesents varēja iepazīties ar projekta rezultātiem un piecām galvenajām vispārējām prasmēm.

Projekta koordinatori ir RTRIT, vairāk info par projektu meklē www.rtrit.lv vai 21st Century Soft Skills for Teachers in VET Facebook kontā.
Projekts “21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561