A+
a-
Tālākizglītības nedēļa 2022

Aktuāli

10.01.2022

Tālākizglītības nedēļa 2022

Valsts SIA PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”  no 17.01. - 21.01.2022. norisināsies  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tālākizglītības nedēļa 2022”.

Tālākizglītības nedēļas mērķi:

 • Sniegt informāciju partālākizglītības lomu tagadnes un nākotnes profesijās.
 • Sniegt praktisku informāciju par apgūstamajām profesijām tehnikumā un augstskolās.
 • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā.

Tālākizglītības nedēļas dalībnieki attālināti varēs piedalīties vairākos tehnikuma karjeras attīstības atbalsta pasākumos: tikties ar tehnikuma absolventiem, darba devējiem, piedalīties diskusijās, praktiskajās nodarbībās, meistarklasēs, lekcijā/semināros un  uzzināt vairāk par tehnikumā un augstskolās apgūstamajām profesijām (tiešsaistes, videoieraksti), kā arī saņemt konsultācijas  karjeras izglītības jautājumos.

Tiešsaistes pasākumi:

 • Tiešsaistes diskusija"Krīze kā iespēja" 
 • Tiešsaistes lekcija/seminārsKritiskās domāšanas un efektīvas komunikācijas iespējas karjeras attīstībā un tālākizglītībā”
 • Tiešsaistes  diskusija“Izaugsmes ceļš”
 • Tiešsaistes seminārs “Tālākizglītības iespējas Latvijā un Eiropā”
 • Tiešsaistes tikšanās ar Dāvidu Zālīti tehnikuma absolventu, RISEBA pārdošanas nodaļas vadītāju.

Tālākizglītība ir atbalsts profesionālajai izaugsmei, sevis pilnveidei un karjeras attīstībai.


DARBA KĀRTĪBA

(Tūrisma, viesmīlības un komerczinību  nodaļā, Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļā, Modes, stila un dizaina nodaļā, Rīgā un Preiļu struktūrvienībā)

Nr.p.k

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

laiks un vieta

Mērķa grupa

Atbildīgais

1.

 • Uzzini vairāk par Rīgas Tūrisma un

radošās industrijastehnikumu (turpmāk – RTRIT) un apgūstamajām profesijām.

SKATĪT

 

 

 • Mācību priekšmeta nozīme karjeras attīstībā

 

 

 

 

 • Meistarklase –“Kreizitehnika”, šūto

izstrādājumu izgatavošana, profesionālās izglītības skolotāja, Lolita Sīmane (videoieraksts):

https://www.youtube.com/watch?v=ccwx8kwOIh8

 

 

 • Tikšanās  ar Ivetu Purmali – individuālo

 komersantu,  šūšanas nozares darba devēju (videoieraksts):

https://www.youtube.com/watch?v=foRLcybU9Rg

 

 
 • Tiešsaistes diskusija "Krīze kā

iespēja"  - Restorānu biedrības vadītājs, Jānis Jenzis. PIESLĒGTIES

 

 

17. – 21. janvāris, videoieraksts

 

 

 

17. - 21. janvāris, mācību stundu laikā līdz 10 min

 

 

 

17. – 21. janvāris, videoieraksts

 

 

 

17. – 21. janvāris, videoieraksts

 

 

 

17.janvāris, plkst.,15.00.

 

Potenciālie izglītojamie

 

 

 

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

 

Potenciālie izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki

 

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki

 

M. Grigals

Pedagogi karjeras konsultanti

 

 

Mācību priekšmetu skolotāji

M. Grigals

 

 

Z. Milzarājs Grupu audzinātāji

 

 

 

M. Grigals

Z. Milzarājs Grupu audzinātāji

 

 

I. Dortāne Grupu audzinātāji

M. Grigals

 

2.

 • Tiešsaistes lekcija/seminārs “Kritiskās

domāšanas un efektīvas komunikācijas iespējas karjeras attīstībā un tālākizglītībā” - Irina Strazdiņa, Liepājas Universitātes docente. Pieslēgšanās saite

 

18.janvāris, plkst., 14:00 -15:00

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki u.c.

 

Grupu audzinātāji

M. Grigals

 

3.

 • Tiešsaistes  diskusija “Izaugsmes ceļš”- G.Bredovskis. Baltic Restaurants īpašnieks. Pieslēgšanās saite

 

19. janvāris, plkst., 14.00

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki u.c.

 

I. Dortāne Grupu audzinātāji

M. Grigals

4.

 • Tiešsaistes seminārs “Tālākizglītības

iespējasLatvijā un Eiropā” - Arita Zvejniece, ES projektu koordinatore (Eurodesk). PIESLĒGTIES

20. janvāris,plkst., 14.00

 

 

Tehnikuma izglītojamie, vecāki u.c.

I. Gibeiko

Grupu audzinātāji M. Grigals

5.

 • Tiešsaistes tikšanās ar Dāvidu Zālīti

augstskolas RISEBA pārstāvi, tehnikuma absolventu.

https://us02web.zoom.us/j/86025921961?pwd=S1BGVGo2OTdCcEs2R0VUTnRJTXl3QT09 (Meeting ID: 860 2592 1961

Passcode: 185834)

21. janvāris,plkst., 14.00

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, vecāki

Mācību priekšmetu skolotāji

I. Gibeiko

Grupu audzinātāji

Papildus informācija par karjeras attīstības atbalsta aktivitātēm ir atrodama:

tehnikuma mājas lapā, sadaļā Karjeras atbalsts (https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/ ):

 • Prezentācijas par apgūstamajām profesijām augstskolās un tālākizglītības iespējām.
 • Individuālo konsultāciju grafiks karjeras atbalsta jautājumos u.c. informācija.