A+
a-

UZŅEMŠANA 2020./2021.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 

 • Iesniegums tehnikuma valdes loceklei - direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju (iesniegums tiek aizpildīts uz vietas, to izsniedz uzņemšanas komisija);
 • Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija
  (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 • Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • Medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);
 • Pases, personas apliecības vai dzimšanas apliecības kopija;
 • Četras fotogrāfijas (3x4 cm).

IEPAZĪTIES AR PROGRAMMĀM!

Dokumentu pieņemšana  no 15.06. līdz 14.08.
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00

 • Rīgā - Nīcgales ielā 26;
 • Preiļos - Sporta ielā 1

 

Kontaktinformācija:

 • rtrit@rtrit.lv, 67575580 (Rīga)
 • Uzņemšana komisijas tālrunis sākot no 15.06.2020: 67795554
 • preili@rtrit.lv, 65381291 (Preiļi)

 

 

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 2020./2021.

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 2020./2021.

Rīkojums par uzņemšanu 2020./2021.