A+
a-

Mācības pieaugušajiem un tālākizglītība

RTRIT Mūžizglītības nodaļa piedāvā:

Kontaktinformācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438