A+
a-

Profesionālā pilnveide

Profesionālās pilnveides kursi:

  1. Mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”, pamatojoties uz uz Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” - 15 eiro no personas

  2. Ražošanas procesa kontrole - HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā 40 stundas + 12 stundas praktiskās nodarbības, pabeidzot tiek izsniegts SERTIFIKĀTS,  - 120 eiro

Pilns kursu piedāvājums

kursu_piedavajums.pdf

Kursi mājturības skolotājiem

kursi_majturibas_skolotajiem.pdf