A+
a-

Profesionālā pilnveide

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”,
pamatojoties uz uz Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” 

Tiešsaites seminārs: 27.05.2020. plkst.11.00

5 akadēmiskās stundas

Lektore: Iveta Austruma

Maksa: 10.00 eiro (priekšapmaksa, pēc pieteikšanās saņemsiet e-pastu ar maksājumu informāciju)

Grupā minimums astoņi cilvēki 

Apliecību izsūtīs piecu darba dienu laikā pa pastu.

HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā

Ražošanas procesa kontrole - HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā 40 stundas + 12 stundas praktiskās nodarbības,
pabeidzot tiek izsniegts SERTIFIKĀTS,  - 120 eiro