A+
a-

Profesionālās kompetences novērtēšana

Ārpus formālā izglītība piedāvā cilvēkiem, kas savas dzīves laikā iemācījušies profesionāli veikt dažādus darbus, patstāvīgi apguvuši amatus un ir ilgstoši strādājuši kādā nozarē. Taču, lai pierādītu savu kompetenci kādā jomā, trūkst šīs prasmes apliecinoša dokumenta tiem strādājošajiem, kuriem ir praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta ir iespēja iegūt valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un to apliecinošu dokumentu. Attiecībā uz iepriekšējo izglītību nav noteiktas nekādas prasības.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” (22.02.2011.) ļauj personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci, griezties VSIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” un iesniegt pieteikumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

Maksa par eksāmena kārtošanu ir noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis". Maksas lielums ir atkarīgs no eksaminējamo cilvēku skaita, cenā ir iekļauta konsultācija par eksāmena norises gaitu.

Valsts nodarbinātības aģentūras atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai

Izglītības programma

 

Kvalifikācija

Skaistumkopšanas pakalpojumi

SPA speciālists

Skaistumkopšanas pakalpojumi

Vizuālā tēla stilists

Friziera pakalpojumi

Frizieris

Šūto izstrādājumu tehnoloģija

Tērpu stila speciālists

Interjera dizainsInterjera dizaina speciālists

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

Restorānu pakalpojumi

Restorāna pakalpojumu speciālists

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesnīcu pakalpojumiViesnīcu pakalpojumu speciālists

Tūrisma pakalpojumi

Tūristu grupas pavadonis

Tūrisma pakalpojumi  Tūrisma informācijas speciālists

Komerczinības

Komercdarbinieks

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

Pārtikas ražošanas tehnoloģija

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Ēdināšanas pakalpojumiKonditors

Profesionālo kompetenci izvērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā ir iespēja saņemt ne mazāk kā divas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku.

Papildus informācija pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā 

Iesniegums

iesniegums.docx

Novērtēšanas kārtība

novertesanas_kartiba.docx

Ārpus formālās izglītības dalībnieka anketas pielikums

Dalībnieka anketas pielikums.docx

Ārpus formālās izglītības iesniegums izmaksu kompensācijai

Iesniegums izmaksu kompensācijai.docx

Ārpus formālās izglītības izmaksu atgūšanas kārtība

Izmaksu atgūšanas kārtībs.docx

Kontaktinfomrācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438