A+
a-

Eksaminācija

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2019./2020. mācību gadam

Grafiks

Valsts pārbaudes darbu programmas

VPD_programma_2019.pdf

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiki

CENTRALIZĒTO PROFESIONĀLĀS  KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU  PROGRAMMAS


Ministru kabineta noteikumi