A+
a-

Eksaminācija

Eksāmenu sesija-konsultāciju grafiks-maijs-2020.

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2019./2020. mācību gadam

Valsts pārbaudes darbu programmas

VPD_programma_2019.pdf

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiki

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 2019./ 2020. m. g. jūnijs

CENTRALIZĒTO PROFESIONĀLĀS  KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU  PROGRAMMAS


Ministru kabineta noteikumi