A+
a-

Konditora palīgs 1g.

Konditora palīgs 1g.

Iegūstāmā kvalifikācija Konditora palīgs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads, pēc 9. klases (ja sasniegts 17 gadu vecums) vai 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
  Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota TIKAI Preiļu struktūrvienībā

 

Tu apgūsi:

  • Sanitārija un higiēna;
  • Prečzinības;
  • Konditorejas uzņēmuma darba organizācija un aprīkojums;
  • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
  • Konditorejas izstrādājumu noformēšana;
  • Uzskaite, atskaite un kalkulācija;
  • Profesionālās datorprogrammas.

Programmas apraksts un darba iespējas

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas  uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darba inventāru, iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras..

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos un/vai turpināt mācības.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; SIA ,, Baltic Restaurants Latvia” Daily konditoreja; SIA''Lāči''; SIA Liepkalni; SIA''Ādažu kukulītis''; SIA "Iļģuciema beķereja"; SIA ,,Kairi”; SIA ,,Anada”; “Pērse L.L.K.” Mārtiņa beķereja; KD Konditoreja Mārupe "DRUSTI";"Raunas dārzs" SIA "Puravs AJ" eklērnīca Mārupē.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv