A+
a-

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 1.5 g.(ESF)

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 1.5 g.(ESF)

Iegūstāmā kvalifikācija Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Profesionālās izglītības programmas Komerczinības
Mācību ilgums 1,5 gads, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Uzņēmuma darbības pamatprocesi;
  • Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana;
  • Budžeta izstrāde;
  • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde.

Programmas apraksts un darba iespējas

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks prot iekļauties uzņēmuma darba ritmā, plānot nepieciešamos resursus un to sagādi, preču pārdošanu un virzīšanu tirgū, veikt ar loģistiku saistīto darbību uzskaiti, vadīt projektus, kārtot lietvedības dokumentus.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt mazumtirdzniecības uzņēmumos (valsts vai privātajā sektorā); darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

STOCKMAN; SIA "RIMI Latvia"; SPORTLAND; Veikals "Douglas"; SIA "Sportland"; SIA "MAXIMA Latvija"; Veikals "ELVI”; SIA "JYSK Linnen'n Furniture"; u.c.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv