A+
a-

SPA speciālists 1.5 g.(ESF)

SPA speciālists 1.5 g.(ESF)

Iegūstāmā kvalifikācija SPA speciālists
Profesionālās izglītības programmas Skaistumkopšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1.5 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • SPA koncepcijas;
 • Veselīgs dzīvesveids un SPA uzturmācība;
 • SPA procedūru tehnoloģijas un iekārtas;
 • SPA estētikas pamati;
 • Masāžas tehnoloģijas pamati;
 • SPA materiālmācība;
 • Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati;
 • Epidemioloģijas un higiēnas pamati;
 • Viesmīlības pamati;
 • Tirgzinību pamati;
 • Uzņēmējdarbības pamati.

Programmas apraksts un darba iespējas

SPA speciālists sniedz SPA speciālista pakalpojumus, veicot klienta labsajūtas uzlabošanu, noguruma novēršanu un atpūtas nodrošināšanu, kvalitatīvi izpildot SPA procedūras un izvēloties SPA procedūru veidus un grafiku.uzņemties atbildību par sava darba procesu un rezultātiem. Sagatavo, uztura un nodrošina drošu, komfortablu un estētisku SPA speciālista darba vidi, kurā klienti saņem pakalpojumus saskaņā ar SPA uzņēmuma darbības koncepciju, veido klienta izpratni par SPA pamatprincipiem.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu skaistumkopšanas salonos, frizētavās, SPA centros, mākslas uzņēmumos un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA Frizieru Cunfte; SIA "Magnolia SPA"; SIA Laipa SPA; IK "Maksim"; SIA "Magnolia SPA"; SIA "Floriena"; SIA" Cleo Beauty"; SIA" NAIS"; SIA "SiviAAron "; SIA"Cleo Beauty"; SIA "Semarah Hotel Management"; SIA "Wisher Enterprise"; SIA "Pro Cosmetics".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv