A+
a-

Vizuālā tēla stilists 1.5 g.

Vizuālā tēla stilists 1.5 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Vizuālā tēla stilists
Profesionālās izglītības programmas Skaistumkopšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1.5 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Komunikācija ar klientu;
 • Idejiskās ieceres vizualizēšana skaistumkopšanā;
 • Grima (meikapa) veidošanas pamati;
 • Friziera pamatdarbi;
 • Frizūru veidošana un transformēšana;
 • Matu griešana;
 • Matu ķīmiskā apstrāde;
 • Matu pieaudzēšana;
 • Daudzveidīga grima uzklāšana;
 • Kino, foto, TV, izklaides, reklāmas un modes industrijas grimi;
 • Sejas un ķermeņa apgleznošana.

Programmas apraksts un darba iespējas

Vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas speciālists, kurš veido klienta individuālo vizuālo tēlu, zīmē savu priekšlikumu skices, nosaka un veido klientu individuālo krāsu paleti, modelē un veido frizūras, grimē klienta ķermeni un seju, izpilda vizāžas elementus, veido auguma proporcijām atbilstošu tērpa skici un mulāžu, sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem veido tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju šoviem, strādā kultūras un mākslas uzņēmumos, dekoratīvās kosmētikas un skaistuma kopšanas salonos.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu skaistumkopšanas salonos, frizētavās, SPA centros, mākslas uzņēmumos un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA Frizieru Cunfte; SIA "Magnolia SPA"; SIA Laipa SPA; IK "Maksim"; SIA "Magnolia SPA"; SIA "Floriena"; SIA" Cleo Beauty"; SIA" NAIS"; SIA "SiviAAron "; SIA"Cleo Beauty"; SIA "Semarah Hotel Management"; SIA "Wisher Enterprise"; SIA "Pro Cosmetics".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv