A+
a-

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 4 g.

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
Profesionālās izglītības programmas Komerczinības
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Uzņēmuma darbības pamatprocesi;
  • Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana;
  • Budžeta izstrāde;
  • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
  • Reklāmas pakalpojumu organizēšana un mazumtirdzniecība;
  • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā.

Programmas apraksts un darba iespējas

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks prot plānot, vadīt un kontrolēt reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas. 

 Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas: Var būt nodarbināts reklāmas  aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants, turpināt mācības augstākā izglītības iestādē. 

 

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA”Goldtrans”, SIA”PRO Mation”, SIA “Exstra People”, SIA”Sportland”, SIA "JYSK Linnen'n Furniture".  

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv