A+
a-

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis 4g.

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis 4g.

Iegūstāmā kvalifikācija Miltu un maizes produktu ražošanas speciālists
Profesionālās izglītības programmas Miltu izstrādājumu ražošana
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota TIKAI Preiļu struktūrvienībā


 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Mikrobioloģija, sanitārija un higiēna;
 • Pārtikas ražošanas izejvielas un materiāli;
 • Maizes un miltu izstrādājumu ražošanas iekārtas;
 • Maizes izstrādājumu ražošana;
 • Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana;
 • Konditorejas ražotnes darbības organizācija;
 • Miltu konditorejas izstrādājumu noformēšana;
 • Uzskaite, atskaite un kalkulācija;
 • Profesionālās datorprogrammas;
 • Kvalitātes vadības pamati;
 • Uzņēmējdarbības pamati.

Programmas apraksts un darba iespējas

Maizes un miltu produktu ražošanas speciālistss strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; SIA ,, Baltic Restaurants Latvia” Daily konditoreja; SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; AS Rīgas Piena kombināts; AS Latvijas balzams; SIA ,,Skrīveru saldumi’’; SIA ,,Staburadzes konditoreja”; SIA "Saldus Maiznieks"; SIA "Lāči"; SIA “Rīgas Piensaimnieks”; A/S "Hanzas Maiznīcas"; SIA "Nomeda"; SIA „Liepkalni”; SIA "Lage Ko"

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv