A+
a-

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 1.5g.

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 1.5g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Profesionālās izglītības programmas Pārtikas ražošanas tehnoloģija
Mācību ilgums 1,5 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

 

 

Galvenie moduļi:

  • Labas higiēnas un ražošanas prakses nodrošināšana pārtikas produktu ražošanā
  • Gaļas un gaļas produktu ražošana un ražošanas procesā izmantojamo iekārtu un aprīkojuma lietošana un uzturēšana
  • Zivju un jūras velšu ražošana un ražošanas procesā izmantojamo iekārtu un aprīkojuma lietošana un uzturēšana
  • Piena un piena produktu ražošana un ražošanas procesā izmantojamo iekārtu un aprīkojuma lietošana un uzturēšana
  • Dzērienu ražošana un ražošanas procesā izmantojamo iekārtu un aprīkojuma lietošana un uzturēšana
  • Maizes un miltu produktu ražošana un ražošanas procesā izmantojamo iekārtu un aprīkojuma lietošana un uzturēšana
  • Pārtikas produktu glabāšanas prasības un izmantojamo iekārtu un aprīkojuma lietošana un uzturēšana
  • Prakse pārtikas produktu ražošanas uzņēmumā
  • Kvalifikācijas prakse

Programmas apraksts un darba iespējas

Moduļprogramma – uz sasniedzamo rezultātu vērst mācību process.

Darba vidē balstītas mācības – 2 dienas tehnikumā un 3 dienas uzņēmumā.

Prakse Dānijā – iespēja praktizēties izglītības iestādē Dānijā, kur apmācībās iziet pilna cikla ražošanu.

Kvalifikācijas prakse – savā darba vietā vai tehnikuma piedāvātā uzņēmumā.

Iespēja apgūt programmu pēc individuāla plāna – mācību materiāli un zināšanu pārbaude RTRIT elektroniskajā vidē, praktiskie darbi tehnikumā un uzņēmumā.

 

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; AS Rīgas Piena kombināts; AS Latvijas balzams; SIA ,,Skrīveru saldumi’’; SIA ,,Staburadzes konditoreja”; SIA "Saldus Maiznieks"; SIA "Lāči"; SIA “Rīgas Piensaimnieks”; A/S "Hanzas Maiznīcas"; SIA "Nomeda"; SIA „Liepkalni”; SIA "Lage Ko"

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv