A+
a-

Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis 4g.

Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis 4g.

Iegūstāmā kvalifikācija Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Sanitārija un higiēna;
  • Izejvielas un materiāli;
  • Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas iekārtas;
  • Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehnoloģija;
  • Miltu konditorejas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
  • Saldumu un šokolādes izstrādājumu noformēšana;
  • Profesionālās datorprogrammas.

Programmas apraksts un darba iespējas

Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis patstāvīgi plāno un
organizē saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanu kādā no ražošanas posmiem
atbilstoši tehnoloģijas shēmām un receptūrām, spēj piedalīties jaunu tehnoloģisko
procesu un izstrādājumu ieviešanā, kā arī palīdz nodrošināt kvalitātes vadību un
kontroli; pārzina riska analīzes principus kritiskajos kontroles punktos, ievēro tos
tiešo pienākumu pildīšanā; darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem.
Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis veic darbu pie pārtikas
rūpniecības komersanta, kas nodarbojas ar šokolādes, cukurotu un miltu
izstrādājumu izgatavošanu.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; A/S "Latgales piens"; SIA Rīgas Piensaimnieks; SIA BLB Grupa; SIA''Lāči''; SIA Liepkalni; SIA''Ādažu kukulītis''; SIA "Iļģuciema beķereja".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv