A+
a-

BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors 2019-1-LT01-KA202-060530

2019./2020. mācību gadā VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" uzsāk dalību projektā BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors. Projekts tiks īstenots 2 gadus sadarbībā ar Tartu profesionālās izglītības centru un Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības mācību centru, Projekta mērķis ir izstrādāt instrumentus – rokasgrāmatu, nolikumu un vērtēšanas kritērijus vietējo, nacionālo un Baltijas konkursiem ēdināšanas (pavāru un konditoru) un pārtikas rūpniecības izglītības programmu audzēkņiem.
 
Projekta koordinators: Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības mācību centrs www.mpcentras.lt


Darbs pie ERASMUS + PROJEKTA "BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors" neapstājas.

ERASMUS+ projekts "BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors" turpinās.

2021.gada janvārī tiešsaistē notika otrā projekta sanāksme. Projekta partneri un iesaistītie skolotāji virtuāli aizceļoja uz Igaunijas pilsētu Tartu, iepazinās gan ar pilsētu, gan izglītības sistēmu, gan Tartu VEC projekta partnerskolu. Virtuālās tikšanās laikā projekta partneri vienojās par tālāko darbu projektā, pielāgojot to jaunajiem apstākļiem.

Maijā un jūnijā visu skolu profesionālās izglītības skolotāji tiksies atsevišķās darba grupās, lai izstrādātu kritērijus konkursa nominācijām – pavārs, konditors/ maiznieks un gaļas produktu izgatavotājs.

Šobrīd, projektā jau ir izstrādāta Baltic VET Skills konkursa rokasgrāmata un norit aktīvs darbs pie konkursa nolikuma un vērtēšanas kritēriju izstrādes.

Ierobežojumu dēl, diemžēl nav iespējams noorganizēt klātienes tikšanos ar Baltijas valstu kolēģiem, tāpēc tiek izmantoti mūsdienīgi līdzekļi – tiešsaistes tikšanās veidā. Visas iesaistītās puses ar nepacietību gaida iespēju satikties klātienē un apspriest tālāko projekta darbību. Projekta ietvaros, jūnijā bija plānota partneru sanāksme Rīgā, kura tika pārcelta uz 2021./2022. mācību gada sākumu.

Pēc visu trīs partneru pieprasījuma, projekts tika pagarināts līdz 2022. gada februārim, lai projektā iesaistītajiem partneriem būtu iespēja klātienē rīkot starptautisku profesionālo konkursu, kurā audzēkņiem būtu iespēja demonstrēt apgūto meistarību.

Projekta mērķis ir izveidot Baltijas līmeņa konkursu ēdināšanas (pavāru, konditoru/ maiznieku) un pārtikas rūpniecības (gaļas produktu izgatavotājs) izglītības programmu audzēkņiem.