A+
a-

“NĀKOTNES IZGLĪTĪBAS METODES MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU VIDĒ” Nr.2020-1-LV01-KA101-077378

Mobilitātes projekts skolu sektorā "Nākotnes izglītības metodes mūsdienīgā mācību vidē” Nr. 2020-1-LV01-KA101-077378

Projekta "Nākotnes izglītības metodes mūsdienīgā mācību vidē" mērķis ir veicināt mūsdienīgas profesionālās izglītības prestižu, kuras daļa ir vispārējā vidējā izglītība, īstenot izglītības pieejas modernizāciju, izmantojot mūsdienīgus mācību resursus radot uz 21. gadsimta kompetencēm balstītu izglītības ieguvi un vidi.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tā dalībnieki mobilitātēs apgūs IKT - jaunās tehnoloģijas un digitālās kompetences, inovatīvas mācību programmas un izglītības metodes, apmācību kursu izstrādi, metodes un rīkus darbam pret priekšlaicīgu mācību pamešanu, kā arī uzlabos savas svešvalodu zināšanas.

Projektā vispārējās izglītības pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek plānotas:

§ 3 darba vērošanas mobilitātes

§ 10 profesionālās pilnveides kursi un mācības

Projekta sākums ir 2020.gada 1. septembris un ilgums 12 mēneši.

Projektā ir iesaistīti 4 uzņemošie partneri no Spānijas, Lielbritānijas, Beļģijas un Nīderlandes.