A+
a-

“Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474

2020.gada rudenī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ir uzsācis darbību Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Playing 4 Soft Skills”, kā partneri. Kopumā projektā un tā īstenošanā iesaistīti 7 partneri no 5 valstīm – PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (Latvija), Escuela de Arte San Telmo Málaga (Spānija), Salone dei Rifiutati (Itālija), Salus Publica (Polija), Axonforce (Itālija) un Izglītojošo spēļu un metožu asociācija (Latvija).
Projekts tiks īstenots 24 mēnešus, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.

Īstenošanas laikā notiks dažādas aktivitātes – starptautiskās partneru tikšanās, pētījumi, datu apkopošana un analīze, vispārējo prasmju (soft skills) attīstīšanas instrumentu rokasgrāmatas izveide, starptautiskas mācības, radīts palīglīdzeklis izglītības darbiniekiem u.c.

Projektā plānoti vairāki intelektuālie rezultāti:

 • Vispārējo prasmju (soft skills) novērtēšanas ziņojums, kurā tiks apkopoti dati no veiktā pētījuma par aktuālajām prasmēm, veikta datu analīze un noteiktas piecas transversālās prasmes, kuras darba devēji mūsdienās uzskata par visvairāk nepieciešamajām.
 • Tiks izstrādāta vispārējo prasmju attīstīšanas aktivitāšu rokasgrāmata – informatīvs materiāls, kurā tiks apkopotas jaunas spēles veida izglītījošas aktivitātes, caur kurām iespējams attīstīt definētās transversālās prasmes, kuras darba devēji akcentējuši kā būtiskākās.
 • Tiks radīts mācību palīglīdzeklis pedagogiem, lai sniegtu atbalstu vispārējo prasmju attīstīšanas aktivitāšu īstenošanā un nodrošinātu vienotu pedagoģisku pieeju.
 • Tiks attīstīts jauns digitālais rīks – vispārējo prasmju attīstīšanas lietotne, lai aktīvāk iesaistītu dalībniekus izglītojošās aktivitātēs un nodrošinātu mūsdienīgāku transversālo prasmju attīstības procesu.

Projekta nosaukums: “Playing 4 Soft Skills”

Projekta numurs: Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474

Projekta koordinators: BERLINK ETN (Vācija)

Partneris: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Latvija

Projekta ilgums: 01.10.2020. – 30.09.2022.

Projekta oficiālā lapa faceboo.com vietnē: https://www.facebook.com/playing4softskills


Ceturtā starptautiskā projekta Playing 4 Soft Skills partneru tikšanās

No 20.- 21.04. aprīlim, tehnikumā, norisinājās ceturtā starptautiskā projekta Playing 4 Soft Skills partneru tikšanās, kuras laikā tiks apspriestas nākošas projekta aktivitātes un rezultāti!

Aktīvi norisinās projekta Playing 4 Soft Skills starptautiskā projekta partneru tikšanās. Projektā iesaistītie partneri no Spānijas, Vācijas, Itālijas, Polijas un Latvijas, apskatīja un analizēja spēles rezultātus, ko jaunieši no Latvijas un Spānijas šī gada martā testēja Malagā. Šobrīd, aktīvi norisinās mazi uzlabojumi, un pavisam drīz izstrādātie materiāli tiks prezentēti plašāk!


Metodiskā diena RTRIT

Metodisko materiālu izstrāde un pedagogu profesionālās pilnveides iespējas RTRIT īstenotajos ERASMUS+ projektos, ar šādu tēmu par aktuālajiem ERASMUS+ partnerības projektiem un pedagogu iespējām tehnikuma metodiskās dienas ietvaros 28.12.2021. piedalījās Projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un Projektu vadītājs Artūrs Homins .

Prezentācijas laikā RTRIT un citu Latvijas profesionālo skolu pedagoģiskais personāls, kā arī sadarbības uzņēmumu (prakses vietu) pārstāvji uzzināja par starptautiskās sadarbības virzieniem,, starptautiskās sadarbības un mobilitātes projektiem kurus realizē RTRIT.

Zane Saukāne un Artūrs Homins uzsvaru lika uz ERASMUS+ stratēģiskas partnerības projektiem kuru ietvaros paveras iespējas mūsu pedagogiem, kas tad arī pārtop par ieguvumu mūsu jauniešiem tehnikumā.

Projektu komanda padziļinātāk iepazīstināja metodiskās dienas dalībniekus ar ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu “Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474. Zane Saukāne iepazīstināja ar šī progresīvā projekta īstenošanas laikā plānotajām aktivitātēm – starptautiskajām partneru tikšanām, pētījumiem, datu apkopošanu un analīzi, vispārējo prasmju (soft skills) attīstīšanas instrumentu rokasgrāmatas izveidi, starptautiskajām mācībām, kur radīts palīglīdzeklis izglītības darbiniekiem izglītojamo un pedagogu apmācībās.


Aktīvi norit otrā projekta diena

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā Playing 4 Soft Skills aktīvi norit otrā projekta partneru tikšānās diena.

Artūrs Homins un Zane Saukāne kopā ar projektā iesaistītajiem partneriem, strādā pie 21. gs. mīksto prasmu galda spēļu izstrādes un pilnveidošanas, kā arī pie skolotāju rokas grāmaas izveidošanas.

Arī RTRIT jauniešiem un pedagogiem ir iespējams piedalīties projekta aktivitātes un spēļu testēšanā. Lai pieteiktos spied šeit: www.rtrit.lv/projekti/erasmus/piesakies/


Playing for Soft Skills tikšanās Spānijā

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Playing 4 Soft Skills” ir sākusies klātienes projekta partneru tikšānās ar visiem projektiem dalībniekiem Spānijā, Malagā  partnerorganizācijā - Escuela de Arte San Telmo Málaga.

Tikšanās laikā partneri testē galda spēles, kuras izstrādātas projekta ietvaros jauniešiem 21.gs. mīksto prasmju apgūšanai un nostiprināšanai.

Arī RTRIT jauniešiem un pedagogiem ir iespējams piedalīties projekta aktivitātes un spēļu testēšanā. Lai pieteiktos spied šeit: https://www.rtrit.lv/projekti/erasmus/piesakies/


Pagarināta pieteikšanās Dalībai Erasmus+ projektā “Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474,

Tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ projektā "Playing for Soft Skills"

Meklējam 20 atraktīvus RTRIT audzēkņus. Pieteikties var visi RTRIT studējošie audzēkņi, neatkarīgi no mācību programmas!

Prasības:

 • 16 - 19 gadi
 • angļu valoda (runāšana) vismaz B1 līmenī
 • COVID-19 sertifikāts

Kopā spēlēsim dažādas galda spēles, apgūsim “soft skills”, piedalīsimies gada spēles izstrādē spēlējot, vērtējot un izsakot viedokli par dažādiem spēles elementiem.

Pavasarī dosimies uz Malagu, Spānijā, kur notiks galda spēles spēlēšana kopā ar spāņu jauniešiem.

Lai pieteiktos:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- Aizpildi zemākesošo pieteikuma anketu

- Sūti motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas, adresētu Artūram Hominam uz e-pastu PROJEKTI@RTRIT.LV

Pieteikšanās: Sūti savu pieteikumu uz projekti@rtrit.lv līdz 29.10.2021.


Stresa izcelsme mācību klasē

Kādas ir tavas domas par stresa izcelsmi klasē? Kā Tev liekas, vai meditācijas un mākslas pieeju var izmantot kā garīgo un dziedinošo instrumentu?  Uzzini ko par to stāsta plastiskās mākslas un dizaina skolotāja ar doktora grādu audiovizuālajā komunikācijā un mākslas terapijā Elena Pedrosa Puertas mūsu projekta Playing 4 Soft Skills izveidotajā zinātniskajā rakstā  https://magazine.playing4softskills.eu/.../dealing-with.../


9 padomi, kā izrādīt savu uzticību darba vietā

Uzticība (Lojalitāte) ir nozīmīga 21.gs. mīksta (Soft skill), jeb cilvēciskā prasme, kas personai var būt un var arī nebūt. Būt uzticamam nozīmē, ka jūsu vārdi sakrīt ar rīcību un rīcība ar vārdiem. Tas nozīmē, ka Jūs pildot savu darba pienākumu jebkuru jautājumu risināsiet pēc labākās sirdsapziņas.  Tātad - Jums var uzticēties izpildīt jebkuru uzdevumu, un jūs to izdarīsit labi!

Kā jūs demonstrējat lojalitāti darba vietā?

 1. Dari darbā to, ko Tu saki, ka  izpildīsi.
 2. Esi savlaicīgs.
 3. Esi atsaucīgs.
 4. Esi organizēts.
 5. Ievēro termiņus.
 6. Esi atbildīgs.
 7. Seko organizācijas aktivitātēm.
 8. Esi komandas spēlētājs.
 9. Esi konsekvents.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par 9 lojalitātes padomiem savā darbavietā , atrodi  šajā saitē ⤵️

https://magazine.playing4softskills.eu/dependability/9-tips-to-demonstrate-dependability-in-the-workplace/


Pedagog un jaunieti šī ir Tava iespēja izteikt viedokli par mūsdienīgām prasmēm Izglītībā!

Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma vārdā, vēršamies pie Jums, lai aicinātu Jūs dalībai Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Playing 4 Soft Skills” aptaujā. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo, pedagogu un darba devēju viedokli par 14 dažādu vispārīgo prasmju (Soft skills) nozīmi un to lietošanas veicināšanas nepieciešamību profesionālās izglītības saturā. 

Projekta „ Playing 4 Soft Skills” kopējais mērķis ir uzlabot izglītojamo informētību, ka arī, spēju atpazīt un attīstīt attiecīgās emocionālās inteliģences kompetences, jeb transversālās prasmes, ieviešot to apguvi caur neformālo izglītību un digitālo rīku palīdzību profesionālajās izglītības kontekstā.

Būsim priecīgi, ja aizpildīsiet aptauju!

Aptaujas aizpildīšana Jums aizņems tikai 15 minūtes Jūsu laika. 

Esam izstrādājuši divu veidu aptaujas anketas, kuras ir paredzētas Izglītojamajiem, pedagogiem, un administrācijas pārstāvjiem).  

Aptaujās anketu atvēršanai lūdzam izmantot zemāk norādītās saites:

Anketa par vispārējām 21.gs prasmēm - saite izglītojamajiemhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCL9ZMZUVTSzcv5Cm48Ad34iNhQETFPXJ5xiyJdsHPkoqCA/viewform?usp=sf_link

Anketa par vispārējām 21.gs prasmēm - saite izglītības organizācijas darbiniekiemhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3lsmKlTyScwqN1QkATV2J8eQjIyVXeETuMunNOgHxf-SwnQ/viewform?usp=sf_link

Jautājumu un neskaidrību gadījuma droši vērsieties, rakstot uz Arturs.Homins@rtrit.lv 

Uzzini vairāk par mums šeit: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE02-KA202-007474

Izstrādātie projekta mācību materiāli un rezultāti būs pieejami ikvienam interesentam arī Latviešu valodā!


Kritiskā domāšana mainīgajā laikmetā

Mēs dzīvojam ļoti mainīgā laikmetā. Dzīves ātrums, tehnoloģijas un globalizācija ir ļoti spēcīgi virzītājspēki, kas maina mūsu dzīvesveidu, mijiedarbību, mācīšanos un darbu. Tas nozīmē, ka, lai pieņemtu efektīvus lēmumus, ir jābūt izvēlīgam attiecībā uz informācijas patērēšanu un kritisko domāšanu.
 

Kritiskā domāšana

Kritiskā domāšana ir spēja domāt skaidri un racionāli, izprotot loģisko saikni starp idejām. Kritiskā domāšana ir bijusi daudzu debašu un domu pakļauta kopš agrīnajiem grieķu filozofiem, piemēram, Platona un Sokrāta. Jāatzīst, ka tāda joprojām ir - diskusiju priekšmets mūsdienu laikmetā, piemēram, pie spējas atpazīt viltus ziņas.

Kāpēc kritiskā domāšana ir nozīmīgs 21.gs rīks?

Pieņemtie lēmumi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Un, ja mēs vēlamies nodrošināt, ka mūsu šī brīža dzīve un nākotne mums ir vislabākā, veiksmīgākā un laimīgākā, mums ir jāizdara apzināta izvēle. To var izdarīt ar vienkāršu 21.gs mīksto prasmi (soft skills) pielietošanu, kas pazīstama kā kritiskā domāšana.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par kritisko domāšanu un tā veicināšanu atrodi  šajā saitē https://magazine.playing4softskills.eu/.../critical.../


"Skola kā radošuma laboratorija." Jauna pieeja radošuma attīstībai izglītībā!

Iepazīstinot ar radošuma jēdzienu vēlamies sākt ar mākslinieka Bruno Munari citātu, kurā mākslinieks radošumu definē kā “visu, kas iepriekš nav bijis, bet kas ir sasniedzams būtiskā un globālā veidā”.

Pēc viņa domām, radošums ir tā spēja, kas ļauj apvienot iztēli un izgudrojumu un tos mērķtiecīgi izmantot. Tā ir cilvēciskā prasme, ko izmanto, piemēram, projektēšanas laboratorijās, kur projektēšana ir darbība, kas “ietver visus problēmas aspektus, ne tikai tēlu, piemēram, iztēli un fantāziju, ne tikai funkciju kā izgudrojumu, bet arī psiholoģisko, sociālo, ekonomisko un cilvēka aspektus. ”

Saglabājot iztēles brīvību un izgudrojuma precizitāti, radošums ļauj mums izveidot jaunas attiecības starp to, ko mēs zinām, tas ir bezprecedenta atklājums, ko veicina zināšanas un kura mērķis ir atrast vairāk vai mazāk praktisku risinājumu.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par radošumu atrodi  šajā saitē ⤵️

https://magazine.playing4softskills.eu/.../school-as-a.../


"Komandas darbs, dažādība un uzticēšanās" kāpēc šī 21.gadsimta mīkstā prasme (soft skills) ir tik svarīga?

Komandas darba izaicinājums ir veidot uzticību komandas dalībnieku vidū, kuri atšķiras viens no otra.

Komandas lomu sadale palīdz mums izprast šo dažādību un efektīvāk pārvaldīt komandas darbu.

Gistava Flobērs ir teicis: "Būt neattapīgam, savtīgam un ar labu veselību ir trīs laimes prasības, lai gan, ja trūkst neattapības, viss ir pazudis" labi atspoguļo to, ko mēs vēlamies uzsvērt šajā rakstā. G. Flobēra teikto var pārfrāzēt šādi: “Lai būtu talantīgi cilvēki, kas pārstāv visas iespējamās prasmes, lai būtu bagātīgi resursi un lai būtu uzticēšanās, ir trīs prasības labam komandas darbam, lai gan, ja trūkst uzticības, viss tiek zaudēts”. Tātad uzticības veidošanai un uzturēšanai jāizmanto viss (Soft skills) mīksto prasmju repertuārs. Stīvena M. R. Kovija vārdiem sakot uzticība ir : “viena lieta kura visu maina”. Komandas darbs izriet no uzticēšanās.

Komandas darba vadīšana patiesībā ir savstarpējās atkarības veidošana komandas dalībnieku vidū, un tas nozīmē uzticības, sociālā kapitāla un labu sadarbības apstākļu radīšanu. Tas ir grūtāk, nekā izklausās, jo cilvēkiem ir atšķirīgas personības, atšķirīga dzīves pieredze un dažādi personīgie mērķi, kurus viņi vēlas sasniegt.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par Komandas darbu, dažādību un uzticēšanos atrodi  šajā saitē ⤵️
https://magazine.playing4softskills.eu/teamwork/teamwork/