A+
a-

Esi Aktīvs!

Pievienojies IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDEI!

Piesakies Izglītojamo pašpārvaldē: 

Izglitojamo.Pasparvalde@rtrit.edu.lv

Facebook - @rtritSP

Instagram - @rtrit_IP

Piedalies PULCIŅOS!

Talantu konkurss

Talantu konkursa "Cauri gadsimtiem" 2019 fināls

PIEDALIES PROFESIONĀLAJOS KONKURSOS!

Konkurss "Jaunais maiznieks 2018"