A+
a-
Top 5 prasmes

Aktuāli

19.07.2021

Top 5 prasmes


Salīdzinot, kuras no pieprasītākajām mīkstajām prasmēm ir saistītas ar kuru kopu, mēs redzam, ka lielākā daļa prasmju, kas veido TOP 5, tika piešķirtas kopai,  – STARPKULTŪRU PRASMES UN DAUDZVEIDĪBA.

Saziņa, kas ir viena no top 5 prasmēm, ir saistīta ar viszemāk vērtēto prasmju grupu - IKT, komunikāciju un prezentāciju.

Šis sadalījums parāda, ka respondenti ir novērtējuši prasmes pēc to individuālās nozīmes kopumā, nevis saistībā ar konkrētām kopām.

Pavisam drīz mūsu tehnikuma mājas lapā pētījuma rezultāti būs pieejami arī Latviešu valodā.

Erasmus+ programmas projekts “21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561