A+
a-

Komercdarbinieks 4 g. (Rīga)

Komercdarbinieks 4 g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Komercdarbinieks
Profesionālās izglītības programmas Komerczinības
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Tu apgūsi:

  • Uzņēmuma darbības pamatprocesi;
  • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde;
  • Biroja darba administrēšana;
  • Budžeta un biznesa plāna izstrāde;
  • Pakalpojumu sniegšanas organizēšana;
  • Mazā uzņēmuma darba vadīšana.

Programmas apraksts un darba iespējas

Komercdarbinieks spēj: plānot, vadīt nepieciešamos uzņēmuma resursus, pārdošanu un virzīšanu tirgū, veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās.  

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Visplašākās darba iespējas strādāt Latvijas uzņēmumos, darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē kā: Latvijas Universitāte, RISEBA, BA Turība u.c.

 

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA”Sportland”, SIA “Douglas Latvia”, SIA “Rimi Latvia”, SIA”Maxima Latvia”, SIA”Lenoka”, SIA”Apranga”, SIA”Inter Car”, Prakse ārzemēs ES Erasmus+ programmas ietvaros, u.c.

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv