A+
a-

Stundu Izmaiņas

 STUNDU SARAKSTA IZMAIŅAS  2024

STUNDU SARAKSTA IZMAIŅAS 15.04.24.-19.04.24.

Datums

Grupa

Stundas kārtas numurs

Mācību priekšmets

Skolotājs

Kabinets

15.04.24.

PP22-1/2

9,10

Soc.zin.un vēsture

Ezerietis  

Attāl.

16.04.24.

EK21-1/2

7,8

Tehnol.dok.izveide

Sobakina

d226d

 

RV21-1/2

7,8

Sab.un cilv.drošība

Timule

d305d

 

SV20-1/2

1-4

Konk.friz.veidoš.I gr.

Uzulnika

Attāl.

 

 

1-4

Konk.friz.veidoš.II gr.

Uzulnika

Attāl.

 

 

5,6

Klienta kopt.veidoš.

Rāmule

Attāl.

 

 

7-10

Konk.friz.veidoš.I gr.

Uzulnika

Attāl.

17.04.24.

SV20-1/2

5-10

Kult.un māksla II(AL)

Višņevska

Attāl.

 

EK23-3/4

3,4

Ēd.uzņ.darb.pamatpr.

Rūja

n217

 

SV23-1/2

1-4

Friz.veidoš.transf.II gr.

Nenotiek/ Uzulnika

-

 

SV21-1/2

7-10

Ķīm.ilgv.,matu taisnoš

Nenotiek/ Uzulnika

-

18.04.24.

KM20-1/2

1-6

Matemātika II(AL)

Kurlovičs

Attāl.

 

KR20-1/2

1-6

Matemātika II(AL)

Kurlovičs

Attāl.

 

SV20-1/2

7,8

Kult.un māksla II(AL)

Višņevska

Attāl.

 

E23-3/4

3,4

Angļu valoda II gr.

Rimare

d218

 

 

7,8

Pārt.prod.pirmapstr.

Duvanova

Attāl.

 

 

9,10

Prod.un izstr.uzgl.

Duvanova

Attāl.

19.04.24.

KD21-1/2

5-8

Biznesa plāna izstrāde

Trēziņa

Attāl.

 

SV20-1/2

1,2

Klienta kopt.veidoš.

Rāmule

Attāl.

 

 

3,4

Matemātika

Dreimanis

Attāl.

 

SV22-1/2

7-10

Ūsu,bārdu noformēš.

Nenotiek/ Uzulnika

-

 

KR23-1/2

1,2

Matemātika

Mitrofanova

d312

 

KR20-1/2

2-8

Personas datu aizsardz

Līduma

Attāl.