A+
a-

Stundu Izmaiņas

 STUNDU SARAKSTA IZMAIŅAS  2023

STUNDU SARAKSTA IZMAIŅAS 30.01.23.-03.02.23.

Datums

Grupa

Stundas kārtas numurs

Mācību priekšmets

Skolotājs

Kabinets

30.01.23.

E20-7/8

1-4

Latviešu valoda

Nenotiek/ Zaltāne

-

 

RV22-1/2

7,8

Val.,kult.izpratne

Kursīte

d321

 

 

9,10

Latviešu valoda

Nenotiek/ Zaltāne

-

 

TA21

1-8

Apģ.diz.pr.izstr.,pilnv.

Puškundza

d122d

 

V21-1/2

7-10

Ķīmija II gr.

Nenotiek/ Purviņš

-

31.01.23.

TA20

1-10

Apģ.diz.pr.izstr.,pilnv.

Puškundza

d122d

 

E20-3/4

1-4

Latviešu valoda

Nenotiek/ Zaltāne

-

 

KR22-1/2

5-8

Uzņ.mārket.pas.kompl.

Gavričeva

n2d

 

E22-9/10

7,8

Ēd.uzņ.darb.pamatpr.

Rūja

n217

 

ST20-1/2

1-10

Drēbnieka prakse

Pavlovska

d115d

 

RV22-1/2

9,10

Val.,kult.izpratne

Kursīte

d321

01.02.23.

ST20-1/2

3,4

Latviešu valoda

Nenotiek/ Zaltāne

-

 

E20-7/8

5,6

Prof.angļu valoda

Freiberga

n302

 

V21-1/2

7-10

Ķīmija I gr.

Nenotiek/ Purviņš

-

02.02.23.

E20-7/8

1,2

Bioloģija

Grīnberga

n307

 

 

3,4

Ķīmija

Supe

d314d

 

ST20-1/2

7,8

Angļu valoda

Buivide-Moskovkina

d221

 

E20-3/4

9,10

Angļu valoda

Zariņa

d313

 

KD21-1/2

1,2

Matemātika

Kurlovičs

d331

 

 

5,6

Latviešu valoda

Sausnīte

Attāl.

 

 

7,8

Literatūra

Sausnīte

Attāl.

 

E21-3/4

3,4

Ekonomika

Trēziņa

n305

 

E21-11/12

5,6

Literatūra

Skudra

d218

 

 

7,8

Ekonomika

Gavričeva

n2d

 

EK21-1/2

9,10

Ekonomika

Trēziņa

n305

 

EK22-1/2

3,4

Ražoš.darba organiz.

Rugāja

n316

 

SV21-1/2

5,6

Krievu valoda

Šostaka

d215

 

TA20

7,8

Kultūra un māklsa II

Višņevska

Attāl.

 

V20-1/2

3,4

Angļu valoda II gr.

Rimare

Attāl.

 

 

5,6

Preču un pak.iepirkš.

Baikova

Attāl.

 

 

7-10

Viesu uzņ.dienests

Ragozina

Attāl.

 

V22-1/2

5,6

Viesm.pamatpr.

Baikova

n129v

03.02.23.

ST20-1/2

1-8

Drēbnieka prakse

Pavlovska

d115d

 

E21-3/4

5,6

Soc.zin.un vēsture

Gūtmane

d215

 

RV20-1/2

7,8

Viesu pasūt.izpilde

Bola

n119

 

VV22-1

1-4

Viesu uzņ.dienests

Ragozina

n128v