A+
a-

"e-VET” Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697

Enabling VET Teachers to be Creators of Digital Education

Projekta “Enabling VET Teachers to be Creators of Digital Education” jeb e-VET mērķis ir izveidot starptautisku partnerību, kas vērsta uz profesionālās izglītības sniedzēju vajadzībām un izglītības nozares digitalizāciju.

Projekta partneri pētīs un analizēs esošos digitālos mācību risinājumus, tālmācības metodes, lai noteiktu tās, ko var viegli piemērot dažādām profesionālās izglītības programmām.

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības pedagogu digitālās prasmes ne tikai progresīvu tehnoloģiju izmantošanai, bet arī mudināt viņus būt par tāda digitālā satura radītājiem, kas atbilst labākajām izglītības un pedagoģijas prasībām.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Tiks definētas vadlīnijas profesionālās izglītības apgūšanai attālināti, kas palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, attālinātu mācīšanos dažādās situācijās, piemēram, karantīnas, saslimšanas, Erasmus mobilitātes, prakses laikā; Skolotāji starptautiskajā izglītības vidē; Priekšnosacījumu izstrāde starptautiskas virtuālās mācību vides izveidei un kopīgas profesionālās izglītības programmas izstrādei.

Projekta partneri:

Profesionālās izglītības centrs “Žirmūnai” – koordinators (Lietuva);

VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Latvija);

SIA Baltic Bright (Latvija);

Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä (Somija);

Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcija);

Escola Profissional Doalto Lima – Cooperativa de Interesse Publico e Responsabilidade Limitada (Portugāle);

Centrum Leren en Werken (Beļģija).

Projekta ilgums: 2021-05-01 – 2022-12-31


PROJEKTA REZULTĀTI

1 - Profesionālās izglītības un mācīšanas attālinātās sniegšanas vajadzību analīzes aptaujas rezultātu ziņojums

Erasmus+ projekta e-VET ietvaros veiktā "Profesionālās izglītības un mācīšanas attālinātās sniegšanas vajadzību analīzes aptauja" rezultātu ziņojums ir pieejams zemāk: https://drive.google.com/drive/folders/1K-ysc6vXTO70j9Cuzje_JPxOcNOTlMhl

Alternatīvais saite: meb_iys_dosyalar/09/17/377758/dosyalar/2023_03/20145135_VET-teachers-needs-analysis-survey.pdf

2 - Vadlīnijas attālinātās mācīšanas nodrošināšanai profesionālajā izglītībā

Erasmus+ projekta e-VET ietvaros sagatavotā "Vadlīnijas attālinātās mācīšanas nodrošināšanai profesionālajā izglītībā" ir pieejamas zemāk: https://drive.google.com/file/d/17IcAfRlpnVci


Projekta "e-VET" vadības sanāksme Lietuvā

Laikā no 22. novembra līdz 23.novembrim, tehnikuma Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne un Projektu vadītājs Artūrs Homins, piedalās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta "e-VET” Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697 vadības sanāksmē Viļņā, Lietuvā, kuru rīko projekta koordinators - Profesionālās izglītības centrs MC Žirmūnai

Projekt"e-VET" ir pieredzes apmaiņas projekts, kurā dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Turcijas Portugāles un Beļģijas, izmantojot savas pieejas attālināto mācību nodrošināšanā, ir izveidojuši vadlīnijas profesionālās izglītības pedagogiem. Vadlīniju mērķis ir palīdzēt orientēties IT iespējās, lai atrastu sev piemērotākos rīkus un risinājumus mācību procesa pilnveidošanai. Materiāls ir veidots balstoties uz praktizējošu pieredzi.

Projekta partneri: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums I Baltic Bright I Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä I Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi I Escola Profissional Doalto Lima – Cooperativa de Interesse Publico e Responsabilidade Limitada I Centrum Leren en Werken


Projekta "e-VET" trāšās dienas virtuālās aktivitātes

Projekta “e-VET” mācību aktivitātes trešā diena tika veltīta praktiskai dalībai virtuālajās mācībās. Projekta dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Turcijas, Portugāles un Beļģijas, piedalījās virtuālajā bāra nodarbībā, kuru vadīja mūsu izglītības iestādes titulētā izglītojamā Zane Bite.

Savukārt, otro virtuālo nodarbību vadīja mūsu partnerorganizācijas FU International Academy Tenerife pārstāve Orsolya Vitos, kuras vadībā dalībnieki pilnveidoja savas vispārējās prasmes, kuras nepieciešamas darbam profesionālajā izglītībā. Kā rīks, tika izmantots stratēģiskas partnerības projekta 21st Century Soft Skills for Teachers in VET Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561 izstrādātā mācību platforma 21.gs. vispārējām prasmēm.

Projekta e-VET mācību aktivitāte norisinājās no 29.03. - 01.04. projekta "e-VET” Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697 ietvaros.

MC Žirmūnai - Baltic Bright - Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä - Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Escola Profissional Doalto Lima – Cooperativa de Interesse Publico e Responsabilidade Limitada - Centrum Leren en Werken Westhoek

#e_VET


Projekta “e-VET” mācību aktivitātes otrā diena noslēgusies sekmīgi!

Otrajā aktivitātes dienā, dalībnieki iepazinās ar RTRIT dažādajiem digitālajiem mācību rīkiem, vietnēm un pieejamajām tehnoloģijām skolotajiem, t.s. virtuālās realitātes telpu un tās iespējām profesionālās izglītības sektorā.

Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne aktivitātes laikā prezentēja tehnikumu un tehnikumā īstenotas mobilitātes, kā arī īstenotās virtuālās un hibrībmobilitātes Covid-19 laikā.

Savukārt, projektu vadītājs Artūrs Homins prezentēja stratēģiskas partnerības projektu MOTIV-e un tā intelektuālos rezultātus, galvenokārt, virtuālas realitātes telpu un tās nozīmi profesionālas izglītības apmācības nodrošināšanā un veicināšanā.

Visiem dalībniekiem bija iespēja praktiski izmēģināt virtuālās realitātes iespējas – virtuāli apskatīties RTRIT stendu, dažādus modes un stila maketus, kā arī apceļot apkārt pasaulei virtuālajā realitātē.

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja Marita Bogotā un izglītības metodiķis Ģirts Blekte, prezentēja savu pieredzi e-mācību organizēšanā, tehnikumā, izmantojot dažādas RTRIT e-vietnes un rīkus.

“e-VET” projekta mācību aktivitāte turpināsies arī šodien, 31. martā, kur dalībniekiem būs iespēja iejusties virtuālo mācību dalībnieku jomā.


Projekta E-VET mācību aktivitātes pirmā diena

Pirmo aktivitātes dienu vadīja projekta partneris no Latvijas - Baltic Bright.

Pirmajā mācību dienā dalībnieki, no projektā iesaistītajām valstīm - Lietuvas, Latvijas, Somijas, Turcijas, Portugāles un Beļģijas, apguva dažādus e-mācīšanās rīkus un vietnes, kuras izmantot turpmāk mācību procesa nodrošināšanai savās izglītības iestādēs. Turpmākajās dienās projekta mācību aktivitātes dalībnieki iepazīsies ar RTRIT dažādajiem digitālajiem mācību rīkiem, vietnēm un pieejamajām tehnoloģijām skolotajiem, t.s. virtuālās realitātes telpu un tās iespējām profesionālās izglītības sektorā.

Projekta partneru pārstāvji tika iepazīstināti ar RTRIT aktuālajiem KA2 projektiem:

  1. “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709
  2. BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors 2019-1-LT01-KA202-060530
  3. “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180
  4. “21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561
  5. "e-VET” Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697
  6. “Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474
  7. BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819

Dalībnieku vidū īpašu interesi izraisīja MOTIV-e un 21st century soft skills

Projekta E-VET mācību aktivitāte norisinās no 29.03. - 01.04. projekta "e-VET” Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697 ietvaros.