A+
a-

ESF mērķstipendijas

Pieņemtie grozījumi paredz  nākamā mācību gada profesionālo skolu  audzēkņu stipendijām finansējumu 5 196 924 eiro apmērā, nodrošinot mērķstipendijas sekmīgi studējošiem audzēkņiem visās profesionālās izglītības programmās.  Tāpat paredzēts segt viengadīgo un pusotrgadīgo profesionālo programmu īstenošanas izmaksas 305 230 eiro apmērā, kas  radušās 2014.gada pirmajos mēnešos, tādējādi nodrošinot šo jauniešu vidū populāro programmu nepārtrauktību. Līdz ar to ir novērsts mācību pārrāvums, kas varēja rasties,  vēl neuzsākot Latvijā īstenot 2014. – 2020. gada plānošanas perioda pasākumus jauniešu bezdarba  un sociālās  atstumtības risku mazināšanai.  

ESF mērķstipendijas sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņiem piešķir jau ar pirmo mācību gadu katru mēnesi, izvērtējot audzēkņa sekmes, mācību procesa apmeklētību un dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs pirmā kursa audzēknim ir no 14,23 līdz 28,46 eiro mēnesī, bet otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknim - no 28,46 līdz 71,14 eiro mēnesī.

Savukārt jauniešiem, kas pārsvarā pēc vidusskolas beigšanas iesaistījušies  viengadīgajās vai pusotrgadīgajās profesionālās kvalifikācijas apguves programmās profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei,  stipendijas apmērs ir no 70 līdz 115 eiro mēnesī un ir atkarīgs no izglītojamo sekmēm (vidēji 100 eiro  mēnesī). Audzēkņiem tiek nodrošināta dzīvošana skolas dienesta viesnīcā. Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu"" pieejams šeit:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40326881&mode=mk&date=2014-07-08

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana""" pieejams šeit:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40326885&mode=mk&date=2014-07-08