A+
a-

Interešu izglītība

Interešu izglītības kolektīvu nodarbību laiki


Iespēja iesaistīties DEFILE PULCIŅĀ

Defile raksturo estētisku gaitu, taču, tās pamatā ir pareiza stāja un gaitas stereotips, sakārtota un izkopta kustību koordinācija, plastika, kā arī, pārliecība par sevi. Tas ir veids kā sevi pasniegt, kas nepieciešams jebkuras profesijas pārstāvim. 

Defile nodarbības tiek apvienotas ar fizioterapijas nodarbībām, kurās paralēli skaistas gaitas apgūšanai tiek koriģēts ķermenis pareizas stājas izveidošanai un veidots ieskats veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Tā ir iespēja interesanti un vērtīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī, piedalīties skolas rīkotajos pasākumos. 

Nodarbības notiek pirmdienās pl. 15:30 Nīcgales ielas lielajā zālē (līdzi augstpapēžu kurpes) un otrdienās pl. 15:30 Nīcgales ielas trenežieru zālē.


Ofaktors Ogres tehnikumā

4.aprīlī RTRIT interešu izglītības kolektīvi - vokālais ansamblis "Rondo" (vadītāja Sarmīte Ančāne - Vilciņa, koncertmeistars Ritvars Knesis) un VIA (vadītājs Juris Veremejs) piedalījās talantu šovā "O Faktors" Ogres meža tehnikumā.

Žūrijas simpātijas balvu saņēma "Rondo" meiteņu duets no Ukrainas Mariia Visotska un Sofiia Jehorova  ar dziesmu "Červona Ruta".

Paldies visiem dalībniekiem par labu sniegumu konkursā!

Paldies kolektīva vadītājiem par dalībnieku sagatavošanu konkursam!


Jauniešu deju kolektīvs „Laile”

Jauniešu deju kolektīvs „Laile” ir organizēts 1983.gadā. Tā pirmais vadītājs bija Jānis Jakubāns. Deju kolektīvu ir vadījuši Nauris Saliņš, Arnolds Neverovskis, bet no 2000.gada septembra deju kolektīva vadītāja ir Sarmīte Kadiķe.

Laika gaitā “Laile” ir izveidojusies par patstāvīgu, stabilu jauniešu deju kolektīvu Latvijas deju kolektīvu saimē, kura sastāvā ir ap 25 – 30 dejotājiem. Kolektīvs piedalās dažādās deju aktivitātēs valstī -  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos, “Rīga – 800  Deju upē”,  Rīgas pilsētas dejotāju svētkos un daudzos citos deju pasākumos valstī.

Par tradīciju ir kļuvusi kolektīva piedalīšanās jauniešu deju kolektīvu konkursā „Ziemassvētku kauss”. Kolektīvs ar labiem sasniegumiem  piedalījās IZM un VJIC rīkotajos pasākumos “Lustes dienas” un “Amatnieku svētki”. Katru gadu deju kolektīvs piedalās profesionālās izglītības iestāžu radošajā  pasākumā  „Radi. Rādi. Raidi.” dažādās Latvijas pilsētās.

Vadītājas e-pasts: sarmite.kadike@rtrit.lv

LAILE Instagram - @jdk_laile


Jauniešu deju kolektīva LAILE prezentācija

JDK_LAILE.pdf


Teātra studija "Etīde"

Teātris ir iespēja iemācīties būt atvērtam pret pasauli! Atkarībā no tā kā tiek attīstīta šī prasme, cilvēks izvēlas būt drošs un brīvs vai ierāvies sevī un noslēgts.

Būtiski ir panākt, lai cilvēks būtu spējīgs ne tikai iemācīties un apgūt paredzēto, bet arī prastu izteikties, pārliecināt un aizstāvēt savu viedokli. Tādēļ papildus izglītībai, šīm prasmēm būs liela nozīme arī tālākos karjeras meklējumos.

Teātra studija "Etīde" caur aktiermākslas pamatu apmācību veicina audzēkņos interesi par teātri, kā arī palīdz uzvarēt kūtrumu, uzspodrināt talantu, iemāca brīvi justies un būt atraisītam jebkurā, arī sarežģītā situācijā.

Tā ir iespēja interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku atraktīvāko tehnikuma audzēkņu sabiedrībā, piedalīties skolas rīkotajos pasākumos!

Teātra studija "Etīde" vadītāja - Aktrise un TV raidījumu vadītāja Zane Vaļicka - Pētersone


Teātra studijas ETĪDE prezentācija

Etide.pdf


VOKĀLAIS ANSAMBLIS – RONDO

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi, var ne tikai apgūt, iegūt profesionālo izglītību, bet skola piedāvā studentus iesaistīties dažādos pulciņos un skolas aktivitātēs . Viena no tām ir...

VOKĀLAIS ANSAMBLIS – RONDO
Ansamblis ir pats par sevi lieliska iespēja kā pilnveidot sevi un savas dziedāšanas, protams, ka arī balss prasmes ,bet ar katru gadu ansamblim – RONDO pievienojas jauni entuzasti, kuri ir gatavi būt MŪSU komandā ar  profesionālo ansambļa RONDO vadītāju Sarmīti Ančāni – Vilciņu priekšgalā.


Vokālā ansambļa RONDO prezentācija

Rondo.pdf

Tehnikuma jauktais koris "Pustonis"

Jau no 2013. gada kora “Pustonis” diriģente un makslinieciskā vadītāja ir Inese Grīnberga.

2019.gadā korim pievienojās kormeistare Elizabete Laura Porgante.

Jauniešu jauktais koris “Pustonis” šajā mācību gada sezonā ir sadarbojies ar Dziesmu svētku virsdiriģentiem un piedalījies visdažādākajos projektos, koncertos.

Jauktais koris “Pustonis” ir gatavs iet uz priekšu, koncertēt un piedalīties visdažādākajos projektos! Tā ir iespēja iegūt uzticamus draugus, iesaistīties komandas darbā un sasniegt, kā arī būt daļai no lielākā 2021. gada notikuma mūzikā – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki!

Nāc gavilēt!


Jauktā kora Pustonis prezentācija

Pustonis_prezentācija.pdf