A+
a-

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību

 Likumā noteiktā publiskojamā informācija 

Publiskošanas 

biežums  

 Informāciju saturošs dokuments 

 

Atbildīgā persona 

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi 

 pastāvīgi 

Attīstības un investīciju stratēģija Sadaļa "Par mums"

Galvenais grāmatvedis – finanšu mērķi 

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem 

 pastāvīgi 

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

 

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu rezultāti 

 1 x gadā 

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu rezultāti 

Galvenais grāmatvedis – finanšu mērķi 

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķu rezultāti 

 1 x gadā 

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķu rezultāti 

Galvenais grāmatvedis – finanšu mērķi 

Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 

 1 x gadā 

Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā

Galvenais grāmatvedis  

Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu 

 1 x gadā 

Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu

Galvenais grāmatvedis 

Statūti 

Pastāvīgi 

Informācija kapitālsabiedrības mājaslapā 

 

Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu 

 1 x gadā 

Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu 

Galvenais grāmatvedis 

Atalgojuma politikas principi 

 1 x gadā 

Atalgojuma politikas principi

 

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 

 1 x gadā 

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 

Kapitālsabiedrība neziedo 

Kapitālsabiedrības izstrādātie neauditētie pārskati 

 1 x pārskata periodā 

(3, 6, 9 un 12 mēnešos) 

Operatīvie finanšu pārskati, kas satur operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmu. 

Galvenais grāmatvedis 

Starpperiodu vadības ziņojumi 

1 x pārskata periodā 

(3, 6, 9 un 12 mēnešos) 

Starpperiodu vadības ziņojumi

 

Paziņojums par vadības atbildību 

 pastāvīgi 

Paziņojums par vadības atbildību

 

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 

 1 x gadā 

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 

Galvenais grāmatvedis 

Informācija par īpašuma struktūru 

 pastāvīgi 

Informācija par īpašuma struktūru - RTRIT Nīcgales; RTRIT Deglava; RTRIT Preiļi

 

Informācija par organizatorisko struktūru 

 pastāvīgi 

Informācija par organizatorisko struktūru  

 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 

 pastāvīgi 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 

Galvenais grāmatvedis 

Informācija par iepirkumiem un izsolēm 

 pastāvīgi 

Iepirkumi un izsoles 

 

Informācija par kapitālsabiedrības valdi 

 pastāvīgi 

Informācija par kapitālsabiedrības valdi

 

Informācija par konventupastāvīgi Konventa sastāvs