A+
a-

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 4 g. (Rīga; Preiļi)

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 4 g. (Rīga; Preiļi)

Iegūstāmā kvalifikācija Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota arī Preiļu struktūrvienībā

Tu apgūsi:

  • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi, 
  • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai, 
  • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana, 
  • Konferenču un semināru apkalpošana, 
  • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana. 

Programmas apraksts un darba iespējas

Viesmīlības pakalpojumu speciālists spēj: sagatavot viesnīcas telpas un  apkārtni viesu uzņemšanai, veikt viesu uzņemšanas procedūras viesnīcā, aizpildīt ienākošos un izejošos dokumentus, veikt uzskaiti un atskaiti, klāt viesību galdus un apkalpot viesu, piedāvāt un pasniegt dažāda veida dzērienus un ēdienus, strādāt ar profesionālajām iekārtām, inventāru un aprīkojumu, informēt par tūrisma iespējam dotajā reģionā un valstī. 

 

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas: Strādāt Latvijas un ārvalstu viesmīlības uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē. 

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Radisson BLU Latvija, Radisson BLU Elizabete, Monika Centrum Hotel, Semarah Hotel Lielupe, Pullman Riga Old Town, Baltic Beach Hotel &Spa, Grand Hotel Kempinski,  Prakse ārzemēs ES Erasmus+ programmas ietvaros, u.c.

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv