A+
a-

“Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi” 2016-1-LV01-KA102-022518

Ir noslēdzies Erasmus+ mobilitātes projekts 2016-1-LV01-KA102-022518. Projekta nosaukums “Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi” atspoguļo projekta būtību – lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, dotu ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā un dotu pienesumu Eiropas līmenī, jākoncentrējas uz pašiem pamatiem izglītības attīstībā - audzēkņiem un skolotājiem. Ar dalībnieku gūtajiem mācību rezultātiem, profesionālo un personības pilnveidi, motivāciju un idejām tiek turpināts ceļš uz projekta un skolas mērķu sasniegšanu.

Pateicoties projektam, audzēkņiem un pedagogiem bija iespēja praktizēties tādās valstīs kā Somija, Spānija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija, Ungārija, Kipra, Islande, Francija, Dānija, Norvēģija, Lietuva un Igaunija. Projekts pavēra iespēju 11 tehnikuma darbiniekiem un 58 jauniešiem iegūt praktiskās un nostiprināt teorētiskās zināšanas. Caur šī projekta aktivitātēm, mācīšanos un praktisko darbošanos gan darbinieki, gan audzēkņi nesa RTRIT un Latvijas vārdu Eiropā.  Mobilitātes tika īstenotas vairākās plūsmās, 2016./2017. mācību gada ietvaros, kā arī 2017./2018. mācību gada pirmajā pusgadā.