A+
a-

Izglītojamo pašpārvalde

Jauna pašpārvaldes vadība

Jaunajam mācību gadam iesākoties, aktīvi sāk darboties arī izglītojamo pašpārvaldes kolektīvs.

Šī gada sākumā ievēlēta arī jauna vadība, kura ar degsmi pildīs savus pienākumus un pilnveidos skolas ikdienu.

No kreisās puses: Pašpārvaldes vicaprezidente - Darja Golubeva, Pašpārvaldes prezidente - Kitija Meldere, Galvenā grāmatvede - Annija Sāra Maļinovska


Ziemassvētku noskaņas arī Izglītojamo pašpārvaldes kolektīvā!


RTRIT Izglītojamo Pašpārvalde

Mēs esam Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Izglītojamo pašpārvalde jeb IP. Mūsu kolektīvs sastāv no 24 aktīviem un radošiem jauniešiem, no dažādiem kursiem - sākot ar pavāriem, beidzot ar tūrisma speciālistiem. RTRIT IP pamatmērķis un misija ir, lai katrs students tiktu sadzirdēts un lai viņa intereses tiek pārstāvētas gan iekšpus skolas, gan ārpus skolas.

IP ikdienas darbs saistās ar izglītības procesu, kultūras pasākumu veidošanu skolēniem un skolotājiem un skolas viesiem., sporta aktivitātēm, sociālo labklājību, kā arī,vēl daudz kas cits, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar skolēna ikdienas dzīvi RTRIT.

Katru nedēļu notiek IP sapucle, kuras laikā tiek pārunātas  aktuālas problēmas, tiek plānoti pasākumi, kā arī notiek informācijas apmaiņa starp skolas administrāciju un IP.

Kādēļ ir vērts pieveinoties skolēnu pašpārvaldei?

  • Tu iegūsi jaunus draugus
  • Tu uzlabosi savas komunikācijas prasmes
  • Tu apgūsi un stiprināsi savs saktuves runas iemaņas
  • Tu apgūsi un iemācīsies pasākumu organizēšanas prasmes un iemaņas
  • Kā arī daudz citu vērtigu iemaņu

Mūsu e-pasts: ip.rtrit@gmail.com
Esam Instagram - @rtrit_ip
Tāpat aī Facebook - @rtritSP

Nāc bariņā!

RTRIT Izglītojamo Pašpārvaldes prezentācija

RTRIT_IP_prezentācija.pdf


Teātra studijas "Etīde" iestudējums - "Vislabākās zāles ir smiekli"


Izglītojamo pašpārvaldes sveiciens Latvijas valsts svētkos!

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Izglītojamo pašpārvaldes sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas dienā skolotājiem RTRIT audzēkņiem!


RTRIT Izglītojamo Pašpārvaldes darbība

RTRIT_IP_PREZENTACIJA_2021