A+
a-

Uzņēmuma pārskati

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2019. gadu

Publiskais pārskats par 2019. gadu

Publiskais_parskats_par_2019_gadu.pdf

Revidentu ziņojums par 2019.gada pārskatu

Revidentu_zinojums_par_2019.g.pdf

Publiskais pārskats par 2019. gadu

VSIA_RTRIT_parskats_par_2019_gadu.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2018. gadu

Publiskais pārskats par 2018. gadu

Publiskais_Parskats_par_2018_gadu.pdf

Publiskais gada pārskats 2018. gads

Gada_parskats_2018.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2017. gadu

Uzņēmuma gada pārskats 2017. gadu

Uznemuma_gada_parskats_2017.pdf

Gada parskats par 2017. gadu

Gada_parskats_2017.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2016.gadu

Publiskais pārskats par 2016, gadu

Publiskais_parskats_par_2016.pdf