A+
a-

Uzņēmuma pārskati

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2022. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2022. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2022. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2021. gadu

VSIA RTRIT Publiskais pārskats par 2021. gadu

VSIA RTRIT Publiskais parskats par 2021 gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2020. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2020. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2020. gadu

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2019. gadu

Publiskais pārskats par 2019. gadu

Publiskais_parskats_par_2019_gadu.pdf

Revidentu ziņojums par 2019.gada pārskatu

Revidentu_zinojums_par_2019.g.pdf

Publiskais pārskats par 2019. gadu

VSIA_RTRIT_parskats_par_2019_gadu.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2018. gadu

Publiskais pārskats par 2018. gadu

Publiskais_Parskats_par_2018_gadu.pdf

Publiskais gada pārskats 2018. gads

Gada_parskats_2018.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2017. gadu

Uzņēmuma gada pārskats 2017. gadu

Uznemuma_gada_parskats_2017.pdf

Gada parskats par 2017. gadu

Gada_parskats_2017.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2016.gadu

Publiskais pārskats par 2016, gadu

Publiskais_parskats_par_2016.pdf