A+
a-

VESVET 2018-1-LT01-KA202-047072

2018./2019. un 2019./2020, mācību gadā RTRIT ir iesaistījusies kā partneris Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “LEVEL5 for Validation of Entrepreneurship Skills trough Interactive Learning Sets in VET” Nr. 2018-1-LT01-KA202-047072 jeb VESVET, kuru koordinē Vilnius tourism and commerce school, Lietuvā. Kopējais dalīborganizāciju skaits 8.

Projekta dalībnieki:

 • Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla - Lietuva
 • BLENDED LEARNING INSTITUTIONS COOPERATIVE - Vācija
 • THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY - Lielbritānija
 • EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DOALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PUBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA - Portugāle
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS - Lietuva
 • VIESOJI ISTAIGA SVIETIMO IR KULTUROS MOBILIUJU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS - Lietuva
 • VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums - Latvija
 • Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Turcija

Saskaņā ar Eurostat datiem 2016. gadā ES28 bija 4,219 miljoni jauniešu, kas bija bez darba, jauniešu bezdarba līmenis bija 18,6%. Pētījumi liecina, ka indivīdu prasmes ir nozīmīgas viņu turpmākajās nodarbinātības iespējās. Kā viena no būtiskākām prasmēm ir uzņēmējdarbības kompetence, kas tiek uzskatīta par galveno kompetenci izaugsmes, nodarbinātības un personības izaugsmei. Uzņēmējdarbība un komercdomāšana ir svarīgi izglītības un mūžizglītības politikas mērķi ES.


Nesen veiktais pētījums (Lundas Universitāte, "Uzņēmējdarbība, karjeras pieredze un mācīšanās -...", 2015) norāda, ka uzņēmējdarbības prasmes galvenokārt apgūst ar darba pieredzi un praksi, nevis tikai ar formālo izglītību. Veiksmīgas uzņēmējdarbības izglītības priekšnoteikumi ir iekļauti izglītības iestādes misijas izklāstā un izglītības programmās, kā arī praktiskā darbība reālās dzīves apstākļos. Prakses laikā studenti var praktizēt uzņēmējdarbības kompetences, bet saskaras ar grūtībām, ieskaitot viņu spējas, izziņas prasmes un viņu kompetenču novērtējumu. Lai risinātu šīs problēmas, mums ir jāizstrādā piemērots saturs, validācijas sistēmas un vietas, kur šīs iemaņas izmantot.


VESVET projekts apvieno starptautisku organizāciju konsorciju ar augsti profesionālu pieredzi jomās, kas saistītas ar šīm problēmām. Izveidojot šo konsorciju, projekts:

 • Veicinās uzņēmējdarbības kompetenču novērtēšanu un apstiprināšanu, tulkojot to aprakstus atbilstoši mācību rezultātiem, ko papildinās ar piemērotiem diagnostikas, formatīvā un sumatīvā novērtējuma un validācijas instrumentiem atbilstošos līmeņos (LEVEL5 atsauces sistēma -BLINC EG, DE);
 •  Izmantos modernu mācību metodiku, tostarp uz spēlēm balstītu izglītību, kuras mērķis ir palielināt motivāciju mācīties un iesaistīties (NTU, UK partneris);
 •  Atbalstīs izglītības personālu, nodrošinot vadlīnijas, atbilstošus instrumentus un materiālus mācību un mācību uzlabošanai (VU, IMOTEC, LT partneri);
 • Izmantos līdzdalības plānu - aktīvi iesaistot visas ieinteresētās puses (skolotājus, skolēnus, darba devējus, prakses vadītājus utt.) projekta laikā, lai palīdzētu nodrošināt rezultātu atbilstību viņu vajadzībām (4 profesionālās izglītības skolas - LT, PT, LV, TR partneri) .

MĒRĶA GRUPA: profesionālās izglītības skolotāji un pasniedzēji, profesionālās izglītības studenti, profesionālās prakses vadītāji / pasniedzēji. Projektā tiek iesaistīti 160 studenti un 60 skolotāji, kuri piedalīsies mācību pasākumos. To iesaistīšana projektā palīdzēs tieši vai netieši attīstīt uzņēmējdarbības kompetences un attīstīt to potenciālu no mūžizglītības viedokļa.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kompetenču attīstību un stiprināšanu profesionālās izglītības studentiem praktiskās situācijās un veicināt uzņēmējdarbības  kompetenču mācīšanu profesionālās izglītības skolotājiem / pasniedzējiem / prakses vadītājiem.

PROJEKTU MĒRĶI:

 • sagatavot metodoloģiju, lai novērtētu Uzņēmējdarbības kompetences attīstību VET studentiem, pamatojoties uz LEVEL 5 pieeju, kas būs pieejama arī tiešsaistē;
 • izveidot novatorisku, uz spēles balstītu mācību kursu, lai atbalstītu profesionālās izglītības mācību spēkus, veidojot savas mācību programmas ar integrētiem uzņēmējdarbības moduļiem;
 • izveidot interaktīvu video skriptu, balstītu uz trenera / uzrauga rokasgrāmatu, kurā izskaidrots uzņēmējdarbības mācību kursa pamatojums.

VESVET LEVEL 5 uzņēmējdarbības kompetenču animēti mācību video

 

ERASMUS+ projekts VESVET  piedāvā pirmizrādi, kura norisināsies LEVEL 5 uzņēmējdarbības kompetenču animētu mācību video translācijas 10 trešdienas!

Pirmo reizi ik vienam būs iespēja skatīt projektā izveidotus mācību video par vairākām kompetencēm, kuras nepieciešamas ik katram jaunietim un darbinieka ikvienā nozarē!

LEVEL5 apakškompetence: KOMUNIKĀCIJA

LEVEL5 apakškompetence: RADOŠUMS

LEVEL5 apakškompetence: NOVĒRTĒŠANA / REFLEKSIJA


VESVET komanda ir izstrādājusi lieliskus rīkus un aktivitātes, lai stiprinātu uzņēmējdarbības kompetenci profesionalaja izglītībā

Pēc divu gadu sadarbības, neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “LEVEL5 for Validation of Entrepreneurship Skills trough Interactive Learning Sets in VET” Nr. 2018-1-LT01-KA202-047072 jeb VESVET komanda ir izstrādājusi lieliskus rīkus un aktivitātes, lai stiprinātu uzņēmējdarbības kompetenci profesionalaja izglītībā un sasniegtu projekta mērķus.

 • 2020. gada sākumā VESVET partneri prezentēja animētus mācību videoklipus Vesvet uzņēmējdarbības projekta YouTube kanālā.
 • Covid-19 pandēmijas dēļ projekta ietvaros netika organizēta plānotā pedagogu apmācības sesija, bet tas neapstādināja projekta komandas darbu, tā turpināja strādāt attālināti veidojot VESVET mācību spēles skriptu, kuru koordinēja Notingemas Trentas universitāte veidojot to uz savas Interaktīvās sistēmas
 • Projekta partneri izstrādāja skriptus, pēc kuriem tika izveidota spēle Vesvet

VESVET skripts un spēle

VESVET partneru izveidotā spēle ir no pirmās personas spēle, kas nozīmē, ka tā lietotajs tajā spēlē kādu no iespējamajiem tēliem un kontrolē šī spēlētāja mijiedarbību. Katrs lēmums, ko spēlētājs pieņem spēles laikā, vada viņus caur sarunu elementu kopumu. Katru sarunas elementu var piesaistīt vienam vai vairākiem mainīgajiem. Šie mainīgie tiks izmantoti, lai novērtētu kompetences līmeni katrā no VESVET kompetencēm (piemēram, spēlētāja rezultātu). Apmācības par to kā izmantot Chat Mapper programmatūru, lai veiksmīgi izveidotu dialogu sazarojumu VESVET spēlei vadīja Nottingham Trent University veidojot to uz savas inetraktīvās sistēmas.

Tiešsaistes personāla apmācības sesiju ir plānots organizēt vienu līdz divas dienas. Ja pandēmijas regulējumi mazināsies, personāla apmācības sesija notiks klātienē. Projekta partneri pielietos Vesvet kometeņču tīkla “spider” rīku, pēc partneriestādes Blinc ierosinājuma. Šī rīka galvenais mērķis ir palielināt izglītojamo izpratni par kompetencēm un veidot rekfleksiju par tām.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav apstiprinājums saturam, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.


RTRIT projektu nodaļa piedalās VESVET partneru sanāksme Portugālē no 15.oktobra līdz 18. oktobrim

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu vadītāja Zane Saukāne un projektu asistents Artūrs Homins piedalījās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “LEVEL5 for Validation of Entrepreneurship Skills trough Interactive Learning Sets in VET” Nr. 2018-1-LT01-KA202-047072 jeb VESVET, partneru sanāksme Protugāles pilsētā Arcos De Valdavez, no 15.oktobra līdz 18. oktobrim.

Sanāksmi organizē Profesionālās izglītības iestāde - EPRALIMA.

Projekta partneru tikšanās laika tiek apspriesta projekta tālākā gaita un katra partnera sniegtais un plānotais intelektuālais ieguldījums projekta mērķa sasniegšanai.

VESVET PROJEKTU MĒRĶI:

 • sagatavot metodoloģiju, lai novērtētu Uzņēmējdarbības kompetences attīstību VET studentiem, pamatojoties uz LEVEL 5 pieeju, kas būs pieejama arī tiešsaistē;
 • izveidot novatorisku, uz spēles balstītu mācību kursu, lai atbalstītu profesionālās izglītības mācību spēkus, veidojot savas mācību programmas ar integrētiem uzņēmējdarbības moduļiem;
 • izveidot interaktīvu video skriptu, balstītu uz trenera / uzrauga rokasgrāmatu, kurā izskaidrots uzņēmējdarbības mācību kursa pamatojums.

Otrā VESVET projekta komandas sanāksme Turcijā

Otrā komandas sanāksme notika 2019. gada maijā Zaeynep Mehmet Donmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turcijas pilsētā Aydin.

Sanāksmes laikā īsumā tika apspriestas un precizētas profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības apakškompetences LEVEL5 sistēmā, izstrādātas mācību spēļu idejas un definētas galvenās tēmas Skolotāju/vadītāju rokasgrāmataiatbilstoši LEVEL5 sistēmai.  

Pateicamies Didim Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi par sanāksmes organizēšanu un dalībnieku uzņemšanu.