A+
a-

061

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Infrastuktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes ‘’Infrastuktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ 3.1.1.pasākuma ‘’Profesionālās izglītības infrastuktūra’’ 3.1.1.1. aktivitātes ‘’Mācību aprīkojuma modernizācija un  infrastuktūras uzlabošana un profesionālās izglītības programmu īstenošanai’’ projektu:

‘’Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai’’ (Vienošanās Nr.2010/0182/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/061)

Projekta mērķis - „Mācību darbnīcu infrastruktūras uzlabošana, lai sekmētu profesionālās izglītības  kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām”.

Projekta plānotās aktivitātes.

1. Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas darbi:

1.1. Ēdienu gatavošanas mācību virtuves ar palīgtelpām izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.2. Mācību ēdnīcas izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.3. Pārtikas produktu laboratorijas ar palīgtelpām izveide (Pārtikas produktu tehnoloģijas programma).

1.4. Pārtikas produktu mācību kabineta ar palīgtelpām izveide (Pārtikas produktu tehnoloģijas programma).

1.5. Konditorejas izstrādājumu mācību darbnīcas ar palīgtelpām renovācija un rekonstrukcija (Miltu izstrādājumu ražošanas programma).

1.6. Maizes un miltu izstrādājumu mācību darbnīcas ar palīgtelpām renovācija un rekonstrukcija (Miltu izstrādājumu ražošanas programma).       

1.7. Mācību kafejnīcas ar palīgtelpām izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.8. Mācību restorāna ar palīgtelpām izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.9. Viesu apkalpošanas kabineta ar palīgtelpām renovācija un rekonstrukcija (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma) .

1.10.Viesu apkalpošanas kabineta ar palīgtelpām izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.11. Mācību bāra ar palīgtelpām renovācija un rekonstrukcija (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.12. Mācību bāra ar palīgtelpām izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.13. Mācību ēdnīcas un restorāna virtuves ar palīgtelpām izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.14. Praktisko darbu demonstrācijas auditorijas ar palīgtelpām izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma, viesnīcu pakalpojumu programma, pārtikas produktu tehnoloģijas programma, miltu izstrādājumu ražošanas programma).

1.15. Someljēra kabineta izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

1.16. Metodiskā mācību darba kabineta izveide (Ēdināšanas pakalpojumu programma, viesnīcu pakalpojumu programma, pārtikas produktu tehnoloģijas programma, miltu izstrādājumu ražošanas programma).

1.17. Saimnieciskā dienesta mācību darbnīca ar palīgtelpām izveide (Viesnīcu pakalpojumu programma).

1.18. Mācību darbnīcu telpu pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem (Ēdināšanas pakalpojumu programma, viesnīcu pakalpojumu programma, pārtikas produktu tehnoloģijas programma, miltu izstrādājumu ražošanas programma).

2. Mācību iekārtu un aprīkojuma iegāde, tajā skaitā informācijas komunikāciju tehnoloģiju iegāde:

2.1. Ēdienu gatavošanas mācību virtuves ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

2.2. Mācību ēdnīcas ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

2.3. Pārtikas produktu laboratorijas ar palīgtelpām modernizācijai (Pārtikas produktu tehnoloģijas programma).

2.4. Pārtikas produktu mācību kabineta ar palīgtelpām modernizācijai (Pārtikas produktu tehnoloģijas programma).

2.5. Konditorejas izstrādājumu mācību darbnīcas ar palīgtelpām modernizācijai (Miltu izstrādājumu ražošanas programma).

2.6. Maizes un miltu izstrādājumu mācību darbnīcas ar palīgtelpām modernizācijai (Miltu izstrādājumu ražošanas programma).

2.7. Mācību kafejnīcas ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

2.8. Mācību restorāna ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

2.9. Viesu apkalpošanas kabinetu ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

2.10. Mācību bāru ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

2.11. Mācību ēdnīcas un restorāna virtuves ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un viesnīcu pakalpojumu programma).

2.12. Praktisko darbu demonstrācijas auditorijas ar palīgtelpām modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma, viesnīcu pakalpojumu programma, pārtikas produktu tehnoloģijas programma, miltu izstrādājumu ražošanas programma).

2.13. Someljēra kabineta modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma un Viesnīcu pakalpojumu programma).     

 2.14. Metodiska kabineta modernizācijai (Ēdināšanas pakalpojumu programma, viesnīcu pakalpojumu programma, pārtikas produktu tehnoloģijas programma, miltu izstrādājumu ražošanas programma).

2.15. Saimnieciskā dienesta mācību darbnīcas modernizācijai (Viesnīcu pakalpojumu programma).

Modernā, mūsdienu prasībām atbilstošā materiāli tehniskā bāze un modernizētais aprīkojums, piesaistot Rīgas tūrisma un tirdzniecības skolu un Rīgas Purvciema amatu skolu, ļaus īstenot profesionālās izglītības programmas viesmīlības un tūrisma pakalpojumu nozarēs, ilgtermiņā nodrošinās augsti estētisku vidi, un profesionālās izglītības pieejamību Latvijas un Eiropas savienības valstu izglītojamajiem, kā arī sekmēs resursu efektīvāku izmantošanu.

Projekta īstenošanas vieta: Valsts SIA „ Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”, Rīga, Nīcgales iela 26, LV-1035.

Projekta īstenošanas ilgums – 30 mēneši.

ATSKAITES

01 Atskaite

Atskaite_01.docx

02 Atskaite

Atskaite_02.docx

03 Atskaite

Atskaite_03.docx

04 Atskaite

Atskaite_04.docx

05 Atskaite

Atskaite_05.docx

06 Atskaite

Atskaite_06.docx

07 Atskaite

Atskaite_07.doc