A+
a-

Vakances

Meklējam KASIERI

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

aicina darbā: Ēdināšanas uzņēmuma kasieri – pārdevēju, uz nenoteiktu laiku

Galvenās prasības pretendentam:

 • praktiskā darba pieredze, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • valsts valodas prasme;
 • prasme patstāvīgi plānot, vadīt un organizēt darbu;
 • apliecība, kas apliecina, ka ir tiesības strādāt ar kases aparātu;
 • nepieciešama ģimenes ārsta izsniegts atzinums, ka personas veselības stāvoklis atbilsts veicamajam darbam (veidlapa Nr.027/u).

Mēs piedāvājam:

 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu.

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā, 5 dienas nedēļā

Darba vieta: Rīga, Augusta Deglava iela 41 a

Darba alga:756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – kasieris - pārdevējs līdz 2022.gada 26.maijam.

Interesēties pa tālruni - 67795521

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.

Meklējam GRĀMATVEDI

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

(reģ. Nr. 40003480798, www.rtrit.lv) izsludina konkursu uz

Grāmatveža amatu

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" darba kolektīvam nepieciešams grāmatvedis, lai profesionāli, kvalitatīvi, savlaicīgi, precīzi un ātri veiktu grāmatvedības datu apstrādi, nodrošinot nepārtrauktu uzņēmuma darbību un atbildībā esošo procesu attīstību.

  Prasības kandidātam:

 • augstākā vai profesionālā vidējā izglītība grāmatvedībā, finanšu vai ekonomikas jomā;
 • 3 gadu pieredze grāmatveža amatā;
 • analītiskā un loģiskā domāšana;
 • augsta atbildības sajūta, augsta precizitāte un darba ātrums;
 • labas prasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel, PowerPoint;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, tiešo darba pienākumu veikšanai;
 • prasmes darbā ar mūsdienīgām tehnoloģijām un datorprogrammām, labas MS Excel, grāmatvedības datorprogrammu Tildes Jumis un Horizon, noliktavas uzskaites datorprogrammas 4Restaurant zināšanas.

Pienākumi:

 • Grāmatvedības uzskaiti veikt saskaņā ar LR likumiem „Grāmatvedības likums”, „Par nodokļiem un nodevām”, „Par uzņēmumu gada pārskatiem” u.c. LR normatīvajiem aktiem un MK noteikumiem, un Valsts SIA „ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;
 • norakstīt iepirktos pārtikas produktus izdevumos saskaņā ar iesniegtiem attaisnojuma dokumentiem, veikt pārtikas produktu uzskaiti datorprogrammā 4Restaurant, katru mēnesi sastādīt produktu kustības kopsavilkumus, iegrāmatot produktu kustību un norakstīšanu programmā Tildes Jumis;
 • veikt dienas naudas aprēķinus un iegrāmatošanu, saskaņā ar rīkojumiem par darbinieku nosūtīšanu komandējumos;
 • piedalīties un veikt kārtējās un ārkārtas inventarizācijas,
 • saskaņā ar saņemtajiem attaisnojuma dokumentiem ievadīt grāmatvedības datorprogrammā Tildes Jumis jauniegādātos ilgtermiņa ieguldījumus un mazvērtīgo inventāru;
 • veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti ERASMUS+ projektu līgumu, kā arī citu audzēkņu apmaiņas projektu līgumu ietvaros.  Pēc galvenās grāmatvedes un projektu vadītāju pieprasījuma sagatavot nepieciešamos pārskatus, nodrošināt sniegtās informācijas patiesumu

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, mēnešalga 940,00 EUR (bruto);
 • apmācību, kas nepieciešama darba pienākumu veikšanai;
 • interesantu un dinamisku darbu lielā izglītības iestādē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi, nostrādājot ne mazāk kā 1 gadu;
 • labus un mūsdienīgus darba apstākļus;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā

Darba vieta: Rīga, Nīcgales iela 26

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – Grāmatvede/ dis līdz 20.05.2022.

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Meklējam JURISTU

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798 aicina darbā:

 • Juristu (profesijas kods 2611 01)

Galvenās prasības pretendentam/ei:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs
 • Vēlama pieredze jurista amatā, kā arī praktiskā pieredze datu aizsardzības jautājumu risināšanā
 • Vēlama pieredze amata pienākumu izpildei juridisku dokumentu sagatavošanā
 • Vēlama datu aizsardzības speciālista kvalifikācija
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un risināt problēmsituācijas
 • Prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā
 • Prasme sadarboties un strādāt komandā
 • Labas datorprasmes (MS Office)
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt, lai izglītības iestādes politika un privātums, datu aizsardzība un drošības jautājumi ir aktuāli un atbilstoši prasībām
 • Sastādīt un pārskatīt iekšējos normatīvos dokumentus un citus juridiskus dokumentus
 • Konsultēt kolēģus juridiskos un normatīvās atbilstības jautājumos, instruēt un apmācīt darbiniekus GDPR jautājumos

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu
 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā

Darba alga mēnesī:  EUR 1287,-

Darba vieta: Rīga, Nīcgales iela 26

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – Jurists līdz 14.05.2022.

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Aicinām darbā Izglītības metodiķi

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798 aicina darbā:

 • Izglītības metodiķi (profesijas kods 2351 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • Koordinēt, organizēt un nodrošināt valsts pārbaudes darbu (centralizēto vidusskolas eksāmenu) norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un moduļu noslēguma pārbaudījumu satura izstrādi atbilstoši Valsts izglītības standartam, profesiju standartiem un profesionālās izglītības programmām.
 • Piedalīties ar pārbaudījumu satura izstrādi un organizāciju saistītās darba grupās un koordinēt pedagogu dalību centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes un citās ar eksamināciju saistītās darba grupās.
 • Pārbaudīt pārbaudījumu satura atbilstību izglītības programmām, Valsts izglītības standartam un profesiju standartiem.
 • Organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas un to darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Koordinēt, organizēt, nodrošināt un kontrolēt mācību priekšmetu/moduļu noslēguma pārbaudījumu norisi.
 • Koordinēt, organizēt, nodrošināt un kontrolēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi.
 • Nodrošināt eksaminācijas dokumentācijas sagatavošanu un saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Sagatavot dokumentus un pārskatus par pārbaudījumu norisi un rezultātiem. Sniegt priekšlikumus to norises uzlabošanai.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu
 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus

Jūs iederēsieties mūsu komandā, ja:

 • Jums ir augstākā pedagoģiskā izglītība
 • Jums ir pieredze līdzvērtīgā amatā
 • Jums ir zināšanas un izpratne par tālākizglītības un neformālās izglītības jomu
 • Jums ir labas prasmes lietvedības un administratīvajā darbā
 • Jums ir labas komunikācijas prasmes
 • Jums ir datorprasmes ar MS Office
 • Jums ir augsta atbildības sajūta, precizitāte un nopietna attieksme pret darbu
 • Jums ir teicamas latviešu valodas zināšanas

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā

Darba alga mēnesī:  EUR 950,- un 10% piemaksa par Profesionālās izglītības kompetenču centra statusu.

Darba vieta: Rīga, Augusta Deglava iela 41a

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – Izglītības metodiķis

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Aicinām darbā skolotājus!

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

Aicinām darbā

 • Matemātikas skolotāju
 • Latviešu valodas skolotāju
 • Informātikas skolotāju

Mēs piedāvājam:

 • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus
 • stabilu atalgojumu

Prasības kandidātiem

 • Normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība, var būt augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā
 • Var būt pēdējo kursu students

DARBA ALGA:880.00 EUR (par 1 slodzi) un 10% piemaksa par Profesionālās izglītības kompetenču centra statusu.

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – matemātikas/ informātikas/ latviešu valodas skolotāja vakance

Interesēties pa tālruni – 67147579, 26414605 (Mācību procesa plānotāja)

Nepieciešams sadarbspējīgs Covid – 19 sertifikāts.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Meklējam Mācību darbnīcas vadītāju gaļas pārstrādes cehā

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798 aicina darbā:

 • Mācību darbnīcas vadītājs gaļas pārstrādes cehā (profesijas kods 5151 05)

Galvenās prasības pretendentam/ei:

 • Nodrošināt un organizēt efektīvu gaļas pārstrādes ceha darbu, nepārtrauktu attīstību, pilnveidot sortimentu
 • Operatīvi plānot darbu un veikt tā izpildes kvalitātes kontroli, sagatavot atskaites
 • Izstrādāt produkcijas kalkulācijas
 • Veikt nepieciešamo izejvielu daudzuma aprēķinu
 • Gatavot un nodrošināt produkcijas ražošanu noteiktā daudzumā un kvalitātē

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu
 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus

Lai veiksmīgi pildītu savus pienākumus, Tev būs nepieciešams:

 • Vidējā profesionālā un/ vai augstākā profesionālā izglītība
 • Pieredze līdzvērtīgā amatā
 • Zināšanas un izpratne par pārtikas produktu ražošanas jomu, tehnoloģiskiem procesiem, HACCP sistēmas principiem
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu
 • Labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes
 • Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (word, excel u.c.)
 • Labas latviešu valodas zināšanas

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā

Darba alga mēnesī:  EUR 1050,-

Darba vieta: Rīga, A.Deglava iela 41 a

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi Mācību darbnīcas vadītājs gaļas pārstrādes cehā –līdz 20.05.2022.

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Aicinām darbā Datorsistēmu un datortīklu administratoru

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

aicina darbā:

 •  Datorsistēmu un datortīklu administratoru uz nenoteiktu laiku

Galvenās prasības pretendentam/ei:

 • Vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība IT jomā
 • praktiskā darba pieredze, prasme kontaktēties ar cilvēkiem
 • Zināšanas par MS Office un Microsoft 365 produktiem
 • valsts valodas prasme,
 • prasme patstāvīgi plānot, vadīt un organizēt darbu
 • Konsultēt lietotājus un novērst problēmas
 • Uzstādīt un konfigurēt datortehniku un to perifērijas iekārtas
 • pieredze darbā ar Mykoob mācību sociālo tīklu
 • elektroniskās apmācības sistēmas izveide un uzturēšana Moodle vidē
 • Microsoft produktu OS Windows 7/8/10 un Windows server 2013/2016/2019 pārzināšana sistēmas  administrēšanas līmenī
 • zināšanas Linux produktu instalēšanā un konfigurēšanā, administrēšana
 • Prasme datortīkla izbūvē un to konfigurēšanā
 • Prasmes par WiFi tīkliem un to standartiem
 • Pieredze IT infrastruktūras uzturēšanā, sistēmu administrēšanā un datortehnikas apkopē

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt datortīklu darbību
 • Nodrošināt iekšējās komunikācijas sistēmas uzturēšanu
 • Instalēt un uzturēt datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes lietotājiem
 • Veikt IT sistēmu diagnostikas testus; diagnosticēt un risināt problēmas sistēmā
 • Integrēt dažādas sistēmas un risināt ar to savietojamību saistītas problēmas
 • Nodrošināt IT atbalstu darbiniekiem ikdienas funkciju veikšanai

Mēs piedāvājam:

 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā

Darba alga mēnesī: EUR 1000,00

Darba vieta: Rīga

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – datorsistēmu un datortīklu administrators

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Aicinam darbā: Medicīnas māsu (profesijas kods 2221 34)

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

aicina darbā:

 • Medicīnas māsu (profesijas kods 2221 34)

Galvenās prasības pretendentam/-tei:

 • Medicīnas māsas izglītība;
 • Ārstniecības personas sertifikāts;
 • Vēlama pieredze darbā izglītības iestādē;
 • Valsts valodas prasme.

Mēs piedāvājam:

 • Labus darba apstākļus;
 • Stabilu atalgojumu.

Darba vieta: Rīga, Nīcgales iela 26 (Purvciems).

Darba alga: EUR 860,00 (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – medicīnas māsa

Interesēties pa tālruni – 67795521

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Aicinām darbā: Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

Aicinām darbā:

Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” ar priekšzināšanām datorprogrammās "Rausītis" un/ vai "4Restaurant"

Mēs piedāvājam:

 • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus
 • stabilu atalgojumu

Darbs jāuzsāk nekavējoties.

DARBA ALGA: 880.00 EUR (par 1 slodzi). Darba samaksa saskaņā ar ikgadējo pedagogu tarifikāciju.

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – Profesionālās izglītības skolotājs

Interesēties pa tālruni – 26414605 / 67147579 (Mācību procesa plānotāji)

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” apliecina, ka kandidāta iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu kandidāta piemērotību norādītajam amatam un personas datiem nepiekļūs nepilnvarotas personas. Lūdzam pieteikumā un CV nenorādīt sensitīvus datus.


Aicinām darbā: Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā „KOMERCZINĪBAS”

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

Aicinām darbā:

 • Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā „KOMERCZINĪBAS”

Mēs piedāvājam:

 • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus
 • stabilu atalgojumu

Darbs jāuzsāk nekavējoties.

DARBA ALGA: 880.00 EUR (par 1 slodzi). Darba samaksa saskaņā ar ikgadējo pedagogu tarifikāciju.

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – Komerczinības

Interesēties pa tālruni – 26414605 / 67147579 (Mācību procesa plānotāji)

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” apliecina, ka kandidāta iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu kandidāta piemērotību norādītajam amatam un personas datiem nepiekļūs nepilnvarotas personas. Lūdzam pieteikumā un CV nenorādīt sensitīvus datus.