A+
a-

Vakances

Privātuma paziņojums pretendentiem personāla atlases procesā

Privatuma_pazinojums_personala_atlase _RTRIT


Meklējam Izglītības metodiķi

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798 aicina darbā: 

 • Izglītības metodiķi (profesijas kods 2351 01)  

Galvenie amata pienākumi: 

 • Koordinēt, organizēt un nodrošināt valsts pārbaudes darbu (centralizēto vidusskolas eksāmenu) norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 • Organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un moduļu noslēguma pārbaudījumu satura izstrādi atbilstoši Valsts izglītības standartam, profesiju standartiem un profesionālās izglītības programmām. 

 • Piedalīties ar pārbaudījumu satura izstrādi un organizāciju saistītās darba grupās un koordinēt pedagogu dalību centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes un citās ar eksamināciju saistītās darba grupās. 

 • Pārbaudīt pārbaudījumu satura atbilstību izglītības programmām, Valsts izglītības standartam un profesiju standartiem. 

 • Organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas un to darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 • Koordinēt, organizēt, nodrošināt un kontrolēt sasniedzamo rezultātu apguves novērtēšanas, mācību priekšmetu/moduļu noslēguma pārbaudījumu norisi. 

 • Koordinēt, organizēt, nodrošināt un kontrolēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi. 

 • Nodrošināt eksaminācijas dokumentācijas sagatavošanu un saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 • Sagatavot dokumentus un pārskatus par pārbaudījumu norisi un rezultātiem. Sniegt priekšlikumus to norises uzlabošanai. 

Mēs piedāvājam: 

 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu 

 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi 

 • labus darba apstākļus 

Jūs iederēsieties mūsu komandā, ja: 

 • Jums ir augstākā pedagoģiskā izglītība 

 • Jums ir pieredze līdzvērtīgā amatā 

 • Jums ir zināšanas un izpratne par tālākizglītības un neformālās izglītības jomu 

 • Jums ir labas prasmes lietvedības un administratīvajā darbā 

 • Jums ir labas komunikācijas prasmes 

 • Jums ir datorprasmes ar MS Office  

 • Jums ir augsta atbildības sajūta, precizitāte un nopietna attieksme pret darbu 

 • Jums ir teicamas latviešu valodas zināšanas 

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā 

Darba alga mēnesī: EUR 1603,00 un 10% piemaksa par Profesionālās izglītības kompetenču centra statusu. 

Darba vieta: Rīga, Augusta Deglava iela 41a 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – Izglītības metodiķis līdz 2024.gada 15.jūlijam. 

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka: 

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;  

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”. 


Meklējam Sekretāri/u

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”  juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798 aicina darbā: 

 • Sekretāri/u (profesijas kods 4120 01) uz darbinieka prombūtnes laiku 

Galvenie pienākumi pretendentam/ei: 

 • Nodrošināt dokumentu apriti mācību daļā 

 • Sagatavot un nodot rakstiskas atskaites un dokumentus par mācību darbu 

 • Ievadīt un izņemt izglītojamo datus VIIS sistēmā, atbilstoši rīkojumiem par izglītojamo kontingenta kustību un atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

 • Rīkojumu par izglītojamo kontingenta kustību noformēšana datorrakstā 

 • Sekmju izrakstu un izziņu sagatavošana  

Mēs piedāvājam: 

 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi 

 • labus darba apstākļus 

Jūs iederēsieties mūsu komandā, ja: 

 • Jums ir augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība 

 • Jums ir pieredze līdzvērtīgā amatā 

 • Jums ir labas prasmes lietvedības un administratīvajā darbā 

 • Jums ir datorprasmes ar MS Office  

 • Jums ir augsta atbildības sajūta, precizitāte un nopietna attieksme pret darbu 

 • Jums ir teicamas latviešu valodas zināšanas 

Darba laiks: normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā 

Darba alga mēnesī:  EUR 1150,- 

Darba vieta: Rīga, Nīcgales iela 26 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – sekretārs/e, līdz 26.06.2024. 

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka: 

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;  

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”. 


Meklējam profesionālās izglītības skolotāju Preiļos (viesnīcu un/vai viesmīlības jomā)

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

Aicinām darbā

 • Profesionālās izglītības skolotāju viesnīcu un/ vai viesmīlības jomā (1 slodze) - PREIĻOS

Mēs piedāvājam:

 • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus
 • stabilu atalgojumu

Prasības kandidātiem

 • Normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība
 • Var būt pēdējo kursu students

DARBA ALGA:  EUR 1150.00 (par 1 slodzi, no 1.septembra) + 10% piemaksa

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lvar norādi – skolotāja vakance (norādot attiecīgo vakanci)

Interesēties pa tālruni – 67147579, 26414605 (Mācību procesa plānotāja)

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Meklējam Santehniķi

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

aicina darbā:

Santehniķi (profesiju klasifikatora kods 7126 01)

Galvenās prasības pretendentam:

 • veikt izglītības iestādes santehnikas inventāra remontu,  kanalizācijas un ūdensvadu apkopi un remontu; 
 • valsts valodas prasme;
 • prasme patstāvīgi plānot, vadīt un organizēt darbu;

Mēs piedāvājam:

 • darbu stabilā iestādē ar ilggadēju pieredzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu.

Darba vieta: Rīga, Nīcgales iela 26

Darba laiks: 40 stundu darba nedēļa, piecas darba dienas nedēļā.

Darba alga: EUR 825,- (bruto)

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – „Santehniķis”

Interesēties pa tālruni - 67795521 

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Meklējam skolotājus

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

Aicinām darbā

 • angļu valodas skolotājs/a (1 slodze);
 • latviešu valodas skolotājs/a (1 slodze);
 • matemātikas skolotājs/a (1 slodze).

Mēs piedāvājam:

 • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus
 • stabilu atalgojumu

Prasības kandidātiem

 • Normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība
 • Var būt pēdējo kursu students

DARBA ALGA:  EUR 1150.00 (par 1 slodzi, no 1.septembra) + 10% piemaksa

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – skolotāja vakance (norādot attiecīgo vakanci)

Interesēties pa tālruni – 67147579, 26414605 (Mācību procesa plānotāja)

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

 - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Meklējam Profesionālās izglītības skolotāju

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

Aicinām darbā:

 • Profesionālās izglītības skolotāju (pārtikas un ēdināšanas nozarē)

Prasības kandidātiem

 • Normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība, augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā

Mēs piedāvājam:

 • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu - darba algas likme mēnesī pirms nodokļu nomaksas EUR 1150.00 (par 1 slodzi, no 1.septembra) + 10% piemaksa  par tehnikuma statusu.
 • Darba samaksa saskaņā ar ikgadējo pedagogu tarifikāciju.

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – profesionālās izglītības skolotājs/a. Interesēties pa tālruni – 67795521

Sazināsimies ar kandidātiem, kas izvēlēti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Meklējam prakses vadītāju

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

Aicinām darbā Profesionālās izglītības skolotāju, kas veiktu prakses vadītāja pienākumus:

 • demonstrēt uzdevumu izpildei nepieciešamos darba paņēmienus,
 • palīdzēt izvēlēties darbu izpildei piemērotāko tehnoloģiju vai metodi,
 • kontrolēt praktikanta darba disciplīnu, pārbaudīt, lai praktikants ievēro visus noteikumus u.c.

Mēs piedāvājam:

 • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi
 • labus darba apstākļus
 • stabilu atalgojumu

Prasības kandidātiem

 • Normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība, augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā.

DARBA ALGA: 1150,00 EUR (par 1 slodzi) un 10% piemaksa

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – profesionālās izglītības skolotāja vakance

Interesēties pa tālruni – 67147579, 26414605 (Mācību procesa plānotāja)

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Privātuma paziņojums pretendentiem personāla atlases procesā

Privātuma paziņojums pretendentiem personāla atlases procesā

Privatuma_pazinojums_personala_atlase _RTRIT