A+
a-

NordPlus Junior projekts “Learning from Peers” Nr. NPJR-2020/10294

NordPlus Junior projekts “Learning from Peers”

NordPlus Junior projekts “Learning from Peers” Nr. NPJR-2020/10294

2020./2021. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums kopīgi ar Klaipēdas Tūrisma skolu īstenos NordPlus Junior projektu “Learning from Peers” jeb Mācīšanās no vienaudžiem.

Sadarbība ar Klaipēdas Tūrisma skolu ir aizsākusies pirms vairākiem gadiem un kopīgi ir īstenoti dažādi projekti NordPlus programmas ietvaros. Iepriekšējā mācību gadā abas skolas kopīgi īstenoja NordPlus Junior projektu “Creating A Successful Future”, kas deva iespēju abu skolu audzēkņiem iepazīt darba tirgus daudzveidību un iespējas kaimiņvalstīs, attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes un iegūt jaunus draugus. Skolotājiem bija iespēja gūt abpusēju pieredzes apmaiņu par kvalitātes nodrošināšanu, mācību metodēm, praktiskajām apmācībām un praksi uzņēmumos.

Projektā tiks īstenoti divi mācību pasākumi - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā uzņemot Klaipēdas Tūrisma skolas audzēkņus un skolotājus, un, mūsu audzēkņiem un skolotājiem dodoties pieredzes apmaiņā uz Klaipēdas skolu. Visa projekta īstenošanas laikā, tai skaitā arī mācību pasākumos, audzēkņi kopīgi iepazīs ekotūrisma elementus Latvijā un Lietuvā un, apkopojot savas idejas, izveidos informatīvu materiālu “10 veidi kā būt dabai draudzīgākiem”.

Lai uzzinātu par iespējām piedalīties projektā, ej uz https://www.rtrit.lv/projekti/nordplus/piesakies/!


NordPlus „Conserving Energy”

Vakar, 14.09., sākās praktiskas klātienes nodarbības, kuru laikā jaunieši tikai iepazīstināti ar projekta saistošajām tēmām un diena tika veltīta „Conserving Energy” tēmai, kuras laikā jaunieši diskutēja un praktiski darbojās, par to ka mēs varam taupīt enerģiju.

Dienas noslēgumā tika organizēta RTU video lekcija, saistībā ar enerģijas taupīšanu, kuru vadīja RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki Maksims Feofilovs un Ieva Pakere. RTRIT saka paldies Rīgas Tehnikās universitātes pētniekiem par jauniešu izglītošanu.

Dienas noslēgumā, mūsu, RTRIT Tūrisma programmas jaunieši organizēja izzinošu Rīgas vecpilsētas ekskursi projekta dalībniekiem!

Turpmākajās projekta dienās, jaunieši strādās grupās un apgūs dažādas interesantas lekcijas par projektā tēmām.

Projekta ietvaros jauniešie izstrādāja video materiālus par aktuālām tēmām vides jautājumos. Ar jauniešu video prezentācijām iepazīsties zemāk:

1. Zero Waste Movement - 10 ways to reduce plastic around us

2. How To Save or Conserve Energy - 10 Tips

3. Food Waste


NordPlus Junior Siguldā

NordPlus Junior projekta “Learning from Peers” ietvaros RTRIT uzņem jauniešus no Klaipēdas Tūrisma skolas, lai kopā ar mūsu izglītojamajiem un projekta komandu rastu 10 veidus kā būt videi draudzīgākiem. Trijās no projekta tēmām: Enerģijas taupīšana; atkritumi ap mums; ēdienu atkritumu mazināšana. Pirmās divas projekta dienas (11.12.09.) iesākās ar Latvijas un Rīgas izzināšanu un iepazīšanos ar mūsu floras un faunas daudzveidību.

Īpašu paldies RTRIT saka Siguldas novada tūrisma informācijas centram par izzinošu un informatīvu tūri Siguldas novadā. Ekskursijas laikā jaunieši iepazinās ar enerģijas taupīšanu un ekoloģiju Siguldā. Turpmākajās projekta dienās, jaunieši strādās grupās un apgūs dažādas interesantas lekcijas par projektā tēmām.