A+
a-

Programma "Latvijas Skolas Soma"

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Latvijas Skolas Soma - Jaunumi

KM22-1/2 un TK22-1/2 grupu ekskursiju uz Līgatni

26 septembrī KM22-1/2 grupa (audz. S.Buka-Vaivade) un TK22-1/2 grupa (audz. K.Ragozina) devās ekskursijā uz Līgatnes pusi.  Ekskursijas sākumā atraktīvas gides pavadībā jaunieši...

TK23-1/2 Ekskursija Vidzemē

Programmas "Latvijas Skolas soma" ietvaros 19.septembrī grupa TK 23-1/2 devās ekskursijā ar skolotāju Ingu Freibergu un skolotāju Andri Babri. Ekskursijas plānā bija iepazīt...

Ekskursija uz Maizes māju

Šā gada saulainajā  18.septembra dienā grupas V20 -1/2 izglītojamie un skolotāji Ingūna Villenova un Andris Babris programmas " Latvijas skolas soma" ietvaros devās uz Cēsu novada...

Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 2022./2023.mācību gadā

Programma “Latvijas skolas soma” aizsākās Latvijas valsts simtgades gadā un turpinājās arī šinī mācību gadā. Programma deva iespēju mūsu tehnika izglītojamiem 2022./2023.mācību...

"Latvijas pilsētu pētnieks" programmas "Latvijas Skolas soma" ietvaros

31.maijā grupas KR21-1/2 izglītojamie kopā ar grupas audzinātāju Ingūnu Villenovu, programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros piedalījās orientēšanās spēlē "Latvijas pilsētu...

Mācību ekskursija uz "Maizes māju"

26.05.2023. programmas "Latvijas Skolas soma "ietvaros, grupas EK22-1/2; EK22-3/4;  PP22-1/2 un skolotājas Līga Rugāja un Līga Broža devās mācību ekskursijā uz "Maizes māju ",...

Koncertsaruna "Latviju svētkos godinot"

Šodien tehnikumā tika rīkota koncertlekcija “Latviju svētkos godinot”, kuru muzikāli izpildīja Mikus Abaroniņš un Arta Abaroniņa. Šī koncertsaruna ir paredzēta svarīgiem Latvijas...

Mencendorfa nama - muzeja apmeklējums

Š.g. 14. aprīlī  V19 – ½ un V19-3/4 gr. apmeklēja muzeju “Mencendorfa nams” – Grēcinieku ielā 18, Rīgā. 17. gadsimtā Vecrīgā celtajā Mencendorfa namā iekārtotais...

Mācību ekskursija programmas Latvijas skolas soma ietvaros

2023.gada 1.aprīlī tehnikuma deju kolektīva “Laile” dalībnieki devās mācību ekskursijā – pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi, iepazīt Kurzemes piļu vēsturi un attīstību,...

Izrāde “DRAMA QUEEN” teātrī Dirty Deal Teatro

2023.gada 22.martā Pārtikas ražošanas nodaļas grupas PP22-1/2  audzēkņi - Pārtikas produktu ražošanas tehniķi, - apmeklēja izrādi “DRAMA QUEEN” teātrī Dirty Deal Teatro.   Izrādē...