A+
a-

“Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474

2020.gada rudenī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ir uzsācis darbību Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Playing 4 Soft Skills”, kā partneri. Kopumā projektā un tā īstenošanā iesaistīti 7 partneri no 5 valstīm – PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (Latvija), Escuela de Arte San Telmo Málaga (Spānija), Salone dei Rifiutati (Itālija), Salus Publica (Polija), Axonforce (Itālija) un Izglītojošo spēļu un metožu asociācija (Latvija).
Projekts tiks īstenots 24 mēnešus, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.

Īstenošanas laikā notiks dažādas aktivitātes – starptautiskās partneru tikšanās, pētījumi, datu apkopošana un analīze, vispārējo prasmju (soft skills) attīstīšanas instrumentu rokasgrāmatas izveide, starptautiskas mācības, radīts palīglīdzeklis izglītības darbiniekiem u.c.

Projektā plānoti vairāki intelektuālie rezultāti:

 • Vispārējo prasmju (soft skills) novērtēšanas ziņojums, kurā tiks apkopoti dati no veiktā pētījuma par aktuālajām prasmēm, veikta datu analīze un noteiktas piecas transversālās prasmes, kuras darba devēji mūsdienās uzskata par visvairāk nepieciešamajām.
 • Tiks izstrādāta vispārējo prasmju attīstīšanas aktivitāšu rokasgrāmata – informatīvs materiāls, kurā tiks apkopotas jaunas spēles veida izglītījošas aktivitātes, caur kurām iespējams attīstīt definētās transversālās prasmes, kuras darba devēji akcentējuši kā būtiskākās.
 • Tiks radīts mācību palīglīdzeklis pedagogiem, lai sniegtu atbalstu vispārējo prasmju attīstīšanas aktivitāšu īstenošanā un nodrošinātu vienotu pedagoģisku pieeju.
 • Tiks attīstīts jauns digitālais rīks – vispārējo prasmju attīstīšanas lietotne, lai aktīvāk iesaistītu dalībniekus izglītojošās aktivitātēs un nodrošinātu mūsdienīgāku transversālo prasmju attīstības procesu.

Projekta nosaukums: “Playing 4 Soft Skills”

Projekta numurs: Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474

Projekta koordinators: BERLINK ETN (Vācija)

Partneris: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Latvija

Projekta ilgums: 01.10.2020. – 30.09.2022.

Projekta oficiālā lapa faceboo.com vietnē: https://www.facebook.com/playing4softskills


Mūsu izglītojamā Darja Golubeva, Erasmus+ PRO projektu laikā, piedalās organizācijas Berlink orgnizētajā mācību pasākumā.

Pasākuma laikā “Playing for Soft Skills” tika prezentēs Vācijas skolā Max-Bill-Schule, Berlīnē. Projekta aktivitātes dalībniekiem, tika izstāstīts pat visiem projekta posmiem, iekļaujot projekta posmu Malagā, kurā piedalījās arī mūsu izglītības iestāde. Ņemot vērā, ka Darja, jau bija piedalījusies spēles testēšanā, kas norisinājās Malagā, viņai bija iespēja savu viedokli un pieredzi arī izstāstīt citiem pasākuma ietvaros. Spēles norisē piedalījās arī audzēkņi no Vācijas un Itālijas. Prezentēšana notika vāciski, tādējādi ļaujot ārzemju dalībniekiem nostiprināt savas vācu valodas zināšanas.

Pēc prezentēšanas, dalībnieki tika sadalīti jauktās grupās, lai izmēģinātu spēli “Vispārējo prasmju koks”, kā arī projekta ietvaros izstrādāto mobilo aplikāciju.

Vairāk par projektu vari uzzināt projekta oficiālajā mājas lapā: https://playing4softskills.eu/

Projekt rezultāti ir pieejami lejuplādei projekta mājas lapas sadaļā: https://playing4softskills.eu/?page_id=192


Praktiskais seminārs "Spēles vispārējo prasmju attīstīšanai"

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, 21. septembrī norisinājās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Playing 4 Soft Skills Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474 praktiskais seminārs - ”Spēles vispārējo prasmju attīstīšanai”.

Semināra laikā Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne, RTRIT projektu vadītājs Artūrs Homins un Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas valdes locekle Ginta Salmiņa, iepazīstināja, dalībniekus ar Erasmus+ projektu ”Playing for soft skills”, tā mērķiem, sasniedzamajiem uzdevumiem, projekta laikā veiktā pētījuma rezultātiem, kā arī ar projektā izstrādātajiem intelektuālajiem materiāliem. Dalībniekiem bija iespēja arī uzzināt kā integrēt spēles izglītības procesā, tādējādi dažādojot izglītības procesu un attīstot “vispārējās prasmes”.

Semināra noslēgumā, katram dalībniekam bija iespēja pašiem pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par 21.gs. vispārējo prasmju apgūšanu un nostiprināšanu, spēlējot projekta laikā izstrādāto spēli “Vispārējo prasmju koks”.


"Soft Skills App" mobilā lietotne

Lietotne darbojas kā atbalsta rīks transversālo prasmju apguves procesam, kas tiek uzsākts, izmantojot citus projekta rezultātus, piemēram, galda spēli. Lietojumprogramma ir izstrādāta tā, lai ikviens varētu to izmantot, pamatojoties uz savām zināšanām par šo tēmu, sniedzot lietotājiem iespēju praktizēt ikdienas mīksto prasmju lietošanu pilnīgi autonomā veidā.

Playing 4 Soft Skills lietotnē ir 60 uzdevumi, kas sadalīti 12 grupās, kas identificē 5 vispārējo prasmju kategorijas. Ikdienā lietotājs var izvēlēties kādu no šīm 60 aktivitātēm un izveidot savu ikdienas pārbaužu sarakstu, kas jāveic pilnīgi neatkarīgi atbilstoši savām personīgajām vajadzībām vai vēlmēm.

Mobilā lietotne apvieno tipiskos spēlēšanas elementus un mīksto prasmju izmantošanas pieredzi, darbojoties kā pašanalīzes rīks, kas var nodrošināt pastāvīgus personiskus un attiecību uzlabojumus.

Mobilā lietotne “Soft Skills App” pieejama gan Google Store gan Apple Store veikalos.

Vairāk par projektu vari uzzināt projekta oficiālajā mājas lapā: https://playing4softskills.eu/

Projekt rezultāti ir pieejami lejuplādei projekta mājas lapas sadaļā: https://playing4softskills.eu/?page_id=192

Pieteikšanās projekta "Plating for soft skills" praktiskais seminārs "Spēles vispārīgo prasmju attīstīšanai"

Spēles izglītības procesā? Un kāpēc gan nē?

Kopā ar Izglītojošo spēļu un metožu asociācija organizējam praktisko semināru "Spēles vispārīgo prasmju attīstīšanai"!

Kad - 21.septembrī

Kur - Nīcgales ielā 26, Rīgā (Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā).

Seminārs primāri paredzēts profesionālo skolu izglītotājiem, bet noteikti būs noderīgs arī citiem.

Programma
9:45 - 10:00 Reģistrēšanās
10:00 - 11.00 Erasmus+ projekts "Playing 4 Soft skills" un izstrādātie materiāli
11:00 - 12.30 Spēles izglītības procesā - vai, kāpēc un kā?
12:30 - 12:45 Kafija un uzkodas
12:45 - 14:15 Spēles "Vispārīgo prasmju koks" spēlēšana
14:15- 14:30 Noslēgums un Apliecības

Katrs semināra apmeklētājs dāvanā saņems projektā "Playing 4 Soft skills" izstrādāto spēli "Vispārīgo prasmju koks"

Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās semināram: https://forms.office.com/r/Q87Gzqn8AS

Pasākumu organizē Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums un Izglītojošo spēļu un metožu asociācija Erasmus+ projektā "Playing 4 Soft Skills"


"Vispārējo prasmju koks" spēle

Vispārīgo prasmju spēles rokasgrāmata ir instrukciju rokasgrāmata, kurā ietverti noteikumi jaunai izglītojošai spēlei, kuras mērķis ir iesaistīt skolēnus neformālās izglītības aktivitātēs, ar mērķi veicināt vispārejo prasmju (soft-skills) aktivizēšanu un attīstību. Šis process balstās uz Soft Skills Novērtēšanas ziņojuma konstatējumiem un ietver visu partneru ieguldījumu, lai noteiktu spēles struktūru, dinamiku un īpašos noteikumus.

Vispārīgo prasmju spēles rokasgrāmata nodrošina pamatinstrumentu projekta mācību aktivitātes īstenošanai, proti, izglītojošo spēli, un nodrošina tās pārnesamību uz citiem mācību kontekstiem. Rezultāts būs noderīgs, lai sasniegtu galveno projekta mērķi, proti, ieviestu inovatīvus mācību rīkus un metodoloģijas PII kontekstā, lai veicinātu skolēnu spēju rotaļīgā un radošā veidā aktivizēt un attīstīt specifiskas prasmes. Spēles formāts nodrošinās iespēju pilnībā iesaistīt skolēnus visā mācību aktivitātē un veicināt viņu savstarpējo mijiedarbību, ļaujot aktivizēt un tālāk attīstīt specifiskas vispārējās prasmes.

Vispārīgo prasmju spēles rokasgrāmata sniegs norādījumus ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, kas iesaistīti mācību aktivitātes īstenošanā. Lai gan izglītojošā spēle būs īpaši pielāgota skolēnu vajadzībām, lai veicinātu viņu prasmju aktivizēšanu, tā būs ļoti noderīga arī skolotājiem. Spēles laikā skolotāji aktīvi darbosies kā koordinatori, un šis rezultāts viņiem noderēs, lai pilnībā izprastu izglītojošās spēles dinamiku. Kā tāda Spēļu rokasgrāmata būs arī būtisks resurss PII skolu skolotājiem, lai nodrošinātu apmācību iesaistītajiem skolēniem, ļaujot viņiem īstenot šādas mācīšanās aktivitātes kā daļu no ikdienas mācību aktivitātēm.

Ar vispārējo prasmju spēli un rokas grāmatu vari iepazīties, to lejuplādējot zemāk!

Vairāk par projektu vari uzzināt projekta oficiālajā mājas lapā: https://playing4softskills.eu/

Projekt rezultāti ir pieejami lejuplādei projekta mājas lapas sadaļā: https://playing4softskills.eu/?page_id=192

"Vispārējo prasmju koks" rokasgrāmata un metodiskais materiāls

Spēles "Vispārējo prasmju koks" materiāli

Īsie noteikumi

Īsie noteikumi

Spēles kārtis

Spēles kārtis

Spēles laukums

Spēles laukums

Punktu uzskaites lapa

Punktu uzskaites lapa

"Vispārējo prasmju koks" rokasgrāmata

"Vispārējo prasmju koks" rokasgrāmata


Vispārējo prasmju metodiskais līdzeklis

Vispārējo prasmju metodiskais līdzeklis ir galvenais atbalsta rīks skolotājiem izglītojošas spēles īstenošanā, kas izstrādāta kā daļa no projekta Playing 4 Soft Skills.

Faktiski šī rezultāta mērķis ir nodrošināt skolotājiem visaptverošu rokasgrāmatu, kas ietver spēļu pedagoģisko pieeju un mērķtiecīgās transversālās prasmes, norādījumus par koordinatora lomu un atbalsta materiālus dalībnieku novērtēšanai.

Vispārējo prasmju metodiskais līdzeklis ir izstrādāts, lai nodrošinātu, ka skolotāji, kas piedalās izglītojošā spēlē, būs pilnībā informēti un labi aprīkoti, lai efektīvi darbotos kā koordinatori, rūpīgi izvērtētu dalībnieku progresu un sniegtu ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā.

Vispārējo prasmju metodiskajā līdzeklī ir iekļauti šādi elementi:

 • Pedagoģiskā pieeja un mācību mērķi. Šajā sadaļā tiks sniegts pārskats par pedagoģiskajiem un mācību mērķiem, kas saistīti ar izglītojošo spēli, un sīkāk tiks pētīti veidi, kā spēle cenšas veicināt transversālo prasmju aktivizēšanu un attīstību.
 • Mērķtiecīgas transversālās prasmes. Šī sadaļa būs balstīta uz Soft Skills Novērtēšanas ziņojumu un ietvers skaidru definīciju katrai transversālajai prasmei, kas paredzēta, kā arī parametru un rādītāju kopumu, kas skolotājiem būs jāmeklē, novērtējot skolēnu progresu.
 • Skolotāji kā veicinātāji. Šajā sadaļā tiks sniegti papildu norādījumi par koordinatora lomu, detalizēti izskaidrojot procedūras, kas skolotājiem būs jāievēro, lai atbalstītu skolēnus mācību aktivitātes laikā un sniegtu vērtīgu atgriezenisko saiti par dalībnieku progresu.
 • Novērtēšanas pieeja un palīgmateriāli. Pēdējā sadaļa sniegs būtisku informāciju par mācību aktivitātes vērtēšanas ietvaru un vadlīniju materiālu skolotājiem, ko izmantot, lai novērtētu iesaistīto skolēnu mīksto prasmju aktivizēšanu.

Vispārējo prasmju metodiskais līdzeklis ir inovatīvs rīks skolotājiem, ko izmantot skolās saistībā ar jauno projekta izstrādāto izglītojošo spēli, un tā ir pieejama ikvienam skolotājam vai izglītības nodrošinātājam, kurš vēlas īstenot projekta rezultātus ikdienas kontekstā. aktivitātes.

Ar vispārējo prasmju metodisko līdzekli vari iepazīties, to lejuplādējot zemāk!

Vairāk par projektu vari uzzināt projekta oficiālajā mājas lapā: https://playing4softskills.eu/

Projekt rezultāti ir pieejami lejuplādei projekta mājas lapas sadaļā: https://playing4softskills.eu/?page_id=192

Vispārejo prasmju metodiskais līdzeklis

Vispārejo prasmju metodiskais līdzeklis

Vispārejo prasmju metodiskais līdzeklis


Projekta "Playing for Soft Skills" metodiskie materiāli jau drīzumā

“Playing 4 Soft Skills” projekta partneri tikās 5, noslēdzošajā starptautiskajā vadības sanāksmē, Polijā Krakovā. Un jau pavisam drīz arī Tev būs iespēja iepazīties ar projekta laikā izveidotajiem materiāliem - galda spēli "Vispārīgo prasmju koks", spēles metodisko līdzekli "Vispārīgo prasmju metodisko līdzekli", kas sniegs padziļinātus ieteikumus pedagogiem par spēļošanas elementu izmantošanu izglītībā. Kā arī, Tev būs iespēja iegūt un pārbaudīt savas zināšanas par "Vispārīgajām prasmēm" izmantojot lietotni "Soft Skills Training App", kas jau pavisam drīz nonāks Google Play un Apple Market veikalos (lietotne būs pieejama bez maksas).


Vai esi jau izmantojis spēļošanas pieeju apgūstot jaunas prasmes?

Playing 4 Soft Skills projekta komanda pagājušās nedēļas notikušajā starptautiskajā vadības sanāksmē Polijā, Krakovā testēja radīto aplikāciju vispārīgo prasmju apgūšanai "Soft skils training app"'.

Ikvienam tā būs pieejama bez maksas App store un Google play. Aplikācija pieejama Angļu valodā.

Mūsu izglītības iestādes pārstāvji, Zane Saukāne un Artūrs Homins uzsver šīs aplikācijas lietderību gan individuālai lietošanai, gan lietošanai izglītības iestādei apgūstot piecas vispārīgās prasmes: Kritiskā domāšana, Stresa pārvarēšana, Vēlme mācīties, Motivācija, Komandas darbs.

Seko mums un noskaidro, kā Tu vari iegūt šo galda spēli un izmantot projektā izstrādāto mobilo lietotni jau pavisam drīz.

Projekts norisinās Erasmus+ projekta Playing 4 Soft Skills Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474 ietvaros.


5 projekta Playing for Soft Skills starptautiskā vadības sanāksme Polijā - 2 diena

Playing 4 Soft Skills projekta vadība starptautiskajā vadības sanāksmē Polija, Krakovā apstiprināja publicēšanai " Visparīgo prasmu metodisko līdzekli", kas paredzets skolu skolotājiem un būs pieejams arī Latviešu valodā.

Metodiskais līdzeklis satur informāciju un praktiskus ieteikumus pedagogiem par spēļošanas pieejas izmantošanu izglītībā. Tajā var iepazīties ar aprakstu par piecām vispārējām praksēm, kuras noteiktas pētījuma rezultātā. Materiāls detalizēti sniedz pamācību par projektā izstrādātās galda spēles "visparīgo prasmju koks" pielietošanu neformālajā izglītībā.

Seko mums un noskaidro, kā Tu vari iegūt šo galda spēli un izmantot projektā izstrādāto mobīlo lietotni jau pavisam drīz.

Projekts norisinās Erasmus+ projekta Playing 4 Soft Skills Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474 ietvaros.


5 projekta Playing for Soft Skills starptautiskā vadības sanāksme Polijā - 1 diena

Pagājušajā nedēļā norisinājās projekta Playing 4 Soft Skills 5 starptautiskā vadības sanāksme Polijā, Krakovā. Mūsu tehnikumu pārstāvēja Zane Saukāne un Artūrs Homins.

Partneri apsprieda paveikto un veicamo intelektuālo rezultātu izstrādi. Pirmās dienas fokuss bija darbs pie projektā izstrādātās galda spēles "Vispārīgo prasmju koks", "spēles rokasgrāmatas" koriģēšana partneru valodās un tā apstiprināšanai nodošanai lietotājiem. Visi projektā izstrādātie intelektuālie rezultāti būs pieejami ik vienam interesentam brīvpieejamā projekta izveidotā mājas lapā.

Seko mums un noskaidro, kā Tu vari iegūt šo galda spēli un izmantot projektā izstrādāto mobilo aplikāciju jau pavisam drīz.


Ceturtā starptautiskā projekta Playing 4 Soft Skills partneru tikšanās

No 20.- 21.04. aprīlim, tehnikumā, norisinājās ceturtā starptautiskā projekta Playing 4 Soft Skills partneru tikšanās, kuras laikā tiks apspriestas nākošas projekta aktivitātes un rezultāti!

Aktīvi norisinās projekta Playing 4 Soft Skills starptautiskā projekta partneru tikšanās. Projektā iesaistītie partneri no Spānijas, Vācijas, Itālijas, Polijas un Latvijas, apskatīja un analizēja spēles rezultātus, ko jaunieši no Latvijas un Spānijas šī gada martā testēja Malagā. Šobrīd, aktīvi norisinās mazi uzlabojumi, un pavisam drīz izstrādātie materiāli tiks prezentēti plašāk!


Veiksmīgi noslēgusies pirmā projekta "e-VET" mācību aktivitāte Rīgā!

Pirmo aktivitātes dienu vadīja projekta partneris no Latvijas - Baltic Bright

Pirmajā mācību dienā dalībnieki, no projektā iesaistītajām valstīm - Lietuvas, Latvijas, Somijas, Turcijas, Portugāles un Beļģijas, apguva dažādus e-mācīšanās rīkus un vietnes, kuras izmantot turpmāk mācību procesa nodrošināšanai savās izglītības iestādēs.

Projekta partneru pārstāvji tika iepazīstināti arī ar RTRIT aktuālajiem KA2 projektiem:

1. “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709

2. BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors 2019-1-LT01-KA202-060530

3.“MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

4. “21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561

5. "e-VET” Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697

6. “Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474

7. BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819

Dalībnieku vidū īpašu interesi izraisīja MOTIV-e un 21st century soft skills for teachers in VET projekti.

Turpmākajās dienās projekta mācību aktivitātes dalībnieki iepazīsies ar RTRIT dažādajiem digitālajiem mācību rīkiem, vietnēm un pieejamajām tehnoloģijām skolotajiem, t.s. virtuālās realitātes telpu un tās iespējām profesionālās izglītības sektorā.

Projekta E-VET mācību aktivitāte norisinās no 29.03. - 01.04. projekta "e-VET” Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697 ietvaros.


Noslēdzošā diena Malagā

Projekta Playing 4 Soft Skills pēdējā dienā jauniešiem bija grupu darbs 5-6 cilvēku komandās - aplikācijas "Vispārīgo prasmju koks" papildināšana ar savām idejām, pēc tam tās prezentējot.

Noslēgumā katrs projekta dalībnieks izveidoja savu sajūtu, emociju, atmiņu un ieguvumu grāmatiņu, izmantojot visus projekta nedēļas gaitā sagatavotos materiālus, aizpildīja aptaujas anketu un saņēma sertifikātus par dalību projektā. Divi jaunieši un divi skolotāji arī sniedza īsas intervijas par projekta ieguvumiem un izmantošanas iespējām turpmāk.

Vakarā visiem projekta dalībniekiem bija kopīgas vakariņas ar skatu uz naksnīgo jūru vienā no Malagas populārākajiem restorāniem El Balneario, ar iespēju nobaudīt dažādus Andalūzijas reģionam raksturīgos ēdienus.


Ceturtā diena Malagā

Projekta Playing 4 Soft Skills ceturtajā dienā dalībnieki saņēma atbildes un skaidrojumus iepriekšējās dienas jautājumiem un ieteikumiem par spēli "Vispārīgo prasmju koks", tad vēlreiz jauktās komandās izspēlēja spēli, nostiprinot soft skills.

Otrs uzdevums bija soft skills prasmju aplikācijas lejupielādēšana telefonā, sava profila izveidošana, iepazīšanās ar aplikāciju, izmēģināšana un atgriezeniskās saites sniegšana par aplikācijā nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Dienas otrajā pusē dalībniekiem bija radošs uzdevums - 4-5 cilvēku komandā izvēlēties 5 soft skills nostiprināšanas uzdevumus, tos veikt, izveidot fotoatskaiti par paveiktajiem uzdevumiem un to prezentēt citiem. Pēc labi paveikta darba bija iespēja apmeklēt Pikaso muzeju un iepazīties ar viņa daiļradi.


Projekta Playing 4 Soft Skills trešajā dienā

Projekta Playing 4 Soft Skills trešajā dienā dalībnieki iepazinās ar galda spēles "Vispārīgo prasmju koks" noteikumiem, izmēģināja spēli, veicot gan individuālos, gan komandas uzdevumus 5 "mīksto prasmju" attīstīšanai (komandas darbs, stresa mazināšana, motivācija, prasme mācīties un kritiskā domāšana), pēc tam veica atgriezenisko saiti par spēles elementiem, noteikumiem, uzdevumiem, kā arī sniedza ieteikumus spēles gaitas uzlabošanai.

Dienas otrajā daļā bija spāņu skolotāju vadītā meistarklase, kur katrs dalībnieks izgatavoja savu "mīkstās prasmes" zīmogu, uzdevumu veicot ar inteteresi un aizrautību.


Veiksmīgi noslēgusies projekta Playing 4 Soft Skills otrā diena.

Projekta otrajā dienā jaunieši un skolotāji iepazinās ar “soft skills” (mīkstās prasmes) skaidrojumu, jauktās komandās tika veikts grupu darbs soft skills atpazīšanai pēc video noskatīšanās.

Projekta dalībniekiem bija jāveic uzdevums par spēles elementu definēšanu, jāizdomā un jāprezentē sava versija visiem labi pazīstamajai spēlei "Akmens, šķēres, papīrīts".

Dienas otrajā daļā katrs veica uzdevumu ar pilsētas karti - atzīmējot dažādas vietas ar sajūtu un dažādu "pēdu" palīdzību. Tika nostiprinātas "mīkstās prasmes" - komandas darbs, radošums, kritiskā domāšana un citas.


Metodiskā diena RTRIT

Metodisko materiālu izstrāde un pedagogu profesionālās pilnveides iespējas RTRIT īstenotajos ERASMUS+ projektos, ar šādu tēmu par aktuālajiem ERASMUS+ partnerības projektiem un pedagogu iespējām tehnikuma metodiskās dienas ietvaros 28.12.2021. piedalījās Projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un Projektu vadītājs Artūrs Homins .

Prezentācijas laikā RTRIT un citu Latvijas profesionālo skolu pedagoģiskais personāls, kā arī sadarbības uzņēmumu (prakses vietu) pārstāvji uzzināja par starptautiskās sadarbības virzieniem,, starptautiskās sadarbības un mobilitātes projektiem kurus realizē RTRIT.

Zane Saukāne un Artūrs Homins uzsvaru lika uz ERASMUS+ stratēģiskas partnerības projektiem kuru ietvaros paveras iespējas mūsu pedagogiem, kas tad arī pārtop par ieguvumu mūsu jauniešiem tehnikumā.

Projektu komanda padziļinātāk iepazīstināja metodiskās dienas dalībniekus ar ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu “Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474. Zane Saukāne iepazīstināja ar šī progresīvā projekta īstenošanas laikā plānotajām aktivitātēm – starptautiskajām partneru tikšanām, pētījumiem, datu apkopošanu un analīzi, vispārējo prasmju (soft skills) attīstīšanas instrumentu rokasgrāmatas izveidi, starptautiskajām mācībām, kur radīts palīglīdzeklis izglītības darbiniekiem izglītojamo un pedagogu apmācībās.


Aktīvi norit otrā projekta diena

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā Playing 4 Soft Skills aktīvi norit otrā projekta partneru tikšānās diena.

Artūrs Homins un Zane Saukāne kopā ar projektā iesaistītajiem partneriem, strādā pie 21. gs. mīksto prasmu galda spēļu izstrādes un pilnveidošanas, kā arī pie skolotāju rokas grāmaas izveidošanas.

Arī RTRIT jauniešiem un pedagogiem ir iespējams piedalīties projekta aktivitātes un spēļu testēšanā. Lai pieteiktos spied šeit: www.rtrit.lv/projekti/erasmus/piesakies/


Playing for Soft Skills tikšanās Spānijā

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Playing 4 Soft Skills” ir sākusies klātienes projekta partneru tikšānās ar visiem projektiem dalībniekiem Spānijā, Malagā  partnerorganizācijā - Escuela de Arte San Telmo Málaga.

Tikšanās laikā partneri testē galda spēles, kuras izstrādātas projekta ietvaros jauniešiem 21.gs. mīksto prasmju apgūšanai un nostiprināšanai.

Arī RTRIT jauniešiem un pedagogiem ir iespējams piedalīties projekta aktivitātes un spēļu testēšanā. Lai pieteiktos spied šeit: https://www.rtrit.lv/projekti/erasmus/piesakies/


Pagarināta pieteikšanās Dalībai Erasmus+ projektā “Playing for soft skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474,

Tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ projektā "Playing for Soft Skills"

Meklējam 20 atraktīvus RTRIT audzēkņus. Pieteikties var visi RTRIT studējošie audzēkņi, neatkarīgi no mācību programmas!

Prasības:

 • 16 - 19 gadi
 • angļu valoda (runāšana) vismaz B1 līmenī
 • COVID-19 sertifikāts

Kopā spēlēsim dažādas galda spēles, apgūsim “soft skills”, piedalīsimies gada spēles izstrādē spēlējot, vērtējot un izsakot viedokli par dažādiem spēles elementiem.

Pavasarī dosimies uz Malagu, Spānijā, kur notiks galda spēles spēlēšana kopā ar spāņu jauniešiem.

Lai pieteiktos:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- Aizpildi zemākesošo pieteikuma anketu

- Sūti motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas, adresētu Artūram Hominam uz e-pastu PROJEKTI@RTRIT.LV

Pieteikšanās: Sūti savu pieteikumu uz projekti@rtrit.lv līdz 29.10.2021.


Vispārējo prasmju novērtējuma ziņojums

Vispārējo prasmju novērtējuma ziņojums ir plaša pētnieciskā pētījuma rezultāts, kurā iesaistīti visi projekta Playing 4 Soft Skills partneri. Šī pētījuma mērķis, ir apzināt vajadzības un priekšstatus par skolēnu un skolotāju vispārīgajām prasmēm un, no otras puses, noteikt vispārīgās prasmes, kuras visvairāk sagaida darba devēji un organizācijas.

Salīdzinot abu šo izlases grupu pētījumu rezultātus, šī procesa mērķis ir noteikt visatbilstošākās vispārīgās prasmes, kuras šīs mērķa grupas uzskata par nepieciešamām, un radīt rādītāju kopumu attiecībā uz katru vispārīgo prasmi, kas nodrošina novērtēšanas sistēmu, lai novērtētu. dalībnieku progress.

Tāpēc šī pētījuma mērķa grupas ir:

 • Studenti (vecumā no 14 līdz 19 gadiem), kas pašlaik ir uzņemti profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA).
 • Skolotāji, kas pašlaik strādā profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kontekstā.
 • Darba devēji un pakalpojumu sektora pārstāvji.

Kopumā Soft Skills Novērtēšanas ziņojums atbalstīs projektu, lai sasniegtu šādus mērķus:

 • Nosakiet visatbilstošākās transversālās prasmes, kuras mērķa grupas uzskata par nepieciešamām un uz kurām attiecas projekta aktivitātes.
 • Sniedziet parametru kopumu, lai novērtētu projekta rezultātu un aktivitāšu rezultātus saistībā ar katrām identificētajām transversālajām prasmēm.
 • Orientējiet citu projekta rezultātu (Soft Skills Game Manual, Training Notebook, Training App) izstrādes procesu, lai tie būtu efektīvi, risinot identificētās mīkstās prasmes un piemērotākus projekta mērķa grupu vajadzībām un cerībām.

Vispārējo prasmju novērtējuma ziņojuma mērķis ir nodrošināt darba devējiem, skolotājiem un citām ieinteresētajām pusēm orientējošu un informatīvu rīku, lai izprastu vispārējo prasmju attīstības nozīmi un nodrošinātu potenciālu novērtējuma sistēmu, tostarp atbilstošus parametrus un rādītājus. Ņemot vērā vispārīgo prasmju raksturu un nozīmi saistībā ar jebkuru cilvēka darbību, šī novērtējuma ziņojuma secinājumiem ir jāattiecas uz ikvienu, kas pieder gan mācību, gan profesionālajam kontekstam. Ar ziņojumu angļu valodā vari iepazīties šeit: IO 1 – Soft Skills Evaluation Report

Vispārīgo prasmju ziņojums angļu valodā

Vispārīgo prasmju ziņojums


Stresa izcelsme mācību klasē

Kādas ir tavas domas par stresa izcelsmi klasē? Kā Tev liekas, vai meditācijas un mākslas pieeju var izmantot kā garīgo un dziedinošo instrumentu?  Uzzini ko par to stāsta plastiskās mākslas un dizaina skolotāja ar doktora grādu audiovizuālajā komunikācijā un mākslas terapijā Elena Pedrosa Puertas mūsu projekta Playing 4 Soft Skills izveidotajā zinātniskajā rakstā  https://magazine.playing4softskills.eu/.../dealing-with.../


9 padomi, kā izrādīt savu uzticību darba vietā

Uzticība (Lojalitāte) ir nozīmīga 21.gs. mīksta (Soft skill), jeb cilvēciskā prasme, kas personai var būt un var arī nebūt. Būt uzticamam nozīmē, ka jūsu vārdi sakrīt ar rīcību un rīcība ar vārdiem. Tas nozīmē, ka Jūs pildot savu darba pienākumu jebkuru jautājumu risināsiet pēc labākās sirdsapziņas.  Tātad - Jums var uzticēties izpildīt jebkuru uzdevumu, un jūs to izdarīsit labi!

Kā jūs demonstrējat lojalitāti darba vietā?

 1. Dari darbā to, ko Tu saki, ka  izpildīsi.
 2. Esi savlaicīgs.
 3. Esi atsaucīgs.
 4. Esi organizēts.
 5. Ievēro termiņus.
 6. Esi atbildīgs.
 7. Seko organizācijas aktivitātēm.
 8. Esi komandas spēlētājs.
 9. Esi konsekvents.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par 9 lojalitātes padomiem savā darbavietā , atrodi  šajā saitē ⤵️

https://magazine.playing4softskills.eu/dependability/9-tips-to-demonstrate-dependability-in-the-workplace/


Pedagog un jaunieti šī ir Tava iespēja izteikt viedokli par mūsdienīgām prasmēm Izglītībā!

Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma vārdā, vēršamies pie Jums, lai aicinātu Jūs dalībai Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Playing 4 Soft Skills” aptaujā. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo, pedagogu un darba devēju viedokli par 14 dažādu vispārīgo prasmju (Soft skills) nozīmi un to lietošanas veicināšanas nepieciešamību profesionālās izglītības saturā. 

Projekta „ Playing 4 Soft Skills” kopējais mērķis ir uzlabot izglītojamo informētību, ka arī, spēju atpazīt un attīstīt attiecīgās emocionālās inteliģences kompetences, jeb transversālās prasmes, ieviešot to apguvi caur neformālo izglītību un digitālo rīku palīdzību profesionālajās izglītības kontekstā.

Būsim priecīgi, ja aizpildīsiet aptauju!

Aptaujas aizpildīšana Jums aizņems tikai 15 minūtes Jūsu laika. 

Esam izstrādājuši divu veidu aptaujas anketas, kuras ir paredzētas Izglītojamajiem, pedagogiem, un administrācijas pārstāvjiem).  

Aptaujās anketu atvēršanai lūdzam izmantot zemāk norādītās saites:

Anketa par vispārējām 21.gs prasmēm - saite izglītojamajiemhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCL9ZMZUVTSzcv5Cm48Ad34iNhQETFPXJ5xiyJdsHPkoqCA/viewform?usp=sf_link

Anketa par vispārējām 21.gs prasmēm - saite izglītības organizācijas darbiniekiemhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3lsmKlTyScwqN1QkATV2J8eQjIyVXeETuMunNOgHxf-SwnQ/viewform?usp=sf_link

Jautājumu un neskaidrību gadījuma droši vērsieties, rakstot uz Arturs.Homins@rtrit.lv 

Uzzini vairāk par mums šeit: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE02-KA202-007474

Izstrādātie projekta mācību materiāli un rezultāti būs pieejami ikvienam interesentam arī Latviešu valodā!


Kritiskā domāšana mainīgajā laikmetā

Mēs dzīvojam ļoti mainīgā laikmetā. Dzīves ātrums, tehnoloģijas un globalizācija ir ļoti spēcīgi virzītājspēki, kas maina mūsu dzīvesveidu, mijiedarbību, mācīšanos un darbu. Tas nozīmē, ka, lai pieņemtu efektīvus lēmumus, ir jābūt izvēlīgam attiecībā uz informācijas patērēšanu un kritisko domāšanu.
 

Kritiskā domāšana

Kritiskā domāšana ir spēja domāt skaidri un racionāli, izprotot loģisko saikni starp idejām. Kritiskā domāšana ir bijusi daudzu debašu un domu pakļauta kopš agrīnajiem grieķu filozofiem, piemēram, Platona un Sokrāta. Jāatzīst, ka tāda joprojām ir - diskusiju priekšmets mūsdienu laikmetā, piemēram, pie spējas atpazīt viltus ziņas.

Kāpēc kritiskā domāšana ir nozīmīgs 21.gs rīks?

Pieņemtie lēmumi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Un, ja mēs vēlamies nodrošināt, ka mūsu šī brīža dzīve un nākotne mums ir vislabākā, veiksmīgākā un laimīgākā, mums ir jāizdara apzināta izvēle. To var izdarīt ar vienkāršu 21.gs mīksto prasmi (soft skills) pielietošanu, kas pazīstama kā kritiskā domāšana.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par kritisko domāšanu un tā veicināšanu atrodi  šajā saitē https://magazine.playing4softskills.eu/.../critical.../


"Skola kā radošuma laboratorija." Jauna pieeja radošuma attīstībai izglītībā!

Iepazīstinot ar radošuma jēdzienu vēlamies sākt ar mākslinieka Bruno Munari citātu, kurā mākslinieks radošumu definē kā “visu, kas iepriekš nav bijis, bet kas ir sasniedzams būtiskā un globālā veidā”.

Pēc viņa domām, radošums ir tā spēja, kas ļauj apvienot iztēli un izgudrojumu un tos mērķtiecīgi izmantot. Tā ir cilvēciskā prasme, ko izmanto, piemēram, projektēšanas laboratorijās, kur projektēšana ir darbība, kas “ietver visus problēmas aspektus, ne tikai tēlu, piemēram, iztēli un fantāziju, ne tikai funkciju kā izgudrojumu, bet arī psiholoģisko, sociālo, ekonomisko un cilvēka aspektus. ”

Saglabājot iztēles brīvību un izgudrojuma precizitāti, radošums ļauj mums izveidot jaunas attiecības starp to, ko mēs zinām, tas ir bezprecedenta atklājums, ko veicina zināšanas un kura mērķis ir atrast vairāk vai mazāk praktisku risinājumu.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par radošumu atrodi  šajā saitē ⤵️

https://magazine.playing4softskills.eu/.../school-as-a.../


"Komandas darbs, dažādība un uzticēšanās" kāpēc šī 21.gadsimta mīkstā prasme (soft skills) ir tik svarīga?

Komandas darba izaicinājums ir veidot uzticību komandas dalībnieku vidū, kuri atšķiras viens no otra.

Komandas lomu sadale palīdz mums izprast šo dažādību un efektīvāk pārvaldīt komandas darbu.

Gistava Flobērs ir teicis: "Būt neattapīgam, savtīgam un ar labu veselību ir trīs laimes prasības, lai gan, ja trūkst neattapības, viss ir pazudis" labi atspoguļo to, ko mēs vēlamies uzsvērt šajā rakstā. G. Flobēra teikto var pārfrāzēt šādi: “Lai būtu talantīgi cilvēki, kas pārstāv visas iespējamās prasmes, lai būtu bagātīgi resursi un lai būtu uzticēšanās, ir trīs prasības labam komandas darbam, lai gan, ja trūkst uzticības, viss tiek zaudēts”. Tātad uzticības veidošanai un uzturēšanai jāizmanto viss (Soft skills) mīksto prasmju repertuārs. Stīvena M. R. Kovija vārdiem sakot uzticība ir : “viena lieta kura visu maina”. Komandas darbs izriet no uzticēšanās.

Komandas darba vadīšana patiesībā ir savstarpējās atkarības veidošana komandas dalībnieku vidū, un tas nozīmē uzticības, sociālā kapitāla un labu sadarbības apstākļu radīšanu. Tas ir grūtāk, nekā izklausās, jo cilvēkiem ir atšķirīgas personības, atšķirīga dzīves pieredze un dažādi personīgie mērķi, kurus viņi vēlas sasniegt.

Pilnu projekta "PLAYING 4 SOFT SKILLS"' izveidoto zinātnisko rakstu par Komandas darbu, dažādību un uzticēšanos atrodi  šajā saitē ⤵️
https://magazine.playing4softskills.eu/teamwork/teamwork/