A+
a-

UNESCO ASP

PIKC VALSTS SIA “RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS”

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ir UNESCO Asociēto skolu tīklā no 2018. gada. 
Tehnikuma izvēlētais darbības virziens projektā ir kultūrizglītība un vērtībizglītība.
Tehnikuma administrācija un izglītojamo pašpārvalde sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālā komisiju organizēja Baltijas valstu jauniešu forumu "Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019"
Izglītojamie piedalījās:

- seminārā «Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei»

- starptautiskā dzimtās valodas dienā

- starptautiskā miera dienā

- cilvēktiesību dienā u.c.

Skola lepojas ar audzēkņiem, kuri pārstāv tehnikumu konkursos, skatēs, pasākumos, un pasniedzējiem, kuri dalās savās zināšanās un dzīves pieredzē ar jauniešiem.

Skola lepojas ar sadarbības partneriem un atbalstītajām, kuri iegulda savu darbu tehnikuma attīstībā.

Skolas izvēlētais darbības virziens UNESCO Asociēto skolu projektā ir kultūrizglītība un vērtībizglītība. Tehnikuma audzēkņi apgūst dažādas profesijas, kā arī iegūst zināšanas, kas balstītas uz kultūrvēsturiskajām vērtībām, tālāk uztur un paši veido tradīcijas.

Par vērtīgāko ieguvumu UNESCO Asociēto skolu projektā skola uzskata iespēju iepazīt jaunus sadarbības partnerus, kā arī piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos.

RTRIT Unesco ASP pārstāvji:
Ludmila Ļevančuka, UNESCO ASP koordinators – , ludmila.levancuka@rtrit.lv ;
Marita Bogotā – vispārizglītojošo priekšmetu nodaļas vadītāja, marita.bogota@rtrit.lv ;  
 


UNESCO JAUNUMI

Metodiskais materiāls jauniešu kultūrpratības veicināšanai

Lai ļautu pilnveidot kultūrpratību un lai dotu prasmes ne tikai atrast informāciju par kultūru, bet arī kļūt par lietpratīgiem kultūras vērtību radītājiem, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Izglītības iniciatīvu centru ir radījusi ceļvedi – metodisku materiālu, kas skolotājiem kopā ar jauniešiem palīdzēs raudzīties pasaulē ar dziļāku izpratni par kultūru daudzveidības lomu tajā.

Aicinām ielūkoties šai ceļvedī un paraudzīties uz pasauli ar pateicību tiem skolotājiem, kuri iemāca vienu no svarīgākajām prasmēm pasaulē - prasmi sadzīvot.

Metodiskais materiāls pieejams šeit: 

https://www.unesco.lv/lv/media/1206/download?attachment


Pasaules lielākā mācību stunda

Līdz 17. novembrim aicinām jūs iesaistīties izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, kas šogad rosina izvērtēt paveikto globālo mērķu sasniegšanā un apgūt datpratību.

2023. gadā ir pagājusi puse no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai atvēlētā laika, kas ir iezīmēts ar 2030. gadu. Izmantojot sporta terminoloģiju, ir pienācis “puslaiks”, kurā izvērtēt līdz šim paveikto ceļā uz globālo mērķu sasniegšanu. Šogad akcijā izglītības iestādes var iesaistīties īstenojot divas mācību stundas. Mācību stunda “Puslaika apspriede” aicina skolēnus sagatavot stratēģiju un rīcības plānu, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, savukārt stunda “Kļūsti par faktu meistaru!” pēc “puslaikā” pārrunātā, aicina skolēniem spert nākamo soli un kļūt par faktu meistariem, kuri izmanto informāciju, lai īstenotu pārmaiņas. 

Lai piedalītos starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, ikviens skolotājs ir aicināts kopīgi ar skolēniem īstenot vienu vai abas no šī gada mācību stundām un dalīties ar foto vai video materiālu Facebook platformā, pievienojot atzīmes @PasaulesStunda#PasaulesStunda un #imaginewinning. Lai neviena stunda nepaliktu nepamanīta, lūdzam informēt UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju par tās norisi, rakstot uz e-pasta adresi programmas@unesco.lv un atsūtot saiti uz sociālo tīklu ierakstu.

Stundu plāni pieejami šeit: https://www.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-macibu-stunda

Plašāka informācija par akciju atrodama starptautiskajā vietnē: http://worldslargestlesson.globalgoals.org.


UNESCO nedēļa 2023 "No paaudzes paaudzē"

No 14.-21. oktobrim notiks UNESCO nedēļa 2023 "No paaudzes paaudzē", kas veltīta UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienai. Šīs nedēļas laikā sociālo tīklu platformās, galvenokārt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Facebook lapā, tiks publicēti dažādi materiāli saistībā ar Konvenciju un nemateriālā kultūras mantojuma sarakstiem pasaules un Latvijas mērogā.

Savukārt ikviens interesents ir aicināts 20. oktobra plkst. 20.00 piedalīties tiešsaistes erudīcijas spēlē “UNESCO viktorīna”. Spēli organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un erudīcijas spēļu rīkotājs “Lielā viktorīna”.  

Informācija atrodama par pieteikšanos un norisi atrodama šeit: https://www.unesco.lv/lv/jaunums/aicinam-piedalities-tiessaistes-erudicijas-spele-par-nematerialo-kulturas-mantojumu 

Informācija par nedēļas programmu atrodama šeit: https://www.unesco.lv/lv/jaunums/unesco-nedela-2023-aicina-izzinat-nematerialo-kulturas-mantojumu.


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu konference “Kultūrpratība sadarbībai: kopīgas valodas meklējumos”

Atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu un ANO Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi, aicinām Jūs uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu konferenci  “Kultūrpratība sadarbībai: kopīgas valodas meklējumos”.

Konferences priekšlasījumos meklēsim atbildes uz dažādiem ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu saistītiem jautājumiem, tai skaitā, kā kultūrpratība palīdz iekļauties sabiedrībā un var palīdzēt kopienas attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Konference norisināsies 2023. gada 19. oktobrī Siguldas novada kultūras centrā “Siguldas devons” no plkst. 11.00 – 17.00.

Lūgums reģistrēties dalībai konferencē līdz 12. oktobrim: https://ej.uz/unescovaloda


Projekts “Dabas uzņēmēji” aicina pedagogus pievērsties biomimikrijai

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts “Dabas uzņēmēji”, kas aicina skolēnus apgūt un izmantot biomimikriju savos projektos, ir izstrādājis jaunus materiālus skolotājiem, kas saistīti ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Materiāli veicina starpdisciplināru mācīšanos dabaszinātņu, sociālo zinātņu, dizaina un tehnoloģiju mācību jomās.

Vairāk par projektu šeit: https://natent.eu/lv


Skolotāji aicināti pieteikties EIT FOOD Educators padomes grupai

Līdz 27. oktobrim skolotāji aicināti pieteikties EIT Food Educators padomes grupai. Izglītības konsultatīvā padome veidota, lai atbalstītu tās darbu, veidojot centrālo punktu kapacitātes palielināšanai un augsta līmeņa mācību materiālu izveidei skolotājiem visā Eiropā. 

Vairāk par pieteikšanos un atlasi šeit: https://www.eitfood.eu/open-calls/foodeducators-teachers-board-selection


Baltijas valstu jauniešu forums "Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019"

Forums norisinājās no 2019. gada 20. līdz 21. septembrim Rīgā. Pirmajā dienā dalībnieki pulcējās VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums", savukārt otrajā dienā – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Projektu īsteno UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības iestādēm Baltijas valstīs un institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuru eksperti iesaistās foruma lekciju un nodarbību saturiskajā izstrādē. Foruma partneru un atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija; UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija; UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija; Zviedrijas vēstniecība Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, biedrība “Zaļā brīvība”, biedrība “FreeRiga” u.c.

Šajās divās dienās  pulcējās vidusskolas vecuma jaunieši no UNESCO Asociēto skolu tīkla Baltijas valstīs, kā arī izglītības iestādēm, kas regulāri iesaistās UNESCO projektu un aktivitāšu īstenošanā. Tā kā RTRIT ir arī UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībnieks, tad mums bija tas gods uzņemt viesus un organizēt pirmo pasākuma dienu. No katras skolas piedalījās ap 10 dalībniekiem, kas piedalījās lekcijās, radošajās darbnīcās, simulācijas spēlēs, kā arī iegūva zināšanas un prasmes, kā rīkot sociālas kampaņas.

Dienas laikā jauniešiem bija iespēja klausīties Zviedrijas karalistes vēstnieces Annikas Jaganderes ievadvārdos; Annas Zeibārtes, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas vadītājas, lekciju par Baltijas ceļa norisi un tā nozīmi, kā arī piedalīties Tomasa Gunnarssona (Zviedrija) meistarklasē par sociālo kampaņu vizuālās komunikācijas veidošanu pretī iekļaujošai sabiedrībai. Pasākuma turpinājumā visi klātesošie piedalījās Simulācijas spēle par vides izaicinājumiem Baltijas jūras klimata pārmaiņu kontekstā.

Otrā foruma diena notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur dalībnieki piedalījās Pētera Blūma un Jāzepa Bikšes lekcijās, par arhitektūras vērtībām un kultūras mantojuma saglabāšanas kampaņu veidošanu. Vēlāk dalībnieki darbojās nelielās tematiskās darba grupās par sociālajām kampaņām vērtību izpratnei un veicināšanai, apskatot tādas tēmas kā “Cilvēktiesības un migrācija”; “Globālais pārtikas ceļš”; “Mantojuma saglabāšana kā sociālās atbildības forma”.

Pēc jauniešu atsauksmēm, šis bija viens no interesantākajiem un saistošākajiem pasākumiem pēdējā laikā.

2019. gadā tiek atzīmēta 30. gadadiena kopš cilvēki trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – sadevās rokās, lai nevardarbīgā masu demonstrācijā parādītu valstu vēlmi pēc brīvības. Baltijas ceļa akcija šodien ir kā spilgts simbols idejām par valstiskumu un pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas spēj ietekmēt procesus kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Kā apliecinājums šīs akcijas nozīmei, kopš 2009. gada dokumentārās liecības no tās ir iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.


Komandu konkursa “Erudīts” fināls - noskaidroti uzvarētāji

2018. gada 9. maijā tehnikumā norisinājās RTRIT komandu konkursa “Erudīts”fināls, kurā piedalījās komandas “Rozetes”, “QWERTY”, “Overloka bērni”, “Praktikanti”, “Grinči”, “Paskāls”, “Latvietes”, “Līmes otiņas” un “Vienradži”.

 Atšķirībā no iepriekšējām sešām spēlēm, kurās iegūtie punkti tika summēti, šoreiz viss sākās no nulles. Pirmajā fināla spēlē pēc piecu kārtu izspēles no turpmākās cīņas izstājās komandas “Paskāls” un “Grinči”. Otrajā spēlē bija četras kārtas, pēc kuru rezultātiem mazāk punktu ieguvusī komanda “Līmes otiņas” sacentības neturpināja. Toties komandām: “Praktikanti”, “QWERTY” un “Rozetes” nācās atbildēt uz papildjautājumiem. Tos uzdeva UNESCO LNK pārstāve Ilze Dalbiņa. Sīvā cīņā pēc trešā papildjautājuma sacensības turpināja “Rozetes”.

Pēc otrās fināla spēles tika pasniegtas par iepriekšējo spēļu īpašajām kārtām. Nominācijā “RTRIT eksperti” garšīgu balvu saņēma “Līmes otiņas”. Nominācijā “Latvijas faktu eksperti” pie balvas tika “Overloka bērni”, bet īpašās kārtas nominācijā “UNESCO Pasaules mantojuma eksperti” balvu ieguva “QWERTY”.

Trešajā fināla spēle norisinājās kā komandu savstarpējie dueļi. Ilzes Dalbiņas laimīgā roka izlozēja pretinieces: “Overloka bērni”  : “Vienradži” un “ Latvietes” : “Rozetes”. Pēc 15 jautājumu atbildēm komandas “Overloka bērni” un “Latvietes” savā duelī zaudēja un tālāk sacentās par 3. vietu.

Kura komanda iegūs bronzas medaļas? To izšķīra divpadsmit tēmas, no kurām katra komanda varēja vienu tēmu atmest. Atbildot uz atlikušo desmit tēmu jautājumiem, ar rezultātu 5 : 1 uzvarēja “Overloka bērni” un ieguva 3. vietu, ceturtajā vietā – “Latvietes”.

Un nu, lielais fināls, cīņa par zeltu un RTRIT ceļojojošo kausu. Arī divpadsmit tēmas, divas tiek atmestas (šajā un spēlē par 3. vietu komandas draudzīgi vienojās , ka “Ķīmija” un “ UNESCO Pasaules mantojums” ir interesantas , bet bīstamas tēmas).

Pēc pārējo tēmu izspēles gana spraigā sacensībā ar rezultātu 5 : 3 uzvaru izcīna “Rozetes”, “Vienradžiem” – otrā vieta!

Paldies visām komandām par lielo interesi un aktīvu piedalīšanos konkursā un izglītojamo pašpārvaldei par atbalstu konkursa organizēšanā! Īpaša pateicība  UNESCO LNK par atbalstu un sarūpētajām balvām.

RTRIT izglītības metodiķe, UNESCO ASP skolas koordinatore  Anita Zaļaiskalne


Skolēni ANO modelēšanas spēlē meklē risinājumus ilgtspējīgai attīstībai

No 27. līdz 29. aprīlim Jüri, Igaunijā notika ANO modelēšanas spēle, kurā piedalījās jaunieši no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, Ekvadoras, Turcijas un Latvijas. Spraigās diskusijās par mediju brīvību, žurnālistu drošību, dzimumu līdztiesību un pirmiedzīvotāju tiesībām tika meklēti risinājumi nozīmīgiem sabiedrības izaicinājumiem. Konferencē tika runāts par vārda brīvības un maldīgas informācijas izplatīšanas kampaņu robežām, par kultūras ietekmi uz cilvēktiesību, īpaši sieviešu un bērnu tiesību, situāciju dažādās valstīs un miesassodu aizliegumu, kā arī par pirmiedzīvotāju kultūru daudzveidību. Kopumā ANO modelēšanas spēlē tika pieņemtas trīs rezolūcijas.

Latviju ANO modelēšanas spēlē kopā ar vairākiem citiem skolu audzēkņiem pārstāvēja arī divas meitenes no mūsu tehnikuma - Luīze Stare un Vlada Valērija Pihurevska. Lai piedalītos simulāciju spēlē, jaunieši bija izturējuši nacionālo atlasi un veikuši sagatavošanās darbus, parādot savas intereses un zināšanas diplomātiskajos jautājumos. Pieredze jaunajiem diplomātiem bija atšķirīga – dažiem no jauniešiem šī bijusi pirmā, bet dažiem jau piektā ANO modelēšanas spēle.

ANO modelēšanas spēlei ir vairāki mērķi. Pirmkārt, šis projekts informē jauniešus par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, iepazīstina ar ANO sistēmu, UNESCO un citu ANO aģentūru darbu. Otrkārt, šī spēle iesaista jauniešus pasaules problēmu risināšanā un attīsta līderības, sadarbības, argumentācijas un retorikas prasmes.

ANO modelēšanas spēli organizē UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Projekta aktivitātes Latvijā atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Zviedrijas vēstniecība Latvijā u.c. partneri.


RTRIT izglītojamo komandu konkursa “Erudīts” sestā spēle

Laiks paskrējis gluži nemanot: šķiet, tikko bija komandu konkursa “Erudīts” pirmā spēle, bet klāt jau 19. aprīlis un sestā, noslēdzošā spēle pirms lielā fināla. Sešu spēļu maratons nebija viegls, bet cerības uz fināla astotnieku saglabāja vismaz 14 komandas. 19. aprīlī 12 komandas startēja izšķirošajā cīņā par iekļūšanu finālā.

Pirmā kārta: dažādi jautājumi. Ar tiem vislabāk veicās komandai “Līmes otiņas”, turpat blakus arī “QWERTY” un “Latvietes” ar 6 punktiem. Otrā kārta tradicionāli veltīta kādai no tehnikuma nodaļām. Šoreiz var gavilēt viesmīlības pakalpojumu nodaļa, bet labāko rezultātu (8 punkti) kārtā ieguva “Praktikanti” no “brālīgās” ēdināšanas pakalpojumu nodaļas. Trešā ir vizuālā kārta, šoreiz jāatpazīst logotipi. Šeit triumfē “Vienradži” ar 6 punktiem. Ceturtā kārta – “Latvijai 100”: jautājumi par Latviju, pie kam visdažādākie, ar kuriem veiksmīgāk galā tika “Līmes otiņas”, iegūstot 7 punktus. Ar 6 punktiem uz papēžiem mina “Praktikanti”, “Latvietes”, “Overloka bērni” un “Rozetes”. Piektā kārta arī tematiska - “UNESCO Pasaules mantojums”. Laikam jautājumi iegadījušies grūtāki, jo kopumā punktu skaits nav liels. Bet komanda “Līmes otiņas” parāda, ka ir vērtīgi mērķtiecīgi gatavoties tēmām un uzrāda absolūti labāko rezultātu šajā kārtā – 8 punkti.

Un tā, 12 komandu konkurencē sestās spēles uzvarētāju laurusplūca komanda “Līmes otiņas” no IN 17 grupas, kura pēdējās spēlēs uzrāda arvien lielāku progresu!

Kopvērtējumā pēc sešām spēlēm pirmajā vietā “Overloka bērni”,TA15 grupa!

Otrajā “QWERTY”, TJ16 – 1/ 2 grupa, bet trešajā – “Rozetes”, LT17 – 1/ 2 grupa.

Kā izrādījās pēc sestās spēles, komandas “Paskāls” un “Latvietes” ieguva vienādu punktu skaitu, tas nozīmē, ka lielajā finālā sacentīsies deviņas komandas. Paldies visām komandām par lielo interesi un aktīvu piedalīšanos konkursā! Īpaša pateicība tām komandām, kuras izturēja visu sešu spēļu maratonu, kopumā atbildot uz 300 jautājumiem! Paldies izglītojamo pašpārvaldei par atbalstu konkursa organizēšanā!

RTRIT komandu konkursa “Erudīts” fināls notiks 2018. gada 9. maijā.

 

RTRIT izglītības metodiķe, UNESCO ASP skolas koordinatore  Anita Zaļaiskalne


RTRIT audzēkņi piedalās ANO modelēšanas spēles sagatavošanas pasākumā

Piektdien, 23. martā Zviedrijas vēstniecībā, Rīgā, mūsu audzēkņi piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) modelēšanas spēles sagatavošanas pasākumā. Tajā pulcējās jaunieši no 11 Latvijas vietām – Kuldīgas, Riebiņiem, Valmieras, Ozolniekiem, Ādažiem, Cēsīm, Rēzeknes, Pļaviņām, Jaunsilavas, Brocēniem un Rīgas. Spēle norisināsies aprīļa beigās Igaunijā, Tallinā.

“ANO modelēšanas spēles tiek rīkotas, lai jaunieši apspriestu cilvēces attīstībai nozīmīgus jautājumus, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.  Šis projekts jau vairākus gadus veiksmīgi norisinās Latvijā, Igaunijā un Ukrainā, veicinot pieredzes apmaiņu un sadarbību,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa. Latvijā aktivitāti organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Sagatavošanās pasākumā jaunieši iepazinās ar ANO sistēmas pamatprincipiem, Ģenerālās asamblejas darbu un Latvijas pieredzi tajā. Jaunieši stiprināja argumentēšanas prasmes, kā arī uzzināja vairāk par šogad izvirzītajām projekta tēmām: sieviešu un bērnu tiesībām, mediju drošību un medijpratību, pirmiedzīvotāju valodām, valodu daudzveidību un aizsardzību. Tostarp šogad pasākuma laikā tika prezentēta Marka Ablija populārzinātniskā grāmata „Tā viņi te runā. Ceļojumi pa apdraudētām valodām”. Iepriekšminētās tēmas cieši saistītas ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kurus ANO Ģenerālajā asamblejā 2015. gada 25. septembrī ar rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” apstiprināja 193 valstis, tostarp Latvija.

Pasākumā uzstājās Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, profesore Ina Druviete, Centra “Marta” Jaunatnes programmu vadītājaMadara Mazjāne-Kokina, Vidzemes Augstskolas pētnieki – docente Solvita Denisa Liepnieceun docents Jānis Buholcs, kā arī projektu vadītāja Debašu līderu skolā "Quo Tu domā?" Sintija Tarasova.

Šis pasākums tika rīkots ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu ministrijas, Zviedrijas vēstniecības Latvijā un Latviešu valodas aģentūras atbalstu.

Informāciju sagatavojusi:

Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante


Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītojamo komandu konkursa “Erudīts” otrā spēle

Iesildījušās pēc pirmās spēles, 2018. gada 7. februārī tehnikuma aktu zālē uz otro spēli pulcējās 21 komanda. Otrās spēles jautājumi veismīgāki izrādījās komandai “Overloka bērni”, kura uzvarēja ar ievērojamu pārsvaru, vislabāk tiekot galā gan ar dažādiem jautājumiem, gan ar jautājumiem par modes, stila un interjera dizaina nodaļu, kā arī jautājumos par Latviju, kas vairākām komandām izrādījās klupšanas akmens. Šajā spēlē UNESCO Pasaules mantojuma objektus atpazina un pareizās atbildes uz 6 no 10 jautājumiem atrada komandas “ Overloka bērni”, “Tieši mērķī” un “Čikitas”.

Kopvērtējumā pēc divām spēlēm līderi ir “Overloka bērni”, šī brīža astoņu labāko komandu vidū ir “Vienradži”, “QWERTY”, “Rozetes”, “Tieši mērķī”, “Paskāls”, “Grinči” un “Viktorija”.

Pārējām komandām ir iespēja situāciju mainīt, jo visu spēļu rezultāti tiek summēti, un to, kuras komandas būs līderu astotniekā, noteiks pēc septītās spēles.

Paldies visām komandām par lielo interesi un aktīvu piedalīšanos konkursā un izglītojamo pašpārvaldei par atbalstu konkursa organizēšanā!

Konkursa trešā spēlē notiks 2018. gada 22. februārī.

 

RTRIT izglītības metodiķe, UNESCO ASP skolas koordinatore  Anita Zaļaiskalne


RTRIT izglītojamo komandu konkursa "Erudīts" pirmā spēle

Dots starts Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītojamo komandu konkursam“Erudīts”

Viena no tehikuma tradīcijām ir izglītojamo komandu konkurss “Erudīts” un cīņa par ceļojošo kausu. 2018. gada janvārī ar 22 komandas ar skanīgiem un radošiem nosaukumiem uzsāka sacensību maratonu (septiņas savstarpējās spēles), tajā skaitā pagājušā gada uzvarētāji komanda “Vienradži”. Konkursa dalībnieku vidū ir deviņas pirmo kursu komandas, arī otrie un trešie kursi skaita ziņā neatpaliek.

Šogad konkursa reglamentā ir daži jaunievedumi. Tā katrā spēlē viena kārta ir veltīta UNESCO Pasaules mantojuma objektiem. Pirmajā spēlē ar šiem jautājumiem visveiksmīgāk tika galā komanda “QWERTY”, iegūstot 7 no 10 punktiem. Pārējo kārtu tematika bija saistīta gan ar atbildēm uz dažādiem jautājumiem, gan tradicionālo tehnikuma nodaļu un tajās apgūstamo profesionālo zināšanu “apspēlēšanu”. Protams, Latvijas lielajā jubilejā tika iekļauta tēma par Latviju. Vizuālā kārta par dzīvniekiem šoreiz izrādījās visvieglākā, tajā punktu birums lielāks.

Pirmajā spēlē uzvaras laurus plūca komanda “Vienradži”, apliecinot apņēmību tikt uzvarētāju godā otro reizi.  Jāteic, ka pārējās komandas bija gana sīvas konkurentes, un  rezultāti ir visai blīvi. Ja fināls notiktu pēc pirmās spēles, tajā sacenstos desmit komandas, nevis astoņas.

Kā jau minēts, konkursā līdz finālam ir septiņas spēles, tā ka neko nav nokavējušas komandas, kuras bija pieteikušās, bet uz pirmo spēli neieradās. Spēļu rezultāti tiek summēti, un to, kuras komandas būs līderu astotniekā, noteiks pēc septītās spēles.

Paldies visām komandām par lielo interesi un aktīvu piedalīšanos konkursā! Īpaša pateicība par palīdzību konkursa organizēšanā izglītojamo pašpārvaldei.

 Visi interesenti  gaidīti konkursa otrajā spēlē 2018. gada 7. februārī!

 

 

 

RTRIT izglītības metodiķe, UNESCO ASP skolas koordinatore  Anita Zaļaiskalne