A+
a-

Ārpusstundu pasākumu plāni

Ārpusstundu pasākumu plāni 2022./2023. mācību gadam

Pasākumu plāns 2023.gada DECEMBRIS

Pasākumu plāns 2023.gada DECEMBRIS

Pasākumu plāns 2023.gada NOVEMBRIS

Pasākumu plāns 2023.gada NOVEMBRIS

Pasākumu plāns 2023.gada OKTOBRIS

Pasākumu plāns 2023.gada OKTOBRIS

Pasākumu plāns 2023.gada SEPTEMBRIS

Pasākumu plāns 2023.gada SEPTEMBRIS