A+
a-

Prezentēšanas prasmju un publiskās uzstāšanās darbnīca, “Efektīva pārdošana"

Prezentēšanas prasmju un publiskās uzstāšanās darbnīca, “Efektīva pārdošana”

Prasme veiksmīgi uzstāties auditorijas priekšā un prasme runāt mūsdienās jebkurā jomā iegūst arvien lielāku vērtību. Prezentācijas prasme ir ļoti nozīmīga ikvienam darbiniekam, jo no tā, cik efektīvi “pārdosiet” sevi, būs atkarīgs arī jūsu tēls citu acīs un tas, vai sadarbības partneriem būs vēlme sadarboties. Jo kā zināms, interesantas uzstāšanās, kuras potenciālie darba devēji, klienti un vienkārši klausītāji atceras ilgi, tiek augsti vērtētas. 

Darbnīcas tēmas :

  • Publiskās uzstāšanās plānošana.
  • Mērķtiecīgas un pārliecinošas publiskās uzstāšanās pamatprincipi.
  • Runātāja lomas un raksturi. Kā izvēlētie īsto?
  • Ko darīt pirmajās sekundēs “uz skatuves”.
  •  “Iesildīšanās”- kontakta veidošana ar auditoriju
  • “Špikeris “ fokusa nepazaudēšanai.
  • Uzstāšanās noslēgums kā aicinājums rīcībai
  • Pārliecināts individuālais tēls – nozīmīgs faktors komunikācijas procesā 
  • Kā atbildēt uz jautājumiem ?

Nodarbība iespējama tikai klātienē un grupās, kas tiek organizētas audzināšanas nodarbību laikā.

Grupu nodarbību dalībniekus var pieteikt grupu audzinātāja/s izmantojot zemāk norādīto pieteikuma formu.