A+
a-

Konsultāciju grafiks

Pedagogu konsultāciju grafiks VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE priekšmeti 2021./2022.m.g. 2.semestris

Konsultāciju grafiks vispārizglītojošos priekšmetos 20212022_2sem.pdf

Pedagogu konsultāciju grafiks PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN ĒDINĀŠANAS nodaļā 2021./2022. m.g.

Konsultāciju grafiks Pārtikas ražošanas un ēdināšanas nodaļa_2sem.pdf

Pedagogu konsultāciju grafiks TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS UN KOMERCZINĪBU nodaļā 2021./2022.m.g.

Konsultāciju grafiks Tūrisma, Viesmīlības un Komerczinību nodaļa