A+
a-

Konsultāciju grafiks

Pedagogu konsultāciju grafiks VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE priekšmeti 2023./2024.m.g.

Konsultāciju grafiks vispārizglītojošos priekšmetos 2023./2024.pdf

Pedagogu konsultāciju grafiks PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN ĒDINĀŠANAS nodaļā 2023./2024. m.g.

Konsultāciju grafiks Pārtikas ražošanas un ēdināšanas nodaļa

Pedagogu konsultāciju grafiks TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS UN KOMERCZINĪBU nodaļā 2023./2024.m.g.

Pedagogu konsultāciju grafiks TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS UN KOMERCZINĪBU nodaļā 2023./2024.m.g.