A+
a-

Individuālās un grupu darba interviju simulācijas

Individuālās darba intervijas simulācijas

Individuālo darba intervijas simulāciju dalībnieki karjeras izglītības vadītāja vadībā izspēlēs dažādas ar darba pārrunām saistītās situācijas un izmēģinās gan darba meklētāja, gan darba devēja „lomas”, lai praktiski sagatavotos prakses/starptautisko atlases komisijas/ darba intervijām.

Tiks analizētas dažādas darba pārrunu situācijas, kā arī, kļūdas, kuras darba/prakses meklētāji visbiežāk pieļauj sarunās ar prakses/darba devējiem un pieteikuma dokumentu sagatavošanā.

Darba pārrunu treniņu dalībnieki varēs noskaidrot savas stiprās un vājās komunikācijas īpašības, uzzināt, kādas prasmes vēl ir jāpilnveido.

Individuālās darba intervijas simulācijas var notikt arī  tiešsaistē Microsoft Teams

komunikāciju platformā vai klātienē Rīgā, iepriekš piesakoties izmantojot zemāk norādīto pieteikuma formu.

  Grupu darba interviju simulācijas

Grupu darba intervijas simulācijas tiek organizētas audzināšanas nodarbību laikā.

Grupu simulācijai dalībniekus var pieteikt grupu audzinātāja/s izmantojot zemāk norādīto pieteikuma formu.

Iespējamo simulāciju veidi:

1. Tradicionālā darba intervija

Dalībnieki karjeras izglītības vadītāja vadībā izspēlēs dažādas ar darba pārrunām saistītās situācijas īsu etīžu formā un izmēģinās gan darba meklētāja, gan darba devēja „lomas”, lai praktiski sagatavotos prakses/starptautisko atlases komisijas/ darba intervijām.

Tiks analizētas dažādas darba pārrunu situācijas, kā arī, kļūdas, kuras darba/prakses meklētāji visbiežāk pieļauj sarunās ar prakses/darba devējiem un pieteikuma dokumentu sagatavošanā.

Grupu pārrunu treniņu dalībnieki varēs noskaidrot savas stiprās un vājās komunikācijas īpašības, uzzināt, kādas prasmes vēl ir jāpilnveido.

2. Grupu intervija “Vērtēšanas centrs”

Kas ir vērtēšanas centrs?

Vērtēšanas centrs jeb novērtēšanas diena ir starptautiskā biznesa vidē izplatīta kandidātu atlases forma, kas sastāv no uzdevumu un aktivitāšu kombinācijām, lai pārbaudītu jūsu piemērotību izsludinātajai vakancei. Jums būs iespēja demonstrēt plašāku prasmju klāstu, nekā jūs būtu spējuši tradicionālās klātienes vai attālināto intervijas laikā. Vērtēšanas centri, kas tiek rīkoti kā personāla atlases posms, bieži ir lielo pretendentu atlases procesa pēdējais posms. Parasti darba vidē jums kā kandidātam pievienosies seši līdz astoņi citi kandidāti, taču mācību nodarbībā mācību grupas izglītojamie tiks iedalīti vairākās grupās viena uzdevuma izpildei, lai novērtētu katra dalībnieka prasmes.

Kandidātam kurš piedalās atlases procesā “Vērtēšanas centrs” ir svarīgi koncentrēties uz savu sniegumu, jo katrs kandidāts tiek vērtēts individuāli.