A+
a-

BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors 2019-1-LT01-KA202-060530

2019./2020. mācību gadā VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" uzsāk dalību projektā BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors. Projekts tiks īstenots 2 gadus sadarbībā ar Tartu profesionālās izglītības centru un Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības mācību centru, Projekta mērķis ir izstrādāt instrumentus – rokasgrāmatu, nolikumu un vērtēšanas kritērijus vietējo, nacionālo un Baltijas konkursiem ēdināšanas (pavāru un konditoru) un pārtikas rūpniecības izglītības programmu audzēkņiem.
 
Projekta koordinators: Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības mācību centrs www.mpcentras.lt


Ar prieku paziņojam, ka Erasmus+ projekts "BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors 2019-1-LT01-KA202-060530" ir saņēmis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas apbalvojumu - "European Innovative Teaching Award 2022"


Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors ir veiksmīgi noslēgts. Projetā izstrādātie intelektuālie rezultāti - Baltijas Skills konkursa organizēšanai ir pieejami šeit:

  • Konkursa organizēšanas vadlīnijas IO1
  • Konkursa noteikumi IO2
  • Vērtēšanas kritēriji IO3

The Erasmus+ strategic partnership project BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors has been successfully concluded. The intellectual results developed in the project - for the organization of the Baltic Skills competition are available here:

  • Guidelines for the organization of the competition IO1
  • Contest rules IO2
  • Evaluation criteria IO3

MANUAL FOR COMPETITION ORGANIZATION

MANUAL FOR COMPETITION ORGANIZATION

COMPETITIONS RULES

COMPETITIONS RULES

EVALUATION GUIDELINES

EVALUATION GUIDELINES


Seminārs-Degustācija veiksmīgi noslēdzies

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā norisinājās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “BALTIC VET Skills Competition in Catering and Food Industry Sectors" rezultātu izplatīšanas seminārs “Jaunie un tradicionālie produkti profesionālo prasmju konkursos”.

Semināra laikā Projektu daļas vadītājas vietniece ZaneSaukāne un Direktores vietniece Dana Baltuseviča iepazīstināja ar Baltic Skills konkursa organizēšanas vadlīnijām, konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem, kas bija izstrādāti partnerības projekta ietvaros.

Savukārt, nozares pārstāvji dalījās pieredzē par dalību profesionālajos konkursos, veiksmīgu audzēkņu atlasi, sagatavošanu un vērtēšanu no žūrijas skatu punkta.

Semināra ietvaros notika vairākas meistarklases – degustācijas, iepazīstot jaunumus dzērienu un produktu piedāvājumā, kā arī jaunus gatavošanas un pasniegšanas veidus.  

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums pateicas par atbalstu Guntai Dukai no “Maiznieku biedrības”, Restorānu vadības ekspertei Inesei Vicupai, Lyre’s vēstniekam Latvijā Andrim Reizenbergam, RTRIT skolotājai Inesei Bedeicei, “Siera klubs” vadītājai Vandai Davidanovai, Restorāna “Entresol” šefpavāram Raimondam Zommeram un Restorāna “3 Pavāri” šefpavāram Pāvelam Skopam.

Pasākums norisinājās Erasmus+ projekta “BALTIC VET Skills in Competition in Catering and Food Industry Sectors” 2019-1-LT-KA202-060530 ietvaros.


Metodiskā diena RTRIT

Metodisko materiālu izstrāde un pedagogu profesionālās pilnveides iespējas RTRIT īstenotajos ERASMUS+ projektos, ar šādu tēmu par aktuālajiem ERASMUS+ partnerības projektiem un pedagogu iespējām tehnikuma metodiskās dienas ietvaros 28.12.2021. piedalījās Projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un Projektu vadītājs Artūrs Homins .

Prezentācijas laikā RTRIT un citu Latvijas profesionālo skolu pedagoģiskais personāls, kā arī sadarbības uzņēmumu (prakses vietu) pārstāvji uzzināja par starptautiskās sadarbības virzieniem,, starptautiskās sadarbības un mobilitātes projektiem kurus realizē RTRIT.

Ņemot vērā mērķauditoriju un tās ieinteresētību RTRIT profesionālās izglītības attīstības veicināšanas virzienā  projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne prezentēja dalībniekiem Erasmus + stratēģiskās partnerības projektu: "BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors" Nr. 2019-1-LT01-KA202-060530. Projekta mērķis ir izveidot Baltijas līmeņa konkursu ēdināšanas (pavāru, konditoru/ maiznieku) un pārtikas rūpniecības (gaļas produktu izgatavotājs) izglītības programmu audzēkņiem.

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" uzsāka dalību projektā BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors 2019./2020. mācību gadā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Tartu profesionālās izglītības centru un Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības mācību centru. Prezentācijas laikā Zane Saukāne paziņoja projekta lolotā konkursa "BALTIC VET Skills" norises laiku - 2023 gadā.


Darbs pie ERASMUS + PROJEKTA "BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors" neapstājas.

ERASMUS+ projekts "BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors" turpinās.

2021.gada janvārī tiešsaistē notika otrā projekta sanāksme. Projekta partneri un iesaistītie skolotāji virtuāli aizceļoja uz Igaunijas pilsētu Tartu, iepazinās gan ar pilsētu, gan izglītības sistēmu, gan Tartu VEC projekta partnerskolu. Virtuālās tikšanās laikā projekta partneri vienojās par tālāko darbu projektā, pielāgojot to jaunajiem apstākļiem.

Maijā un jūnijā visu skolu profesionālās izglītības skolotāji tiksies atsevišķās darba grupās, lai izstrādātu kritērijus konkursa nominācijām – pavārs, konditors/ maiznieks un gaļas produktu izgatavotājs.

Šobrīd, projektā jau ir izstrādāta Baltic VET Skills konkursa rokasgrāmata un norit aktīvs darbs pie konkursa nolikuma un vērtēšanas kritēriju izstrādes.

Ierobežojumu dēl, diemžēl nav iespējams noorganizēt klātienes tikšanos ar Baltijas valstu kolēģiem, tāpēc tiek izmantoti mūsdienīgi līdzekļi – tiešsaistes tikšanās veidā. Visas iesaistītās puses ar nepacietību gaida iespēju satikties klātienē un apspriest tālāko projekta darbību. Projekta ietvaros, jūnijā bija plānota partneru sanāksme Rīgā, kura tika pārcelta uz 2021./2022. mācību gada sākumu.

Pēc visu trīs partneru pieprasījuma, projekts tika pagarināts līdz 2022. gada februārim, lai projektā iesaistītajiem partneriem būtu iespēja klātienē rīkot starptautisku profesionālo konkursu, kurā audzēkņiem būtu iespēja demonstrēt apgūto meistarību.

Projekta mērķis ir izveidot Baltijas līmeņa konkursu ēdināšanas (pavāru, konditoru/ maiznieku) un pārtikas rūpniecības (gaļas produktu izgatavotājs) izglītības programmu audzēkņiem.