A+
a-

Sadarbība

AEHT (Eiropas tūrisma un viesmīlības skolu asociācija) ir starptautiska nevalstiska organizācija, kurai Eiropas Komisijā ir konsultatīvs statuss.

Asociācijas primārais mērķis ir veicināt Eiropas dimensiju tūrisma un viesmīlības skolās. Sadarbība tiek īstenota, attīstot komunikāciju starp profesionālās izglītības iestādēm, izplatot informāciju par aktualitātēm un inovācijām tūrisma un viesmīlības nozarēs, apkopojot un izplatot labās prakses piemērus, īstenojot pedagogu un audzēkņu pieredzes un prakses projektus, izplatot jaunus mācību metodiskos materiālus un mācību metodes, organizējot starptautiskos profesiju konkursus, tematiskus pasākumus un seminārus attīstot sadarbību starp izglītības iestādēm un nozaru darba tirgu.

AEHT ir dibināta 1988. gadā un šobrīd tās biedru skaits pārsniedz 400 iestādes no 40 pasaules valstīm. AEHT darbību koordinē valde, kuru veido nacionālie pārstāvji no katras dalībvalsts. Latviju organizācijā pārstāv Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma valdes locekle-direktore Ilze Ločmane.

Sīkāka informācija: http://www.aeht.eu/en/


CHASE (Eiropas viesnīcu un viesmīlības skolu apvienība) ir nevalstiska organizācija, kuru veido profesionālās izglītības iestādes. Organizācijas primārais mērķis ir īstenot kvalitatīvas audzēkņu ilgtermiņa mobilitātes Erasmus+ programmas projektu ietvaros.

CHASE ir dibināta 1990. gadā un apvieno 19 profesionālās izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm. CHASE darbību koordinē valde, kuras priekšsēdētāja ir Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne.

Sīkāka informācija: http://www.chaseeducation.org/


Sadarbība ar Viljandi profesionālās izglītības centru Igaunijā

COVID-19 izraisītām globālajām pārmaiņām neapšaubāmi ir liela ietekme uz starptautisko sadarbību, ko sevišķi var izjust īstermiņā, tomēr šis laiks ļauj paraudzīties uz tuvākajām...

Mūsu tehnikumā savu mācību un praktisko Erasmus+ mobilitāti iziet nevalstiskās organizācijas CHASE partneru skolas izglītojamie no Turcijas

No 23.02.2020. - 22.05.20. Rīgas  Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā savu mācību un praktisko Erasmus+ mobilitāti iziet nevalstiskās organizācijas CHASE partneru Etiler...

Erasmus+ mobilitāti RTRIT iziet nevalstiskās organizācijas CHASE partneri no Turcijas.

No 23.02.2020. - 22.05.20. VSIA PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā savu mācību un praktisko Erasmus+ mobilitāti iziet nevalstiskās organizācijas C.H.A.S.E. partner...

Nīderlandes jaunieši caur informatīvajām lekcijām un nozares organizāciju vizītēm Latvijā apguva tūrismu Latvijā

Lekciju cikla ietvaros 10 jaunieši no Nīderlandes, no ROCvA – MBO College Airport, divu nedēļu laikā (03.02.20. - 14.02.20.) tika iepazīstināti ar Latvijas vēsturi, valodu,...

ROCvA – MBO College Airport no Nīderlandes apgūst lekciju ciklu "Tūrisma produkts un tā veidošana Latvijā" mūsu izglītības iestādē

Ar Erasmus+ programmas projekta atbalstu ROCvA – MBO College Airport no Nīderlandes caur informatīvajām lekcijām un nozares organizāciju vizītēm Latvijā apgūst tūrisma produkta...

RTRIT Projektu nodaļa Starptautiskajā nevalstiskās organizācijas C.H.A.S.E. ikgadējā konferencē, Turcijā

Laikā no 5. novembra līdz 8. Novembrim Turcijā pilsētā Tekirdag, norisinās Starptautiskās nevalstiskās organizācijas C.H.A.S.E. ikgadējā konference. VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās...

NordPlus projekta dalībnieki atgriežas no Klapēdas

NordPlus Junior projekta “Creating A Successful Future” Nr. NPJR-2019/10282  ietvaros VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 20 dažādu mācību programmu un...

Erasmus+ studenti kopā ar 3 mūsu tehnikuma audzēkņiem apmeklēja fonda "Viegli" izveidoto Ziedoņa klasi

3.oktobrī Erasmus+ studenti kopā ar 3 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņiem un Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļas vadītāju Maritu Bogotā apmeklēja...

Jauniešu delegācija no Turcijas skolas Bursa Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Šī mācību gada noslēgumā jaunieši no Turcijas skolas Bursa Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus+ projekta “Innovatıve And Creatıve Practıces Inthe Tourısm...

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu apciemo delegācija no ĶĪNAS

29.05. VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" sagaidīja augsti godāto delegāciju no Ķīnas, kuras sastāvā bija Ķīnas Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības...