A+
a-

Boosting Culinary Education and Training Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266

Boosting Culinary Education and Training

Angļu valodas prasmes kļūst aizvien svarīgākas Eiropas darba tirgū, tostarp gastronomijas jomā. Darbs ēdināšanas nozarē nereti iekļauj saziņu ar klientiem un kolēģiem no citām valstīm. Multikulturālā vidē var rasties pārpratumi valodas nezināšanas dēļ. Profesionālo terminu pārzināšana ļauj personālam precīzi un efektīvi sazināties, nodrošinot uzdevumu ātru un precīzu izpildi, un veidojot komandas sajūtu. Tas uzlabo uzņēmuma un skolas reputāciju, un ļauj piedalīties starptautiskos kulināros notikumos. 

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir papildināt iesaistīto skolu gastronomijas mācību programmas ar CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi, integrējot profesionālo angļu valodu profesionālajos mācību priekšmetos un piedāvāt jaunas iespējas profesionālajai pilnveidei gastronomijas izglītības jomā. 

Projekta ieviešana:

Projekta īstenošanas laikā iesaistīto skolu pedagogi tiks aicināti uz trīs apmācību pasākumiem, ar mērķi uzlabot angļu valodas prasmes un apgūt CLIL metodi:  

 • Pirmais mācību pasākums, kura laikā dalībnieki pilnveidos angļu valodas zināšanas un veidos izpratni par ilgtspēju profesionālajā izglītībā gastronomijas izglītības programmās. Šajā mācību pasākumā būs dažādas aktivitātes, kas vērstas uz starpkultūru izpratnes veicināšanu  
 • Otrais pasākums ietvers profesionālo angļu valodu un ilgstpējīgas metodes gastronomijas izglītības programmās. Šajā mācību pasākumā būs dažādas aktivitātes, lai pilnveidotu savstarpējo kultūras izpratni.
 • Noslēdzošais mācību pasākums, kurā skolotāji apgūs CLIL metodi un, gatavojot Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas tradicionālos ēdienus, pielietos bezatkritumu pieeju. 

Sagaidāmie projekta rezultāti:

 • Ilustrēta gastronomijas, ilgtspējas un zaļās pieejas terminu elektroniskā vārdnīca Latviešu-Lietuviešu-Igauņu-Ukraiņu-Angļu valodās
 • Digitāli mācību materiāli profesionālās angļu valodas apguvei. Materiāli būs aizpildāmi ar CLIL metodi un tiks pielāgoti profesionālās izglītības sektora vajadzībām
 • Mācību platforma, kas, apkopojot visus mācību materiālus un digitālo vārdnīcu, sniegs pieeju visiem projektā izstrādātajiem resursiem vienuviet

Projekta numurs: 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266 

Projekta īstenošana:

 • 01/10/2023 – 31/03/2026

Projekta koordinators:

 • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (LV)

Projekta partneri:

 • Business and Hospitality Training Centre VESK (LT)
 • Tartu Vocational College VOCO (EE)
 • Lviv Professional College of Hospitality, Tourism and Restaurant service (UA)
 • Chernivtsi High School of Commerce of State University of Trade and Economics (UA)

Projekta kontaktpersona:

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne, zane.saukane@rtrit.lv


Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai VIAA (Valsts Izglītības un attīstības aģentūra) uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne piešķīrēju iestādi nevar saukt pie atbildības par tiem.

Ir noslēgusies “English Language and Sustainability” mācību aktivitāte.

Mācību aktivitātes laikā skolotajiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas bija iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas, veidot izpratni par ilgtspēju profesionālajā izglītībā gastronomijas izglītības programmās. 

Mācību aktivitātes dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādos mācību izbraukumos un mācību nodarbībās. Kuru laikā skolotājas ieguva ne tikai vērtīgas zināšanas, bet arī iepazinās ar citu valstu tradicionāliem ēdieniem.

Mācību aktivitātēs piedalās skolotāji no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Business and Hospitality Training Centre VESK, Tartu Vocational College VOCO, Lviv Professional College of Hospitality, Tourism and Restaurant service un Chernivtsi High School of Commerce of State University of Trade and Economics.

Tehnikumu, mācību aktivitātē pārstāv profesionālās izglītības skolotājas Inese Bedeice, Irina Duvanova, Ligita Šefere, Līga Rugāja un Līga Broža.

Mācību aktivitāte norisinās Erasmus+ projekta Boosting Culinary Education and Training Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266 ietvaros, Viļņā, no 18. - 22.martam


Aktīvi turpinās “English Language and Sustainability” mācību aktivitātes. 

Mācību programma ir ļoti plaša un bagāta. Skolotāji jau ir prezentējuši savas valsts tradicionālos ēdienus, apmeklējuši Halles tirgu un piedalījušies intensīvā apmācībā, kā arī piedalījušies citos mācību braucienos un nodarbībās. 

Mācību laikā skolotājiem ir iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas un veidot izpratni par ilgtspēju profesionālajā izglītībā gastronomijas izglītības programmās. Kā arī mācību aktivitātes  dažādas aktivitātes, kas vērstas uz starpkultūru izpratnes veicināšanu

Mācību aktivitātēs piedalās skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas.

Tehnikumu, mācību aktivitātē pārstāv profesionālās izglītības skolotājas Inese Bedeice, Irina Duvanova, Ligita Šefere, Līga Rugāja un Līga Broža.

Projekta mērķis ir papildināt iesaistīto skolu kulinārijas mācību programmas ar CLIL (angļu val. Content and Language Integrated Learning - CLIL), integrējot profesionālo angļu valodu profesionālajos mācību priekšmetos un nodrošinot jaunas profesionālās pilnveides iespējas kulinārijas izglītības jomā.

Mācību aktivitāte norisinās Erasmus+ projekta Boosting Culinary Education and Training Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266 ietvaros, Viļņā, no 18. - 22.martam.


Veiksmīgi noslēgusies pirmā mācību aktivitātes “English Language and Sustainability” diena, kas paredzēta profesionālās izglītības skolotājiem.

Mācību aktivitātes sākumā, dalībniekus sveica VESK direktors Saulius Zybartas, vēlāk, RTRIT Starptautiskā sadarbības centa vadītāja Zane Saukāne, vadīja mācību aktivitātes un iepazīstināja projekta dalībniekus ar sagaidāmajiem mācību rezultātiem. Savukārt, projektā iesaistīties skolotāji prezentēja pašu gatavotus vai labi pazīstamus savas pārstāvētās valsts ēdienus. Skolotāji, klātienes mācību aktivitātei bija gatavojušies jau iepriekš, tiekoties 2 tiešsaistes mācību sesijās. Tehnikumu, mācību aktivitātē pārstāv profesionālās izglītības skolotājas Inese Bedeice, Irina Duvanova, Ligita Šefere, Līga Rugāja un Līga Broža.

Projekta galvenais mērķis ir papildināt iesaistīto skolu gastronomijas mācību programmas ar CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi, integrējot profesionālo angļu valodu profesionālajos mācību priekšmetos. Projekta ietvaros tiks izstrādāta ilustrētā gastronomijas, ilgtspējas un zaļās pieejas terminu elektroniskā vārdnīca Latviešu-Lietuviešu-Igauņu-Ukraiņu-Angļu valodās, kā arī digitāli mācību materiāli profesionālās angļu valodas apguvei, kā arī mācību platforma, kas apkopos mācību materiālus un digitālo vārdnīcu.

Mācību aktivitāte norisinās Erasmus+ projekta Boosting Culinary Education and Training Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266 ietvaros, Viļņā, no 18. - 22.martam.

#projectbce#projectBCEЧернівецьке вище комерційне училище ДТЕУЛьвівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісуTartu Vocational CollegeVESK

#CulinaryEducation#CLIL#CulturalExchange#GastronomyEducation#projectBCE#ErasmusPlusLatvia


Turpini iepazīt projekta komandas

Aktīvi norisinās darbs pie projekta “Boosting Culinary Education and Training Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266” un šodien piedāvājam iepazīties ar nākošo iesaistīto partnerorganizāciju: Чернівецьке вище комерційне училище ДТЕУ


Iepazīsti projekta komandas!

Aktīvi norisinās darbs pie projekta “Boosting Culinary Education and Training Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266” un šodien piedāvājam iepazīties ar vienu no iesaistīto partnerorganizāciju komandām:  Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу

Projekta galvenais mērķis ir papildināt iesaistīto skolu gastronomijas mācību programmas ar CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi, integrējot profesionālo angļu valodu profesionālajos mācību priekšmetos un piedāvāt jaunas iespējas profesionālajai pilnveidei gastronomijas izglītības jomā.