A+
a-

Boosting Culinary Education and Training Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266

Boosting Culinary Education and Training

Angļu valodas prasmes kļūst aizvien svarīgākas Eiropas darba tirgū, tostarp gastronomijas jomā. Darbs ēdināšanas nozarē nereti iekļauj saziņu ar klientiem un kolēģiem no citām valstīm. Multikulturālā vidē var rasties pārpratumi valodas nezināšanas dēļ. Profesionālo terminu pārzināšana ļauj personālam precīzi un efektīvi sazināties, nodrošinot uzdevumu ātru un precīzu izpildi, un veidojot komandas sajūtu. Tas uzlabo uzņēmuma un skolas reputāciju, un ļauj piedalīties starptautiskos kulināros notikumos. 

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir papildināt iesaistīto skolu gastronomijas mācību programmas ar CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi, integrējot profesionālo angļu valodu profesionālajos mācību priekšmetos un piedāvāt jaunas iespējas profesionālajai pilnveidei gastronomijas izglītības jomā. 

Projekta ieviešana:

Projekta īstenošanas laikā iesaistīto skolu pedagogi tiks aicināti uz trīs apmācību pasākumiem, ar mērķi uzlabot angļu valodas prasmes un apgūt CLIL metodi:  

 • Pirmais mācību pasākums, kura laikā dalībnieki pilnveidos angļu valodas zināšanas un veidos izpratni par ilgtspēju profesionālajā izglītībā gastronomijas izglītības programmās. Šajā mācību pasākumā būs dažādas aktivitātes, kas vērstas uz starpkultūru izpratnes veicināšanu  
 • Otrais pasākums ietvers profesionālo angļu valodu un ilgstpējīgas metodes gastronomijas izglītības programmās. Šajā mācību pasākumā būs dažādas aktivitātes, lai pilnveidotu savstarpējo kultūras izpratni.
 • Noslēdzošais mācību pasākums, kurā skolotāji apgūs CLIL metodi un, gatavojot Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas tradicionālos ēdienus, pielietos bezatkritumu pieeju. 

Sagaidāmie projekta rezultāti:

 • Ilustrēta gastronomijas, ilgtspējas un zaļās pieejas terminu elektroniskā vārdnīca Latviešu-Lietuviešu-Igauņu-Ukraiņu-Angļu valodās
 • Digitāli mācību materiāli profesionālās angļu valodas apguvei. Materiāli būs aizpildāmi ar CLIL metodi un tiks pielāgoti profesionālās izglītības sektora vajadzībām
 • Mācību platforma, kas, apkopojot visus mācību materiālus un digitālo vārdnīcu, sniegs pieeju visiem projektā izstrādātajiem resursiem vienuviet

Projekta numurs: 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266 

Projekta īstenošana:

 • 01/10/2023 – 31/03/2026

Projekta koordinators:

 • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (LV)

Projekta partneri:

 • Business and Hospitality Training Centre VESK (LT)
 • Tartu Vocational College VOCO (EE)
 • Lviv Professional College of Hospitality, Tourism and Restaurant service (UA)
 • Chernivtsi High School of Commerce of State University of Trade and Economics (UA)

Projekta kontaktpersona:

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne, zane.saukane@rtrit.lv


Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai VIAA (Valsts Izglītības un attīstības aģentūra) uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne piešķīrēju iestādi nevar saukt pie atbildības par tiem.