A+
a-

“Radoša izglītība dzīvei” 2017-1-LV01-KA101-035399

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā veiksmīgi noslēdzies Erasmus + projekts, Radoša izglītība dzīvei” 2017-1-LV01-KA101-035399, kurā 3 vispārizglītojošo priekšmetu pedagogiem bija dota iespēja pilnveidot savas prasmes un uzlabot zināšanas partneru skolās Francijā, Kiprā un Spānijā. Mobilitāte tika īstenot reālajā mācību vidē. Šis projekts palīdzēja salīdzināt izglītojamo  mācību rezultātus izvēlētajā mācību virzienā, vispārizglītojošo priekšmetu mācību satura dinamiska iekļaušana vispārējās izglītības līmenī profesionālajā izglītībā, veicot mācību rezultātu atzīšanu. Dalībnieki pilnveidoja savas zināšanas citās ES valstīs, kas kalpo kā motivācija uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Pilnveidoja savas prasmes darbā ar audzēkņiem, lai stimulēt izglītojamo jau sasniegto mācību rezultātu uzlabošanu, pedagogi iegūva plašāku izpratni par mūsdienu jauniešu vajadzībām, kuras rodas mainoties sabiedrības domāšanai un vajadzībām. Pedagogi attīstīja savas spējas darbam ar mūsdienīgiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kas veicina pasniedzēju un skolotāju savstarpēju starptautisko sadarbību, produktīvu IKT izmantošanu un iemācījās veidot IKT kā daļu no ikdienas dzīves mācību telpā.