A+
a-

8.3.4. PuMPuRS

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


PuMPuRS jaunumi

reSTART Preiļos otrā nodarbība

Preiļu struktūrvienībā, sadarbībā ar biedrību DUEsport nometnes no 13. aprīļa līdz 15. aprīlim, norisināsies izaugsmes programma “reSTART Preiļos”. Programmas ietvaros, Preiļu...

Jauniešu iniciatīvu projekts “Restart” Preiļos

18.februārī RTRIT skolas struktūrvienībā Preiļos norisinājās projekts “Restart”, kuru īsteno biedrība DUEsport un kas tiek organizēts atklātā projekta “Priekšlaicīgas mācību...

Jauniešu izaugsmes programma “reSTART Preiļos”

Preiļu struktūrvienībā, sadarbībā ar Biedrību “DEUsport”, 18. februārī norisināsies izaugsmes programma “reSTART Preiļos”. Kuras ietvaros jauniešiem būs iespēja piedalīties...

Projekta īstenošana no 21.10.2021.-15.11.2021

Projekta PuMPuRs atbalsta īstenošana no 21.oktobra - 15.novembrim Ārkārtējās situācijas laikā, balstoties uz MK grozījumiem rīkojumā Nr. 720, mainās arī atbalsta sniegšanas...

Projekta "PuMPuRS" 2020./2021. m.g. pārskats.

Arī 2020./2021. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums turpina piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā...

Projekta PuMPuRS psihologa atskaite

Psihologa atbalsts audzēkņiem. Sniegt emocionālu atbalstu Atbalsts, izpratne, analizēšana un uz rīcību vērsts atbalsts saistībā ar mācību grūtībām. Motivācijas trūkuma...

Prezentācija - Kā motivēt pusaudzi!

Kā motivēt pusaudzi! Iedrošinājums ir atslēgvārds pusaudža motivēšanā. Ikvienam vecākam audzinot pusaudzi noder komplimenti, humors, vienošanās, iesaistīšanās, kopīga problēmu...

Prezentācija - Stresa mazināšanas fizioloģija

Līdzko cilvēks piedzīvo kādas pārmaiņas ierastajā situācijā, dzīves ritmā, attiecībās, parādās kāds kairinātājs jeb «stresors». Organisms sāk «rīkoties», lai piemērotos...

Dažreiz pietiek ar sirsnīgu sarunu.

Projekta PuMPuRS ietvaros skolēni saņem individuālu atbalstu, kas dod iespēju viņus uzklausīt. Tas ir svarīgi, ja runājam par to, ka bērns var sākt izvairīties no skolas...

2020./2021. m.g. jaunumi projektā

Informējam, ka 2020./2021. m. g. 1. semestra individuālā atbalsta plānus (IAP) būs iespējams ievadīt datu bāzē sākot ar 01.09.2020.! Galvenās izmaiņas, kuras jāņem vērā, sastādot...