A+
a-

8.5.1. Darba vidē balstītas mācības

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs:Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri:profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.

Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EURmēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.

Kompensācija uzņēmējam - 1.48 EUR/hpar DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.

Kompensācija PIIpar DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu– līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 179 audzēkņi.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 1744 audzēkņi.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma populārākās profesijas projekta ietvaros: viesmīlības pakalpojumu speciālists; ēdināšanas pakalpojumu speciālists; pavārs; konditors; komercdarbinieks; maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists; pārtikas produktu ražošanas tehniķis; vizuālā tēla stilists; restorānu pakalpojumu speciālists.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA “BBH Investments”; SIA “Douglas Latvia”; SIA “Holm Baltic”; SIA “RTU-BT1”; SIA “Parkvilla”; AS “Viesnīca “Latvija””; SIA “Elizabetes centrs”; SIA “MIRA-G”; SIA “Orkla Latvija; AS “Lido”; SIA “Grāpis”; SIA “Premier Restaurants Latvia”; ZS “Avotiņi”; SIA “Rimi Latvia”; SIA “Later LTD”; SIA “Tiamo grupa”; SIA “Mogotel”; AS “Rīgas piena kombināts”; SIA “Sportland”; SIA “Vēl vairāk saules”; SIA “Maxima Latvija”, un citi.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums projekta uzsākšanas un īstenošanas gaitā aktīvi iesaistījies tūrisma nozares prakšu īstenošanā projekta ietvaros, daudzskaitlīgi iesaistot izglītības iestādes praktikantus un veicinot sadarbību ar nozares uzņēmumiem.

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/