A+
a-

8.3.5. Karjeras atbalsts izglītojamajiem

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks - 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba

vietai

Projekta finansējums - 17450 EUR , piešķirti karjeras atbalsta pasākumiem, kas norisināsies no 2018.gada  janvāra līdz 2018.gada septembrim.                                                                                                                                                                               

Projekta mērķa grupa - tehnikuma valsts budžeta grupu 1781 1.,2.,3.,4. kursa izglītojamie

Projekta īstenotāji: pedagogi karjeras konsultanti, psihologi, nozaru darba devēji – profesionāļi, tehnikuma nodaļu vadītāji, pedagogi

Karjeras atbalsta pasākumi 2018./2019. mācību gadam

  • Pedagoģijas - psiholoģijas speciālistu lekciju semināru cikls "Iepazīsti sevi" - plānots iesaistīt 450 audzēkņus (1. kursu)
  • Darba devēju - nozares profesionāļu meistarklases “Gūsti pieredzi  –  plānots iesaistīt 320  2.,3.,4. kursa  izglītojamos
  • Lekciju - semināru cikls "Ceļš uz profesiju" –  plānots iesaistīt 227  1.-4. kursa  izglītojamos
  • Karjeras iespēju dienas, plānots iesaistīt 430  1.-4. kursa  izglītojamos
  • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem "Pa karjeras pēdām", plānots iesaistīt 235 audzēkņus (1.-2. kursu)

Kopā - plānots iesaistīt vairāk nekā 1700 audzēkņus

Projekta norises vietas: tehnikuma filiāles Rīgā un  Preiļos, kā arī Uzņēmumos Rīgā un Preiļos