A+
a-

PIESAKIES!

Gribi iegūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās ? - PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei

Gribi iegūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās ? - PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei 

Tiek izsludināta Tava iespēja gūt starptautisku pieredzi un jaunas prasmes kādā no RTRIT 2019/2020. mācību gada mobilitātēm, kas tiek organizētas 2.semestrī

Erasmus + programmas pamatdarbības (KA 1) profesionālās izglītības sektora projektā

Erasmus+  “Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276,

PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja pieteikt savu dalību  Erasmus+ projekta programmā uz sekojošām valstīm un programmām: 

1) Dānija,Roskilde, profesionālās izglītības iestāde ZBC - Viesmīlības un viesnīcu mācību programma. Laikā no janvāra - februārim 2020. gadā.

2) Ungārija, Zviedrija, Lielbritānija, Francija, Somija, Ziemeļīrija, Turcija, Spānija (Kanāriju salas). Laikā no  februāra līdz jūnijam 2020. gadā. Mobilitātes tiek piedāvātas šādās jomās :  Viesmīlības, Vieznīcu, Ēdināšanas un Pārtikas ražošanas jomās.

Prasības kandidātiem:
-Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi sazināties un sekot līdzi apmācību procesam;
-Sekmīgs vērtējums visos mācību priekšmetos 2019./2020 m.g.  1.semestrī ;
-vērtējot pretendentus vērā tiek izvērtēti mācību kavējumi 2019./2020 m.g.  1.semestrī .

Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izglītojamie, kas atbilst norādītajām specialitātēm vai ir pieredze attiecīgajās jomās.

Pieteikumā obligāti jānorāda, ka vēlaties pieteikt savu kandidatūru dalībai Erasmus + projekta programmā  kurā vēlaties iziet mobilitāti, piemēram, "Erasmus + projekta programma Dānijā- viesmīlības pakalpojumu speciālists"

Lai pieteiktos, līdz 2019.gada 03.decembrim sūti:
- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto|
- motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas;
uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, piemēram,"Erasmus + projekta programma Dānijā- viesmīlības joma", savu, grupu, grupas audzinātāja vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.


*Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.